Zastępstwa w dniu 2012-11-01 - 2012-11-30
Klasa 3t - praktyka zawodowa od 26-11-2012 do 21-12-2012
Teresa Kurek / 2012-11-02 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 a - Zajęcia z wychowawcą - przeniesiona na 2012-11-02 (3)   Lekcja 3
       
Zygmunt Rubin / 2012-11-02 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 b(1) - Użytkowanie komputera, sg2,Wypocz Mirosław Smyła WF - złącz. grup
2 1 b(1) - Użytkowanie komputera, sg2,Wypocz Mirosław Smyła WF - złącz. grup
3 1 b(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na url. wyp.
4 1 b(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na url. wyp.
       
Ewa Smok / 2012-11-02 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 b(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Zaj. na l. 0 - razem z gr. II
       
Mirosław Smyła / 2012-11-02 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 b(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 1
4 1 b(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 2
       
Zbigniew Wiśniewski / 2012-11-02 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 c(2) - Pracownia elektromechaniki i elektroniki, 405,L4 Krzysztof Zorychta Prac. elektromech. i eln.
2 3 c(2) - Pracownia elektromechaniki i elektroniki, 405,L4 Krzysztof Zorychta Prac. elektromech. i eln.
3 3 c(2) - Pracownia elektromechaniki i elektroniki, 405,L4 Krzysztof Zorychta Prac. elektromech. i eln.
4 3 c(2) - Pracownia elektromechaniki i elektroniki, 405,L4 Krzysztof Zorychta Prac. elektromech. i eln.
5 1 a - Podstawy elektrotechniki i elektroniki, 405,L4 Krzysztof Zorychta Podst. elektrotech. i eln.
6 1 t3(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień wolny od zajęć
7 3 c - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
8 3 c - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
       
Izabela Chleborz / 2012-11-05 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
7 4 t2 - Język polski, sg4,Konf Marcin Zaczyk WF
8 4 t2 - Język polski, 524,Konf Ryszard Żaak PKM
       
Damian Pomocka / 2012-11-05 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 a - Wychowanie do życia w rodzinie, 411,Wyc Lidia Łuczyńska za nieobecny oddział
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 3P Aniela Kawka  
       
Zygmunt Rubin / 2012-11-05 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 c(1) - Użytkowanie komputera, sg2,Del Marcin Zaczyk złączenie grup
3 1 c(2) - Rysunek techniczny, sg2,Del Marcin Zaczyk złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 P Bogusława Chodyniecka  
       
Irena Turos / 2012-11-05 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 t2(2) - Podstawy elektrotechniki, 404,Del Grażyna Rudzka-Jopa złączenie grup
       
Zbigniew Wiśniewski / 2012-11-05 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 c(1) - Pracownia elektromechaniki i elektroniki, 405,L4 Krzysztof Zorychta Prac. elektr. i eln.
2 3 c(1) - Pracownia elektromechaniki i elektroniki, 405,L4 Krzysztof Zorychta Prac. elektr. i eln.
3 3 c(1) - Pracownia elektromechaniki i elektroniki, 405,L4 Krzysztof Zorychta Prac. elektr. i eln.
4 3 c(1) - Pracownia elektromechaniki i elektroniki, 405,L4 Krzysztof Zorychta Prac. elektr. i eln.
5 3 a(1) - Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej, 405,L4 Krzysztof Zorychta Prac. elektr. i eln. sam.
6 3 a(1) - Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej, 405,L4 Krzysztof Zorychta Prac. elektr. i eln. sam.
7 3 a(1) - Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej, 405,L4 Krzysztof Zorychta Prac. elektr. i eln. sam.
8 3 a(1) - Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej, 405,L4 Krzysztof Zorychta Prac. elektr. i eln. sam.
9 3 c - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
10 3 c - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 2P Krzysztof Zorychta  
6 2P Krzysztof Zorychta  
       
Piotr Gmyrek / 2012-11-06 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 b(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 a(2) - Informatyka, 417,Wypocz Brygida Domagała złączenie grup
3 1 b(1) - Informatyka, 415,Wypocz Ewa Mierzyńska złączenie grup
4 1 a(1) - Informatyka, sg3,Wypocz Daniel Wojtasz złączenie grup
5 1 c(2) - Informatyka, 403,Wypocz Barbara Susek złączenie grup
       
Zuzanna Nojman / 2012-11-06 wtorek
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 2P Katarzyna Grabowska  
       
Zbigniew Wiśniewski / 2012-11-06 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 a - Podstawy elektrotechniki i elektroniki, 405,L4 Krzysztof Zorychta podst.elektr i eln
       
Piotr Gmyrek / 2012-11-07 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 t2(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 t1(2) - Informatyka, 422,Wypocz Agnieszka Karch złączenie grup
3 1 t1(1) - Informatyka, 214,Wypocz Maciej Pruszowski za nieobecny oddział
4 1 t2(1) - Informatyka, sg1,Wypocz Daniel Wojtasz złączenie grup
       
Agnieszka Karch / 2012-11-07 środa
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 t1(2) - Złączenie grup   Maciej Pruszowski - złączenie grup
6 3 t(2) - Język angielski dla teleinformatyków, 413,Kino Karolina Sołtysik za nieobecny oddział
7 4 te2 - Język angielski, 212,Kino Jacek Węgrzyniak za ostatnią lekcję
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 3P Aniela Kawka  
       
Andrzej Nowak / 2012-11-07 środa
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 ts2 - Religia, 425,Del Brygida Domagała  
4 3 ts2 - Religia, 524,Del Ryszard Żaak  
5 2 c - Religia, sg5,Del Marcin Zaczyk za ostatnią lekcję
6 1 t2 - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 2 b - Religia, sg3,Del Marcin Zaczyk  
8 2 b - Religia, 425,Del Renata Tanistra GEOGRAFIA
       
Irena Turos / 2012-11-07 środa
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 t1(1) - Miernictwo elektryczne i elektroniczne, 404,Del Grażyna Rudzka-Jopa złączenie grup
8 1 t1(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Zbigniew Wiśniewski / 2012-11-07 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 a(2) - Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej - przeniesiona na 2012-11-07 (9)   Lekcja 9
2 3 a(2) - Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej - przeniesiona na 2012-11-07 (10)   Lekcja 10
3 3 a(2) - Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej - przeniesiona na 2012-11-07 (11)   Lekcja 11
4 3 a(2) - Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej, 405,L4 Krzysztof Zorychta Prac. elektr. i eln. sam.
9 3 a(2) - Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej, 405,L4 Krzysztof Zorychta Lekcja 9
10 3 a(2) - Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej, 405,L4 Krzysztof Zorychta Lekcja 10
11 3 a(2) - Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej, 405,L4 Krzysztof Zorychta Lekcja 11
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 2P Brygida Domagała  
2 2P Ewa Smok  
       
Bogusława Chodyniecka / 2012-11-08 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 t1 - Język polski, 220,Konkurs Małgorzata Ptak j. angielski
3 1 t1 - Język polski, 220,Konkurs Małgorzata Ptak j. angielski
4 2 tt - Język polski, 220,Konkurs Jacek Węgrzyniak za 1 lekcję
5 4 tt - Język polski, 220,Konkurs Tomasz Wieczorek religia
7 4 te2 - Język polski, 422,Konkurs Agnieszka Karch  
       
Aldona Hanke / 2012-11-08 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 c - Podstawy techniki, 404,Wyc Dariusz Grzanka za nieobecny oddział - fizyka
4 2 a - Podstawy konstrukcji maszyn, 403,Wyc Grzegorz Bazan za ostatnią lekcję
5 2 a - Technologia mechaniczna, sg5,Wyc Zenon Dziąsko WF
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 2P Małgorzata Ptak  
4 2P Dariusz Grzanka  
       
Łukasz Rogacki / 2012-11-08 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 t1(2) - Budowa i eksploatacja systemów i urządzeń awioniki, 214,L4 Beata Kołodziejczyk złączenie grup
2 4 t1(2) - Budowa i eksploatacja systemów i urządzeń awioniki, 214,L4 Maciej Pruszowski złączenie grup
3 4 t1(2) - Budowa i eksploatacja systemów i urządzeń awioniki, 214,L4 Maciej Pruszowski złączenie grup
4 4 t1(2) - Środowisko pracy, 214,L4 Maciej Pruszowski złączenie grup
5 3 ta - Budowa i eksploatacja systemów i urządzeń awioniki, 524,L4 Lidia Łuczyńska  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 3P Grzegorz Bazan  
       
Jerzy Tecl / 2012-11-08 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 b - Eksploatacja złóż, 403,Del Aniela Kawka matematyka
3 1 b - Eksploatacja złóż, sg3,Del Krystian Heidenreich WF
4 2 b - Uczniowie przychodzą później    
5 2 b - Uczniowie przychodzą później    
6 2 b - Uczniowie przychodzą później    
7 2 b - Uczniowie przychodzą później    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 Os Grzegorz Pyrek  
       
Brygida Domagała / 2012-11-09 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
8 3 ts1(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 3P Tomasz Dylong  
       
Zenon Dziąsko / 2012-11-09 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
7 4 te1 - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 4 te1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Stanisław Fiedeń / 2012-11-09 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
7 4 tt - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 ta - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 Sg Bogusława Chodyniecka  
       
Piotr Gmyrek / 2012-11-09 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 t3(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 ts(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 1 ts(1) - Informatyka, 417,Wypocz Ewa Smok złączenie grup
4 1 t3(2) - Informatyka, sg1,Wypocz Krystian Heidenreich złączenie grup
5 1 c(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Katarzyna Grabowska / 2012-11-09 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 ts - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 1P Jacek Laburda  
       
Aldona Hanke / 2012-11-09 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 t3(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 1 t3(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 2P Maciej Pruszowski  
       
Mirosława Jendryka / 2012-11-09 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 ts - Język polski, 313,Szkolenie Andrzej Nowak religia
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 P Andrzej Nowak  
       
Teresa Kurek / 2012-11-09 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 a - Zajęcia z wychowawcą - przeniesiona na 2012-11-09 (3)   Lekcja 3
       
Anna Morawiak / 2012-11-09 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 ta - Historia, 308,Urocz. szk. Mirosława Jendryka  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 1P Aniela Kawka  
       
Damian Pomocka / 2012-11-09 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 b - Wychowanie do życia w rodzinie, 417,Urocz. szk. Ewa Smok j. angielski
       
Łukasz Rogacki / 2012-11-09 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 t1(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 4 t1(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 2 ta - Aerodynamika i mechanika lotu, 521,L4 Bogusława Chodyniecka  
4 2 ta - Aerodynamika i mechanika lotu, 521,L4 Beata Kołodziejczyk za ostatnią lekcję
5 2 ta - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 3 ta - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 3 ta - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 3P Agnieszka Karch  
3 3P Grzegorz Bazan  
       
Dorota Smętkowska / 2012-11-09 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 t2(2) - Uczniowie przychodzą później    
       
Ewa Wiśniewska / 2012-11-09 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
8 1 t1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Etyka wg planu
       
Zbigniew Wiśniewski / 2012-11-09 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 c(2) - Pracownia elektromechaniki i elektroniki, 405,L4 Krzysztof Zorychta Prac. elektromech. i eln.
2 3 c(2) - Pracownia elektromechaniki i elektroniki, 405,L4 Krzysztof Zorychta Prac. elektromech. i eln.
3 3 c(2) - Pracownia elektromechaniki i elektroniki, 405,L4 Krzysztof Zorychta Prac. elektromech. i eln.
4 3 c(2) - Pracownia elektromechaniki i elektroniki, 405,L4 Krzysztof Zorychta Prac. elektromech. i eln.
5 1 a - Podstawy elektrotechniki i elektroniki, 405,L4 Krzysztof Zorychta  
6 1 t3(1) - Podstawy elektrotechniki i elektroniki, 405,L4 Krzysztof Zorychta p.el
7 3 c - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 c - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Michał Wójcik / 2012-11-09 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
7 4 te2 - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 4 t1 - Uczniowie zwolnieni do domu    
9 2 tt - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Marcin Zaczyk / 2012-11-09 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 c - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 2 c - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Ryszard Żaak / 2012-11-09 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 ts1 - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 3P Andrzej Ociepka  
       
Mirosław Smyła / 2012-11-12 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 t2 - Wychowanie fizyczne, 426,Del Grzegorz Pyrek za lekcję 0
2 2 t2 - Wychowanie fizyczne, 426,Del Grzegorz Pyrek za ostatnią lekcję
       
Ryszard Żaak / 2012-11-12 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 ts2 - Podstawy konstrukcji maszyn, 103,Uspr Dariusz Grzanka PKM
4 1 ts - Edukacja dla bezpieczeństwa, 313,Uspr Mirosława Jendryka j. polski
5 1 c(2) - Podstawy konstrukcji maszyn, 403,Uspr Barbara Susek złączenie grup
6 1 c(2) - Podstawy konstrukcji maszyn, 403,Uspr Barbara Susek złączenie grup
7 3 ts2 - Uczniowie zwolnieni do domu    
9 4 t2(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
10 4 t2(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
11 4 t2(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 3P Grzegorz Pyrek  
       
Piotr Gmyrek / 2012-11-13 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 b(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 a(2) - Informatyka, 417,Wypocz Brygida Domagała złączenie grup
3 1 b(1) - Informatyka, 415,Wypocz Ewa Mierzyńska złączenie grup
4 1 a(1) - Informatyka, sg3,Wypocz Daniel Wojtasz złączenie grup
5 1 c(2) - Informatyka, 403,Wypocz Barbara Susek złączenie grup
       
Mirosław Smyła / 2012-11-13 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
0 2 t2 - Uczniowie przychodzą później    
1 1 b(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 b(2) - Uczniowie przychodzą później    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 Sg Andrzej Ociepka  
1 Sg Daniel Wojtasz  
       
Piotr Gmyrek / 2012-11-14 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 t2(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 t1(2) - Informatyka, 422,Wypocz Agnieszka Karch złączenie grup
3 1 t1(1) - Informatyka, 422,Wypocz Agnieszka Karch złączenie grup
4 1 t2(1) - Informatyka, sg1,Wypocz Daniel Wojtasz złączenie grup - WF
       
Mirosław Smyła / 2012-11-14 środa
lekcja opis zastępca uwagi
9 2 b - Uczniowie zwolnieni do domu    
10 2 b - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Irena Turos / 2012-11-14 środa
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 t1(1) - Miernictwo elektryczne i elektroniczne, 404,Del Grażyna Rudzka-Jopa złączenie grup
8 1 t1(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Łukasz Rogacki / 2012-11-15 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 t1(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 4 t1(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 4 t1(2) - Uczniowie przychodzą później    
4 4 t1(2) - Uczniowie przychodzą później    
5 3 ta - Budowa i eksploatacja systemów i urządzeń awioniki, 524,Del Lidia Łuczyńska biologia
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 3P Aldona Hanke  
       
Stanisław Fiedeń / 2012-11-16 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
6 4 t1(1) - Wychowanie fizyczne, 421,Szkolenie Beata Kaczmarek  
7 4 tt - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 Sg Jacek Laburda  
       
Piotr Gmyrek / 2012-11-16 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 t3(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 ts(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 1 ts(1) - Informatyka, 417,Wypocz Ewa Smok złączenie grup
4 1 t3(2) - Informatyka, sg1,Wypocz Krystian Heidenreich złączenie grup - WF
5 1 c(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Agnieszka Karch / 2012-11-16 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 te2 - Uczniowie przychodzą później    
2 1 t1(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 1 t1(2) - Język angielski, sg3,Szkolenie Stanisław Fiedeń złączenie grup
4 4 t1(2) - Język angielski dla techników awioników, 319,Szkolenie Joanna Szczęsny za nieobecny oddział
5 2 tt(1) - Język angielski, sg3,Szkolenie Stanisław Fiedeń złączenie grup
6 3 t(2) - Język angielski dla teleinformatyków, 211,Szkolenie Jacek Węgrzyniak złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 3P    
       
Teresa Kurek / 2012-11-16 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 a - Zajęcia z wychowawcą - przeniesiona na 2012-11-16 (3)   Lekcja 3
       
Andrzej Nowak / 2012-11-16 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 c - Religia, 425,Szkolenie Aniela Kawka  
       
Maciej Pruszowski / 2012-11-16 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
6 3 te - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 3 te - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 te - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Małgorzata Ptak / 2012-11-16 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 t(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 t2(2) - Język angielski, sg4,Kino Daniel Wojtasz złączenie grup
3 1 t2(1) - Język angielski, sg4,Kino Daniel Wojtasz złączenie grup
4 3 t(1) - Język angielski, sg3,Kino Stanisław Fiedeń złączenie grup
5 4 t1(2) - Język angielski, 308,Kino Anna Morawiak za nieobecny oddział
6 4 t1(2) - Złączenie grup   złączenie grup - j.polski - B. Kaczmarek
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 2P Ewa Smok  
       
Łukasz Rogacki / 2012-11-16 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 t1(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 4 t1(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 2 ta - Aerodynamika i mechanika lotu, 521,Del Beata Kołodziejczyk za nieobecny oddział, za lekcję 6
4 2 ta - Uczniowie zwolnieni do domu    
5 2 ta - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 3P Grzegorz Bazan  
3 3P Zygmunt Rubin  
       
Michalina Skała-Kalamorz / 2012-11-16 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
6 3 t(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 3 t(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 t(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Mirosław Smyła / 2012-11-16 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 b(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 b(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 1 b(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
4 1 b(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 Sg Daniel Wojtasz  
1 Sg Daniel Wojtasz  
2 Sg Stanisław Fiedeń  
3 Sg Stanisław Fiedeń  
       
Katarzyna Grabowska / 2012-11-19 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 t1 - Uczniowie przychodzą później    
2 3 ts2 - Uczniowie przychodzą później    
3 3 a - Matematyka, 102,Teatr Jacek Laburda za nieobecny oddział
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 1P Anna Morawiak  
       
Mirosława Jendryka / 2012-11-19 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 a - Język polski, 102,Teatr Jacek Laburda za nieobecny oddział
3 3 b - Język polski, 413,Teatr Sylwia Wysypoł za nieobecny oddział
5 2 t2 - Język polski, 310,Teatr Joanna Kuśka za nieobecny oddział
       
Beata Kaczmarek / 2012-11-19 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 t1 - Język polski, 426,Konkurs Grzegorz Pyrek za nieobecny oddział
7 4 t1 - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Teresa Kurek / 2012-11-19 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 t3 - Język polski, 417,Teatr Ewa Smok za nieobecny oddział
4 1 t3 - Język polski, 418,Teatr Lidia Łuczyńska za nieobecny oddział
5 3 ts2 - Język polski, 426,Teatr Grzegorz Pyrek za nieobecny oddział
6 1 b - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 1P Zygmunt Rubin  
       
Łukasz Rogacki / 2012-11-19 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
5 4 t1(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 4 t1(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Grzegorz Bazan / 2012-11-20 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 t2 - Historia, 308,Matura Anna Morawiak za nieobecny oddział
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 Os Daniel Wojtasz  
       
Piotr Gmyrek / 2012-11-20 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 b(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 a(2) - Informatyka, 407,Wypocz Brygida Domagała złączenie grup
3 1 b(1) - Informatyka, 415,Wypocz Ewa Mierzyńska złączenie grup
4 1 a(1) - Informatyka, sg3,Wypocz Daniel Wojtasz złączenie grup
5 1 c(2) - Informatyka, 403,Wypocz Barbara Susek złączenie grup
       
Katarzyna Grabowska / 2012-11-20 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 a - Uczniowie przychodzą później    
       
Aniela Kawka / 2012-11-20 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 t3 - Matematyka, 425,Matura Michał Wójcik za nieobecny oddział
3 2 t2 - Matematyka, 309,Matura Michalina Skała-Kalamorz  
5 3 t - Matematyka, 417,Matura Ewa Smok za nieobecny oddział
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 1P Krzysztof Zorychta  
5 1P Janusz Nagel  
       
Zuzanna Nojman / 2012-11-20 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
0 2 t1(2) - Uczniowie przychodzą później    
1 2 t2(2) - Przysposobienie obronne, 405,Del Krzysztof Zorychta złączenie grup
2 2 t2(1) - Przysposobienie obronne, 212,Del Jerzy Nowak złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 2P Michał Wójcik  
1 2P Brygida Domagała  
       
Andrzej Ociepka / 2012-11-20 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 ta - Technika cyfrowa, 421,Matura Beata Kaczmarek za nieobecny oddział
3 1 t2(2) - Podstawy elektroniki, 214,Matura Maciej Pruszowski złączenie grup
4 1 t2(1) - Technologia elementów teleinformatycznych, 211,Matura Irena Turos złączenie grup
5 2 ta - Technika cyfrowa, 211,Matura Jacek Węgrzyniak za nieobecny oddział
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 P Joanna Kuśka  
5 P Krzysztof Plewnia  
       
Grzegorz Pyrek / 2012-11-20 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 ts2 - Fizyka i astronomia, 422,Matura Agnieszka Karch za nieobecny oddział
       
Grażyna Rudzka-Jopa / 2012-11-20 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 ta - Uczniowie przychodzą później    
2 2 ta - Uczniowie przychodzą później    
3 2 ta - Uczniowie przychodzą później    
4 2 ta - Uczniowie przychodzą później    
5 2 t1(1) - Podstawy elektrotechniki i elektroniki, 313,Matura Michalina Skała-Kalamorz za nieobecny oddział, za 8l
       
Piotr Gmyrek / 2012-11-21 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 t2(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 t1(2) - Informatyka, 422,Wypocz Agnieszka Karch złączenie grup
3 1 t1(1) - Informatyka, 422,Wypocz Agnieszka Karch złączenie grup
4 1 t2(1) - Informatyka, sg1,Wypocz Daniel Wojtasz złączenie grup
       
Krystian Heidenreich / 2012-11-21 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 ts(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 t3(2) - Wychowanie fizyczne, 415,Matura Ewa Mierzyńska złączenie grup
3 1 t3(1) - Wychowanie fizyczne, 415,Matura Ewa Mierzyńska złączenie grup
4 3 ts1(1) - Wychowanie fizyczne, 417,Matura Brygida Domagała złączenie grup
5 3 ts1(2) - Wychowanie fizyczne, 415,Matura Brygida Domagała złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 Sg Daniel Wojtasz  
       
Mirosława Jendryka / 2012-11-21 środa
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 ts - Język polski, 425,L4 Michał Wójcik  
3 2 t2 - Język polski, 308,L4 Grzegorz Bazan za nieobecny oddział
5 3 b - Język polski, 417,L4 Ewa Smok za nieobecny oddział
6 2 b - Język polski, 309,L4 Aniela Kawka za nieobecny oddział
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 1P Jacek Laburda  
5 1P Andrzej Nowak  
       
Anna Morawiak / 2012-11-21 środa
lekcja opis zastępca uwagi
4 3 te - Historia, 422,Matura Agnieszka Karch za nieobecny oddział
       
Zuzanna Nojman / 2012-11-21 środa
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 ta - Przysposobienie obronne, 418,Del Katarzyna Grabowska za nieobecny oddział
7 2 ts - Przysposobienie obronne, 422,Del Agnieszka Karch za nieobecny oddział
8 2 ts - Chemia, 103,Del Janusz Nagel za nieobecny oddział
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 3P Grażyna Rudzka-Jopa  
       
Małgorzata Ptak / 2012-11-21 środa
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 t2(2) - Uczniowie przychodzą później   złączenie grup
3 1 t2(1) - Język angielski, sg1,Matura Daniel Wojtasz złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 3P Brygida Domagała  
3 1P Aniela Kawka  
       
Renata Tanistra / 2012-11-21 środa
lekcja opis zastępca uwagi
4 3 t - Geografia, 220,Matura Bogusława Chodyniecka za nieobecny oddział, za lekcję 2
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 1P Agnieszka Karch  
       
Irena Turos / 2012-11-21 środa
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 t2(2) - Podstawy elektrotechniki, 404,Matura Grażyna Rudzka-Jopa złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 P Ewa Mierzyńska  
4 P Andrzej Ociepka  
       
Zbigniew Wiśniewski / 2012-11-21 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 a(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 3 a(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 3 a(2) - Uczniowie przychodzą później    
4 3 a(2) - Uczniowie przychodzą później    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 2P Maciej Pruszowski  
2 2P Ryszard Żaak  
       
Dariusz Grzanka / 2012-11-22 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 t2(1) - Podstawy konstrukcji maszyn, 404,Matura Aldona Hanke złączenie grup
2 2 t2(1) - Podstawy konstrukcji maszyn, 404,Matura Aldona Hanke złączenie grup
3 2 t2(2) - Podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń, 405,Matura Krzysztof Zorychta złączenie grup
4 2 t2(2) - Złączenie grup   matematyka - złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 1P Zygmunt Rubin  
2 Os Grzegorz Bazan  
       
Mirosława Jendryka / 2012-11-22 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 a - Język polski, 308,L4 Grzegorz Bazan za nieobecny oddział, za lekcję 6
4 3 c - Język polski, 521,L4 Andrzej Lasok za nieobecny oddział, przepisy ruchu
5 3 c - Język polski, 521,L4 Andrzej Lasok za nieobecny oddział, przepisy ruchu
6 2 t2 - Język polski, 405,L4 Krzysztof Zorychta za nieobecny oddział
7 2 t2 - Język polski, 405,L4 Krzysztof Zorychta za nieobecny oddział
       
Beata Kaczmarek / 2012-11-22 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 te - Uczniowie przychodzą później    
3 2 ta - Uczniowie przychodzą później    
       
Jacek Laburda / 2012-11-22 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 t2(1) - Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, 309,Matura Aniela Kawka za nieobecny oddział
       
Maciej Pruszowski / 2012-11-22 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 t(2) - Podstawy teleinformatyki, 212,Matura Irena Turos złączenie grup
3 3 t(2) - Podstawy teleinformatyki, 212,Matura Irena Turos złączenie grup
4 3 t(2) - Urządzenia techniki komputerowej, 212,Matura Irena Turos złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 P Irena Turos  
       
Łukasz Rogacki / 2012-11-22 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 ta - Budowa i eksploatacja systemów i urządzeń awioniki, 415,Del Małgorzata Ptak za nieobecny oddział
       
Karolina Sołtysik / 2012-11-22 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 t1(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 2 t1(1) - Język niemiecki, sg1,Matura Andrzej Ścierko złączenie grup
3 2 t1(2) - Język niemiecki, sg1,Matura Stanisław Fiedeń złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 P Grzegorz Pyrek  
       
Jacek Węgrzyniak / 2012-11-22 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 tt - Uczniowie przychodzą później    
2 2 tt - Uczniowie przychodzą później    
3 2 tt - Uczniowie przychodzą później    
       
Michał Wójcik / 2012-11-22 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 ta - Uczniowie przychodzą później    
       
Tomasz Dylong / 2012-11-23 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 ts - Uczniowie przychodzą później    
5 2 c - Fizyka i astronomia, 422,Wyc. nauk. Agnieszka Karch za nieobecny oddział
6 1 ts - Fizyka, 220,Wyc. nauk. Bogusława Chodyniecka za nieobecny oddział
7 1 t1 - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 2P Agnieszka Karch  
       
Stanisław Fiedeń / 2012-11-23 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 t1(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 1 t1(1) - Wychowanie fizyczne, 422,Wyc. nauk. Agnieszka Karch złączenie grup
4 3 t(2) - Wychowanie fizyczne, 413,Wyc. nauk. Małgorzata Ptak złączenie grup
6 4 t1(1) - Wychowanie fizyczne, 413,Wyc. nauk. Małgorzata Ptak złączenie grup
7 4 tt - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 ta - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 Sg Mirosław Smyła  
7 Sg Marcin Zaczyk  
       
Piotr Gmyrek / 2012-11-23 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 t3(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 ts(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 1 ts(1) - Informatyka, 417,Wypocz Ewa Smok złączenie grup
4 1 t3(2) - Informatyka, 303,Wypocz Andrzej Nowak za nieobecny oddział
5 1 c(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Aldona Hanke / 2012-11-23 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 4 t2(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 1 t3(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 1 t3(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 1 t3(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 2P Anna Morawiak  
       
Krystian Heidenreich / 2012-11-23 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 t3(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 t3(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 1 t3(1) - Wychowanie fizyczne, 415,Zaw. sport. Ewa Mierzyńska złączenie grup
4 1 t3(1) - Złączenie grup   A.Nowak - s.303 - religia
5 2 a(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 2 a(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Mirosława Jendryka / 2012-11-23 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
3 4 ts - Uczniowie zwolnieni do domu    
4 4 ts - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 2 ts - Język polski, 305,L4 Katarzyna Grabowska za nieobecny oddział
7 2 ts - Język polski, 313,L4 Andrzej Ociepka za nieobecny oddział
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 P Jacek Węgrzyniak  
6 P Małgorzata Ptak  
       
Teresa Kurek / 2012-11-23 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 a - Zajęcia z wychowawcą - przeniesiona na 2012-11-23 (3)   Lekcja 3
       
Maciej Pruszowski / 2012-11-23 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 tt - Uczniowie przychodzą później    
2 4 tt - Uczniowie przychodzą później    
3 4 tt - Uczniowie przychodzą później    
4 4 tt - Uczniowie przychodzą później    
5 3 te - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 3 te - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 3 te - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 te - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 Os Rafał Mateja  
1 Os Grzegorz Bazan  
       
Łukasz Rogacki / 2012-11-23 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 t1(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 4 t1(2) - Uczniowie przychodzą później    
6 3 ta - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 3 ta - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 3P Ewa Mierzyńska  
3 3P Ryszard Żaak  
       
Renata Tanistra / 2012-11-23 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 c - Geografia, 411,Wyc. nauk. Małgorzata Ptak za nieobecny oddział
4 4 te2 - Geografia, 220,Wyc. nauk. Bogusława Chodyniecka za nieobecny oddział
5 1 t1 - Geografia, 310,Wyc. nauk. Ewa Wiśniewska za nieobecny oddział za lekcję 8
6 1 t1 - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 1P Beata Kaczmarek  
       
Katarzyna Grabowska / 2012-11-26 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 t1 - Matematyka, 305,L4 Beata Kołodziejczyk  
2 3 ts2 - Matematyka, sg5,L4 Zenon Dziąsko  
3 3 a - Matematyka, 126,L4 Andrzej Ociepka za nieobecny oddział
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 1P Grażyna Rudzka-Jopa  
       
Zuzanna Nojman / 2012-11-26 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 tt(1) - Przysposobienie obronne, 413,Del Małgorzata Ptak złączenie grup
7 2 tt(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 2 t2 - Uczniowie zwolnieni do domu   godz. wych. przeniesiona na 3.12.2012r. - l.9
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 3P Małgorzata Ptak  
       
Michał Wójcik / 2012-11-26 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 tt - Religia, 425,L4 Lucyna Biegiesz  
2 4 t1 - Religia, 425,L4 Grzegorz Pyrek  
3 1 t1 - Religia, 425,L4 Ewa Wiśniewska  
4 3 te - Religia, 126,L4 Andrzej Ociepka za nieobecny oddział
5 4 te1 - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 4 tt - Religia, sg5,L4 Marcin Zaczyk  
8 2 t1 - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 Os Zenon Dziąsko  
1 Os Jerzy Nowak  
       
Katarzyna Grabowska / 2012-11-27 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 a - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
3 4 t1 - Matematyka, 305,L4 Michalina Skała-Kalamorz Energoelektronika
4 4 t1 - Matematyka, 305,L4 Michalina Skała-Kalamorz Energoelektronika
5 4 te2 - Matematyka, 309,L4 Aniela Kawka Matematyka - za nieob. oddz.
6 4 te2 - Matematyka, 309,L4 Aniela Kawka Matematyka - za nieob. oddz.
7 1 ts - Matematyka, 418,L4 Lidia Łuczyńska Chemia
8 4 te1 - Matematyka, 403,L4 Grażyna Rudzka-Jopa Urządz. elektroniczne
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 1P Aniela Kawka  
       
Beata Kołodziejczyk / 2012-11-27 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 ta - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 3
       
Ewa Smok / 2012-11-27 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
5 4 ts(2) - Język angielski, sg3,Opieka Zenon Dziąsko WF - złączenie grup
6 4 ts(1) - Język angielski, sg3,Opieka Zenon Dziąsko WF - złączenie grup
7 4 te1 - Język angielski, 422,Opieka Agnieszka Karch J. angielski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 3P Agnieszka Karch  
       
Barbara Susek / 2012-11-27 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 ts - Podstawy konstrukcji maszyn, 403,Del Mirosława Jendryka J. polski
       
Michał Wójcik / 2012-11-27 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
0 3 t - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na L4
1 2 t1 - Religia, 308,L4 Anna Morawiak Historia
2 4 te2 - Religia, 425,L4 Sylwia Wysypoł J. niemiecki - za nieob. oddz.
3 3 ta - Religia, 305,L4 Beata Kołodziejczyk Matematyka - zamiast l. 1
4 3 ta - Religia, 425,L4 Grzegorz Pyrek Religia
5 3 te - Religia, 425,L4 Anna Morawiak Historia
7 2 ta - Uczniowie zwolnieni do domu   WF-dz. - wg planu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 Os Maciej Pruszowski  
4 2P Grzegorz Pyrek  
       
Katarzyna Grabowska / 2012-11-28 środa
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 ts1 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
4 1 ts - Matematyka, 305,L4 Ewa Smok J. angielski
5 1 ts - Matematyka, 426,L4 Tomasz Dylong Fizyka - za nieob. oddz.
6 4 te1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
7 1 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
8 1 a - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 P Ewa Smok  
7 1P Joanna Szczęsny  
       
Teresa Kurek / 2012-11-28 środa
lekcja opis zastępca uwagi
9 3 ts2 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Renata Nitschke / 2012-11-28 środa
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 t3 - Podstawy przedsiębiorczości, 524,Wyc Ryszard Żaak PKM
5 2 b - Podstawy przedsiębiorczości, sg4,Wyc Marcin Zaczyk WF
6 2 c - Podstawy przedsiębiorczości, sg4,Wyc Krystian Heidenreich WF
       
Grażyna Rudzka-Jopa / 2012-11-28 środa
lekcja opis zastępca uwagi
9 2 tt - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Ewa Smok / 2012-11-28 środa
lekcja opis zastępca uwagi
8 2 ta(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na konf. metod.
9 2 ts(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na konf. metod.
       
Joanna Szczęsny / 2012-11-28 środa
lekcja opis zastępca uwagi
10 2 tt - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Michał Wójcik / 2012-11-28 środa
lekcja opis zastępca uwagi
0 4 te1 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
1 1 t1 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 Os Grzegorz Bazan  
       
Bogusława Chodyniecka / 2012-11-29 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 t1 - Język polski, sg3,Teatr Krystian Heidenreich WF
4 2 tt - Język polski, sg3,Teatr Daniel Wojtasz WF - za nieob. oddz.
5 4 tt - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Wyjście do teatru
7 4 te2 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Wyjście do teatru
       
Zenon Dziąsko / 2012-11-29 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 ts(1) - Wychowanie fizyczne, 303,L. przen. Dariusz Grzanka PKM - złącz. grup
8 2 ts(1) - Wychowanie fizyczne, 303,L. przen. Dariusz Grzanka PKM - złącz. grup
       
Dariusz Grzanka / 2012-11-29 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 ts(1) - Podstawy konstrukcji maszyn, sg2,L. przen. Krystian Heidenreich WF - złącz. grup
6 2 ts(1) - Podstawy konstrukcji maszyn, sg2,L. przen. Krystian Heidenreich WF - złącz. grup
       
Beata Kaczmarek / 2012-11-29 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 ta - Godzina do dyspozycji wychowawcy - przeniesiona na 2012-12-06 (1)   Nast. czwartek - l. 1
       
Beata Kołodziejczyk / 2012-11-29 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 t2 - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 3
       
Anna Morawiak / 2012-11-29 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
8 4 te2 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na konf. metod.
       
Zygmunt Rubin / 2012-11-29 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 a(1) - Rysunek techniczny, sg1,L. przen. Daniel Wojtasz WF - złącz. grup
6 1 a(1) - Rysunek techniczny, sg1,L. przen. Daniel Wojtasz WF - złącz. grup
       
Ewa Smok / 2012-11-29 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 4 t2 - Język angielski, 417,L4 Aniela Kawka Matematyka
3 2 ts(1) - Język angielski, 413,L4 Sylwia Wysypoł złączenie grup
4 2 ts(2) - Język angielski, 413,L4 Sylwia Wysypoł złączenie grup
5 2 ta(1) - Język angielski, 413,L4 Sylwia Wysypoł złączenie grup
6 2 ta(2) - Język angielski, 413,L4 Sylwia Wysypoł złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 3P Grzegorz Dukland  
       
Ewa Wiśniewska / 2012-11-29 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 t2 - Wiedza o kulturze, 319,Szkolenie Beata Kołodziejczyk Matematyka - zamiast l. 2
4 3 ts1 - Wiedza o kulturze, 319,Szkolenie Lidia Łuczyńska Chemia
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 1P Lidia Łuczyńska  
       
Daniel Wojtasz / 2012-11-29 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 a(1) - Wychowanie fizyczne, 304,L. przen. Zygmunt Rubin Rys. techn. - złącz. grup
8 1 a(1) - Wychowanie fizyczne, 304,L. przen. Zygmunt Rubin Rys. techn. - złącz. grup
       
Michał Wójcik / 2012-11-29 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 ta - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
3 4 tt - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Klasa w teatrze
       
Teresa Kurek / 2012-11-30 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 a - Zajęcia z wychowawcą - przeniesiona na 2012-11-30 (3)   Lekcja 3
       
Ewa Smok / 2012-11-30 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
0 2 b(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
1 2 ta(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
2 1 ts(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
3 1 ts(2) - Język angielski, 417,L4 Brygida Domagała J. angielski
4 4 t2 - Język angielski, 417,L4 Małgorzata Ptak za nieobecny oddział
6 2 b(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 3P Lidia Łuczyńska  
       
Jacek Węgrzyniak / 2012-11-30 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
0 4 te1 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na bad. okr.
1 4 te1 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na bad. okr.
2 4 te1 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na bad. okr.
3 4 te1 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na bad. okr.
4 4 te1 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na bad. okr.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 P Sylwia Wysypoł  
1 P Renata Tanistra  
4 P Maciej Pruszowski  
       
Ewa Wiśniewska / 2012-11-30 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
4 3 ts2 - Wiedza o kulturze, sg4,Szkolenie Stanisław Fiedeń WF - za nieob. oddz.
8 1 t1 - Uczniowie zwolnieni do domu   WF-dz. - wg planu
       
Michał Wójcik / 2012-11-30 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
7 4 te2 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
8 4 t1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
9 2 tt - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN