Zastępstwa w dniu 2013-04-01 - 2013-04-30
Klasa 3ts2 - praktyka zawodowa od 03-04-2013 do 30-04-2013
Aldona Hanke / 2013-04-03 środa
lekcja opis zastępca uwagi
0 1 t3(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
1 2 t2(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
2 2 t2(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
3 4 t2(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
4 4 t2(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 2P Ewa Smok  
1 1P Michał Wójcik  
       
Jacek Laburda / 2013-04-03 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 t2(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
2 1 a - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
3 2 c - Konstrukcja pojazdów samochodowych, 102,Szkolenie Brygida Domagała J. angielski
4 2 c - Konstrukcja pojazdów samochodowych, 524,Szkolenie Ryszard Żaak Podst. techniki
9 4 t2(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
10 4 t2(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
11 4 t2(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 Sg Stanisław Fiedeń  
2 1Pd Grzegorz Bazan  
       
Grażyna Rudzka-Jopa / 2013-04-03 środa
lekcja opis zastępca uwagi
8 1 t1(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 6
       
Irena Turos / 2013-04-03 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 te1 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
2 4 te1 - Układy automatyki, 425,L4 Michał Wójcik Religia - zamiast l. 0
3 4 te2 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
4 4 te2 - Układy automatyki, 212,L4 Michał Wójcik Religia - zamiast l. 2
5 1 t2(2) - Podstawy elektrotechniki, 404,L4 Grażyna Rudzka-Jopa Podst. elektr. - złącz. grup
6 1 t1(1) - Miernictwo elektryczne i elektroniczne, 404,L4 Grażyna Rudzka-Jopa Podst. elektr. - złącz. grup
7 1 t1(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
8 1 t1(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 P Maciej Pruszowski  
3 P Bogusława Chodyniecka  
4 P Brygida Domagała  
       
Michał Wójcik / 2013-04-03 środa
lekcja opis zastępca uwagi
0 4 te1 - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 2
2 4 te2 - Religia - przeniesiona na 2013-04-03 (9)   Zajęcia na lekcji 4
       
Grzegorz Bazan / 2013-04-04 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 a - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 4
       
Aldona Hanke / 2013-04-04 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 t2(2) - Technologia obróbki skrawaniem i obrabiarki, 303,Szkolenie Dariusz Grzanka PKM - złącz. grup
2 2 t2(2) - Technologia obróbki skrawaniem i obrabiarki, 303,Szkolenie Dariusz Grzanka PKM - złącz. grup
3 2 c - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
4 2 a - Podstawy konstrukcji maszyn, 403,Szkolenie Grzegorz Bazan Historia - za ost. l. 6
5 2 a - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 2P Brygida Domagała  
4 2P Lidia Łuczyńska  
       
Jacek Laburda / 2013-04-04 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 ts - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
2 4 ts - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
3 4 ts - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
4 2 t2(1) - Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, 303,Szkolenie Dariusz Grzanka PKM - złącz. grup
5 1 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
6 1 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
7 1 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 Sg Zenon Dziąsko  
5 P Andrzej Ociepka  
6 1Pd Mirosława Jendryka  
       
Irena Turos / 2013-04-04 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 t(1) - Instalacje elektryczne, 214,L4 Maciej Pruszowski P. teleinf. - złącz. grup
3 3 t(1) - Instalacje elektryczne, 214,L4 Maciej Pruszowski P. teleinf. - złącz. grup
4 3 t(1) - Instalacje elektryczne, 214,L4 Maciej Pruszowski UTK - złącz. grup
5 2 t1(1) - Instalacje elektryczne, 126,L4 Andrzej Ociepka Przyrz. pom. - złącz. grup
6 2 t1(1) - Instalacje elektryczne, 404,L4 Grażyna Rudzka-Jopa P. elektr. i eln. - złącz. grup
7 1 t1(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
8 1 t2(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 P Maciej Pruszowski  
4 Pd Grzegorz Bazan  
       
Tomasz Wieczorek / 2013-04-04 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 a - Religia, 425,Del Lidia Łuczyńska Chemia
5 3 ts1 - Religia, 425,Del Lidia Łuczyńska Biologia
7 3 ts1 - Religia, 418,Del Lidia Łuczyńska Chemia
8 1 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 2Pd Lidia Łuczyńska  
6 Os Krzysztof Zorychta  
       
Marcin Zaczyk / 2013-04-04 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
5 4 t1(2) - Wychowanie fizyczne, 415,L4 Małgorzata Ptak złączenie grup
       
Zenon Dziąsko / 2013-04-05 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
7 4 te1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na zaw. sport.
8 4 te1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na zaw. sport.
       
Stanisław Fiedeń / 2013-04-05 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 t1(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na zaw. sport.
3 1 t1(1) - Wychowanie fizyczne, 422,Zaw. sport. Agnieszka Karch J. angielski - złącz. grup
4 3 t(2) - Wychowanie fizyczne, 413,Zaw. sport. Małgorzata Ptak J. angielski - złącz. grup
5 2 tt(2) - Wychowanie fizyczne, 404,Zaw. sport. Grażyna Rudzka-Jopa Elektr. i eln.
6 4 t1(1) - Wychowanie fizyczne, 421,Zaw. sport. Małgorzata Ptak J. angielski - złącz. grup
7 4 tt - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na zaw. sport.
8 3 ta - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na zaw. sport.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 Sg Mirosław Smyła  
7 Sg Michał Wójcik  
       
Piotr Gmyrek / 2013-04-05 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 t3(1) - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 4
       
Aldona Hanke / 2013-04-05 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 c - Podstawy techniki, 403,Szkolenie Ewa Mierzyńska J. angielski - zamiast l. 1
5 4 t2(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
6 1 t3(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
7 1 t3(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
8 1 t3(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 1Pd Lidia Łuczyńska  
7 2P Zbigniew Wiśniewski  
       
Krystian Heidenreich / 2013-04-05 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 t3(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na zaw. sport.
2 1 t3(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na zaw. sport.
3 1 t3(1) - Wychowanie fizyczne, 415,Zaw. sport. Ewa Mierzyńska J. angielski - złącz. grup
4 1 t3(1) - Wychowanie fizyczne, 303,Zaw. sport. Piotr Gmyrek Informatyka - złącz. grup
5 2 a(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na zaw. sport.
6 2 a(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na zaw. sport.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 Pd Grzegorz Bazan  
       
Agnieszka Karch / 2013-04-05 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 t1(1) - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 3
       
Beata Kołodziejczyk / 2013-04-05 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 ta - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 4
       
Jacek Laburda / 2013-04-05 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 t2(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
2 4 t2(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
3 4 t2(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
4 2 a - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
5 1 c(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
6 1 a - Budowa pojazdów samochodowych, 418,Szkolenie Lidia Łuczyńska Chemia
7 1 t3(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
8 2 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 P Bogusława Chodyniecka  
6 Sg Katarzyna Grabowska  
       
Ewa Mierzyńska / 2013-04-05 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 c(2) - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 4
2 1 t3(1) - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 3
       
Łukasz Rogacki / 2013-04-05 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 t1(2) - Budowa i eksploatacja systemów i urządzeń awioniki, 214,Opieka Maciej Pruszowski Prac. syst. komp. - złącz. grup
2 4 t1(2) - Budowa i eksploatacja systemów i urządzeń awioniki, 214,Opieka Maciej Pruszowski Prac. syst. komp. - złącz. grup
3 2 ta - Aerodynamika i mechanika lotu, 521,Opieka Katarzyna Grabowska Matematyka - za nieob. oddz.
4 2 ta - Aerodynamika i mechanika lotu, 521,Opieka Beata Kołodziejczyk Matematyka - za ost. l. 6
5 2 ta - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. opieka n. dz.
6 3 ta - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. opieka n. dz.
7 3 ta - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. opieka n. dz.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 3P Ryszard Żaak  
3 3P Ryszard Żaak  
       
Irena Turos / 2013-04-05 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 t1(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
3 2 t1(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
4 2 t1(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
       
Marcin Zaczyk / 2013-04-05 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 c - Wychowanie fizyczne, 403,L4 Mirosława Jendryka J. polski
6 3 c - Wychowanie fizyczne, 415,L4 Brygida Domagała J. angielski - za nieob. oddz.
7 2 c - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
8 2 c - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 Sg Andrzej Nowak  
6 Pd Andrzej Ociepka  
       
Zuzanna Nojman / 2013-04-08 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 tt - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
8 2 t2 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
9 2 ts(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 3P Ryszard Żaak  
       
Bogusława Chodyniecka / 2013-04-09 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 t - Język polski - przeniesiona na 2013-04-08 (2)   Poniedziałek - l. 2
       
Beata Kołodziejczyk / 2013-04-09 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 ta - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
2 2 t1 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
       
Arkadiusz Krawczyk / 2013-04-09 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 t1 - Uczniowie zwolnieni do domu   WF-dz. - wg planu
       
Lidia Łuczyńska / 2013-04-09 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 t3 - Chemia, 418,Konkurs Mirosława Jendryka J. polski
4 1 t3 - Biologia, 417,Konkurs Ewa Mierzyńska J. angielski
5 1 t1 - Chemia, 310,Konkurs Anna Morawiak Zaj. z wych. - zamiast l. 8
6 1 ts - Biologia, 313,Konkurs Teresa Kurek J. polski - za nieob. oddz.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 1Pd Anna Morawiak  
       
Anna Morawiak / 2013-04-09 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
8 1 t1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Zaj. na lekcji 5 (WF-dz. wg planu)
       
Zuzanna Nojman / 2013-04-09 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
0 2 ta(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
1 2 t1 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
2 2 t2 - Przysposobienie obronne, 426,Szkolenie Grzegorz Pyrek Fizyka i astr.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 2P Damian Pomocka  
1 2P Ewa Mierzyńska  
2 2Pd Grzegorz Pyrek  
       
Mirosław Smyła / 2013-04-09 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
0 2 t2 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
1 1 b(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
2 1 b(2) - Wychowanie fizyczne, 415,Del Ewa Mierzyńska J. angielski - złącz. grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 Sg Krystian Heidenreich  
1 Sg Daniel Wojtasz  
2 Pd Mirosława Jendryka  
       
Renata Tanistra / 2013-04-09 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
6 3 a - Przysposobienie obronne, 405,L4 Zbigniew Wiśniewski Prac elt. i eln.
7 1 t2 - Uczniowie zwolnieni do domu   WF-dz. - wg planu
8 1 t2 - Uczniowie zwolnieni do domu   WF-dz. - wg planu
       
Tomasz Wieczorek / 2013-04-09 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
6 1 a - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
8 1 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   WF-dz. - wg planu
       
Grzegorz Bazan / 2013-04-10 środa
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 c - Uczniowie zwolnieni do domu   Bytomski Park Edukacji
       
Katarzyna Grabowska / 2013-04-10 środa
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 ts1 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
4 1 ts - Matematyka, 411,Del Damian Pomocka WDŻ - za ost. lekcję 7
5 1 ts - Matematyka, 305,Del Sylwia Wysypoł J. niemiecki
6 4 te1 - Matematyka, 305,Del Michał Wójcik Religia - zamiast l. 0
7 1 a - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 P Maciej Pruszowski  
7 1P Joanna Szczęsny  
       
Tomasz Hetmańczyk / 2013-04-10 środa
lekcja opis zastępca uwagi
8 4 t2(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
9 4 t2(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
10 4 t2(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
11 4 t2(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
       
Agnieszka Karch / 2013-04-10 środa
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 t1(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
3 1 t1(2) - Język angielski, 126,Del Brygida Domagała J. angielski
5 3 te(2) - Język angielski, sg2,Del Andrzej Ścierko WF - złącz. grup
6 3 t(2) - Język angielski dla teleinformatyków, sg5,Del Daniel Wojtasz WF
7 4 te2 - Język angielski, 422,Del Michał Wójcik Religia - zamiast l. 2
8 3 te(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 3P Ryszard Żaak  
       
Beata Kołodziejczyk / 2013-04-10 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 ta - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
2 2 ta - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
       
Arkadiusz Krawczyk / 2013-04-10 środa
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 c - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
3 1 c - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
4 1 t1 - Matematyka, 304,Del Michał Wójcik Religia - zamiast l. 1
5 1 t1 - Matematyka, 304,Del Michał Wójcik Religia
       
Anna Morawiak / 2013-04-10 środa
lekcja opis zastępca uwagi
4 3 te - Historia, 418,Del Ewa Smok J. angielski
       
Zuzanna Nojman / 2013-04-10 środa
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 ts(1) - Przysposobienie obronne, sg4,Szkolenie Krystian Heidenreich WF - złącz. grup
7 2 ts - Chemia, sg4,Szkolenie Marcin Zaczyk WF
8 2 ta(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 3P Ryszard Żaak  
       
Andrzej Nowak / 2013-04-10 środa
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 b - Uczniowie zwolnieni do domu   Bytomski Park Edukacji
8 2 b - Uczniowie zwolnieni do domu   Bytomski Park Edukacji
       
Damian Pomocka / 2013-04-10 środa
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 4
9 1 t3 - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 5
       
Michalina Skała-Kalamorz / 2013-04-10 środa
lekcja opis zastępca uwagi
6 3 t(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
7 3 t(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
8 3 t(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
       
Mirosław Smyła / 2013-04-10 środa
lekcja opis zastępca uwagi
9 2 b - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
10 2 b - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
       
Karolina Sołtysik / 2013-04-10 środa
lekcja opis zastępca uwagi
5 4 ts(2) - Język niemiecki, sg1,Del Zenon Dziąsko WF - złącz. grup
6 3 te(2) - Język niemiecki, sg2,Del Andrzej Ścierko WF - złącz. grup
7 3 te(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
8 4 ts(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 2Pd Sylwia Wysypoł  
       
Renata Tanistra / 2013-04-10 środa
lekcja opis zastępca uwagi
4 3 t - Geografia, sg4,L4 Zenon Dziąsko WF
5 3 a - Przysposobienie obronne, 310,L4 Zbigniew Wiśniewski Prac elt. i eln.
6 4 tt - Geografia, 310,L4 Sylwia Wysypoł J. niemiecki
7 4 t1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 1P Michał Wójcik  
       
Jacek Węgrzyniak / 2013-04-10 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 tt - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
2 2 tt - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
3 2 tt - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 Os Grzegorz Bazan  
       
Ewa Wiśniewska / 2013-04-10 środa
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 t3 - Wiedza o kulturze, 411,Del Damian Pomocka WDŻ - za ost. l. 9
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 P Andrzej Nowak  
       
Daniel Wojtasz / 2013-04-10 środa
lekcja opis zastępca uwagi
0 2 ta - Wychowanie fizyczne - przeniesiona na 2013-04-11 (12)   Czwartek - lekcja 12
       
Michał Wójcik / 2013-04-10 środa
lekcja opis zastępca uwagi
0 4 te1 - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 6
1 1 t1 - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 4
2 4 te2 - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 7
       
Izabela Chleborz / 2013-04-11 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
5 4 t2 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Targi Edukacyjne
       
Beata Kaczmarek / 2013-04-11 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
4 4 te1 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Targi Edukacyjne
5 4 te1 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Targi Edukacyjne
6 4 t1 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Targi Edukacyjne
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 2P Grażyna Rudzka-Jopa  
       
Agnieszka Karch / 2013-04-11 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
5 4 tt - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Targi Edukacyjne
7 4 te2 - Język angielski, 308,Wyc. nauk. Anna Morawiak Historia - zamiast l. 8
8 4 tt - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Targi Edukacyjne
9 4 tt - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Targi Edukacyjne
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 3P Andrzej Lasok  
       
Jacek Laburda / 2013-04-11 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 ts - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Targi Edukacyjne
2 4 ts - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Targi Edukacyjne
3 4 ts - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Targi Edukacyjne
4 2 t2(1) - Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, 303,Wyc. nauk. Dariusz Grzanka PKM - złącz. grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 Sg Janusz Nagel  
       
Anna Morawiak / 2013-04-11 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
8 4 te2 - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 7
       
Grzegorz Pyrek / 2013-04-11 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 ta - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 2
       
Michalina Skała-Kalamorz / 2013-04-11 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 4 t1(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Targi Edukacyjne
4 4 t1(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Targi Edukacyjne
5 3 t(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na Targach Eduk.
6 3 t(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na Targach Eduk.
7 3 t(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na Targach Eduk.
8 3 t(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na Targach Eduk.
       
Renata Tanistra / 2013-04-11 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 te1 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
2 3 ta - Geografia, 426,L4 Grzegorz Pyrek Fizyka i astr. - za ost. l. 7
3 3 te - Geografia, 426,L4 Grzegorz Pyrek Fizyka i astr. - za nieob. oddz.
4 2 ta - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 1P Zygmunt Rubin  
3 1Pd Joanna Szczęsny  
       
Jacek Węgrzyniak / 2013-04-11 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 4 te2 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Targi Edukacyjne
3 4 te2 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Targi Edukacyjne
4 4 te2 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Targi Edukacyjne
       
Tomasz Wieczorek / 2013-04-11 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 a - Religia, 521,Del Andrzej Lasok Bud. i o. p. s. - za nieob. oddz.
5 3 ts1 - Religia, 425,Del Małgorzata Ptak J. angielski - za nieob. oddz.
7 3 ts1 - Religia, 418,Del Lidia Łuczyńska Chemia
8 1 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 2Pd Grzegorz Pyrek  
6 Os Andrzej Ociepka  
       
Stanisław Fiedeń / 2013-04-12 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
8 3 ta - Wychowanie fizyczne - przeniesiona na 2013-04-12 (1)   Lekcja 1
       
Joanna Szczęsny / 2013-04-12 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
4 3 ta - Biologia, 319,Del Ewa Wiśniewska W. o kulturze - za nieob. oddz.
5 2 t1 - Chemia, 319,Del Irena Turos Instalacje elektr.
6 2 t1 - Biologia, 319,Del Irena Turos Instalacje elektr.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 2Pd Beata Kaczmarek  
4 1P Anna Morawiak  
       
Renata Tanistra / 2013-04-12 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 tt - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
3 1 c - Geografia, 310,L4 Katarzyna Grabowska Matematyka - za nieob. oddz.
4 4 te2 - Geografia, 310,L4 Anna Morawiak Historia
5 1 t1 - Geografia, 310,L4 Mirosława Jendryka J. polski - za nieob. oddz.
6 1 t1 - Edukacja dla bezpieczeństwa, 310,L4 Ewa Wiśniewska W. o kulturze - zamiast l. 8
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 1P Katarzyna Grabowska  
       
Ewa Wiśniewska / 2013-04-12 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
8 1 t1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na l. 6 (Etyka wg planu)
       
Joanna Kuśka / 2013-04-15 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 ts - Geografia, 310,L4 Teresa Kurek J. polski - za nieob. oddz.
6 3 c - Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska, sg4,L4 Krystian Heidenreich WF
7 3 b - Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska, 524,L4 Ryszard Żaak PO - za nieob. oddz.
8 1 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 1P Ryszard Żaak  
       
Jacek Laburda / 2013-04-15 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 ts - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
2 4 ts - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
3 4 ts - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
4 3 a - Konstrukcja pojazdów samochodowych, 524,Szkolenie Ryszard Żaak PO
5 1 t3(1) - Budowa pojazdów samochodowych, 304,Szkolenie Zygmunt Rubin Rys. techn. - złącz grup
6 1 t3(1) - Naprawa pojazdów samochodowych, 304,Szkolenie Zygmunt Rubin Rys. techn. - złącz grup
7 1 c(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
8 2 ts - Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, 521,Szkolenie Andrzej Lasok Podw. i nadw. poj. sam.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 Sg Stanisław Fiedeń  
3 Sg Marcin Zaczyk  
       
Małgorzata Ptak / 2013-04-15 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
0 3 ta - Godzina do dyspozycji wychowawcy - przeniesiona na 2013-04-16 (0)   Wtorek - l. 0
       
Zygmunt Rubin / 2013-04-15 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 t3(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 5
8 1 t3(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 6
       
Renata Tanistra / 2013-04-15 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 b - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
2 3 b - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
3 2 t1 - Geografia, 524,L4 Ryszard Żaak PO - za nieob. oddz.
       
Bogusława Chodyniecka / 2013-04-16 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 t - Język polski - przeniesiona na 2013-04-15 (2)   Poniedziałek - l. 2
8 3 t - Godzina do dyspozycji wychowawcy - przeniesiona na 2013-04-15 (1)   Poniedziałek - l. 1
       
Katarzyna Grabowska / 2013-04-16 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 ts - Matematyka, sg2,Konf Zenon Dziąsko WF - za nieob. oddz.
8 4 te1 - Matematyka, sg2,Konf Zenon Dziąsko WF - za nieob. oddz.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 1P Anna Morawiak  
       
Aldona Hanke / 2013-04-16 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
8 4 t2(2) - Eksploatacja maszyn i urządzeń, 413,Szkolenie Karolina Sołtysik J. niemiecki - złącz. grup
       
Aniela Kawka / 2013-04-16 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
7 4 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na konf. met.
8 1 t3 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na konf. met.
       
Joanna Kuśka / 2013-04-16 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
0 3 b - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
1 1 a - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
2 3 a - Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska, 310,L4 Katarzyna Grabowska Matematyka
3 3 a - Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska, 310,L4 Mirosława Jendryka J. polski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 1P Katarzyna Grabowska  
2 1Pd Mirosława Jendryka  
       
Zuzanna Nojman / 2013-04-16 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
0 2 ta(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
1 2 t1 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
2 2 t2 - Przysposobienie obronne, 426,Del Grzegorz Pyrek Fizyka i astr.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 2P Damian Pomocka  
1 2P Karolina Sołtysik  
2 2Pd Małgorzata Ptak  
       
Andrzej Ociepka / 2013-04-16 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 ta - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Wykład w s. 424
       
Grażyna Rudzka-Jopa / 2013-04-16 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 ta - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Wykład w s. 424
3 2 ta - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Wykład w s. 424
4 2 ta - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Wykład w s. 424
       
Renata Tanistra / 2013-04-16 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
6 3 a - Przysposobienie obronne, 310,L4 Teresa Kurek J. polski - za nieob. oddz.
7 1 t2 - Uczniowie zwolnieni do domu   WF-dz. - wg planu
8 1 t2 - Uczniowie zwolnieni do domu   WF-dz. - wg planu
       
Michał Wójcik / 2013-04-16 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
0 3 t - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na konkursie
2 4 te2 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na konkursie
3 3 ta - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Klasa na wykładzie
4 3 ta - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Klasa na wykładzie
5 3 te - Religia, 421,Konkurs Beata Kaczmarek J. polski - za nieob. oddz.
6 2 ta - Uczniowie zwolnieni do domu   WF-dz. - wg planu
7 2 ta - Uczniowie zwolnieni do domu   WF-dz. - wg planu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 Os Grzegorz Bazan  
3 Os Maciej Pruszowski  
4 2P Grzegorz Pyrek  
       
Tomasz Dylong / 2013-04-17 środa
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 ta - Fizyka i astronomia, 426,Zaw. sport. Brygida Domagała J. angielski
4 2 b - Uczniowie przychodzą później   GDW - zamiast l. 3
5 3 t - Fizyka i astronomia, sg5,Zaw. sport. Marcin Zaczyk WF
6 1 t3 - Fizyka, 426,Zaw. sport. Zbigniew Wiśniewski Podst. elektr. i eln.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 Os Grzegorz Bazan  
       
Zenon Dziąsko / 2013-04-17 środa
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 ts(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na zaw. sport.
3 1 ts(1) - Wychowanie fizyczne, sg4,Zaw. sport. Stanisław Fiedeń WF
5 4 ts(1) - Wychowanie fizyczne, 413,Zaw. sport. Karolina Sołtysik J. niemiecki - złącz. grup
6 4 ts(1) - Wychowanie fizyczne, 417,Zaw. sport. Ewa Smok J. angielski - złącz. grup
7 4 ts(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na zaw. sport.
8 4 ts(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na zaw. sport.
9 2 ts(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na zaw. sport.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 Pd Bogusława Chodyniecka  
7 Sg Marcin Zaczyk  
       
Zuzanna Nojman / 2013-04-17 środa
lekcja opis zastępca uwagi
8 2 ta(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na zaw. sport.
       
Ewa Smok / 2013-04-17 środa
lekcja opis zastępca uwagi
7 4 ts(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 6
       
Karolina Sołtysik / 2013-04-17 środa
lekcja opis zastępca uwagi
8 4 ts(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 5
       
Ewa Wiśniewska / 2013-04-17 środa
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 b - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na url. wyp.
5 1 t3 - Wiedza o kulturze, 426,Wypocz Zbigniew Wiśniewski Podst. elektr. i eln.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 P Renata Nitschke  
       
Dariusz Grzanka / 2013-04-18 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 ts(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
8 2 ts(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Jacek Laburda / 2013-04-18 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 ts - Naprawa pojazdów samochodowych, 418,Szkolenie Lidia Łuczyńska Chemia
       
Andrzej Ociepka / 2013-04-18 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 t1(2) - Zastępstwo   Historia - razem z gr. I
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 P Joanna Kuśka  
       
Grzegorz Pyrek / 2013-04-18 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
0 2 ts - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
1 1 a - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
3 4 te1 - Fizyka i astronomia, sg3,Del Krystian Heidenreich WF
4 1 b - Fizyka, 426,Del Lidia Łuczyńska Chemia
5 2 t2 - Religia, 426,Del Lidia Łuczyńska Biologia
6 3 ts1 - Fizyka i astronomia, 426,Del Tomasz Wieczorek Religia
7 3 ta - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 1P Renata Tanistra  
4 2Pd Lidia Łuczyńska  
7 2P Beata Kaczmarek  
       
Zygmunt Rubin / 2013-04-18 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 a(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
8 1 a(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 1P Grzegorz Bazan  
       
Grażyna Rudzka-Jopa / 2013-04-18 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 t1(1) - Podstawy elektrotechniki i elektroniki, 404,Szkolenie Grzegorz Bazan Historia
8 2 tt - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
9 2 tt - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Michalina Skała-Kalamorz / 2013-04-18 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 t(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
8 3 t(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Przemysław Tarasiński / 2013-04-18 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 t(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
8 3 t(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
9 4 te2 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
10 4 tt - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
11 4 tt - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 Os Mirosław Smyła  
       
Jerzy Tecl / 2013-04-18 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 b - Eksploatacja złóż, sg3,Szkolenie Krystian Heidenreich WF
       
Irena Turos / 2013-04-18 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 t1(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
8 1 t2(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Józef Tworek / 2013-04-18 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 t1(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
8 2 ta - Konstrukcja statków powietrznych i ich zespołów napędowych, 421,Szkolenie Beata Kaczmarek J. polski
9 2 ta - Konstrukcja statków powietrznych i ich zespołów napędowych, 421,Szkolenie Daniel Wojtasz WF - za ost. l. 11
       
Ewa Wiśniewska / 2013-04-18 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 t2 - Wiedza o kulturze, 126,Wypocz Andrzej Ociepka Technol. mat.
4 3 ts1 - Wiedza o kulturze, 319,Wypocz Grzegorz Bazan Historia
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 1P Joanna Szczęsny  
       
Daniel Wojtasz / 2013-04-18 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
11 2 ta - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 9
       
Krzysztof Zorychta / 2013-04-18 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
7 4 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
8 4 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
9 2 b - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
10 2 b - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Ryszard Żaak / 2013-04-18 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
8 3 c - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 3P Agnieszka Karch  
       
Stanisław Fiedeń / 2013-04-19 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 t1(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na zaw. sport.
3 1 t1(1) - Wychowanie fizyczne, sg3,Zaw. sport. Zenon Dziąsko WF
4 3 t(2) - Wychowanie fizyczne, sg3,Zaw. sport. Zenon Dziąsko WF
5 2 tt(2) - Wychowanie fizyczne, sg3,Zaw. sport. Zenon Dziąsko WF
6 4 t1(1) - Wychowanie fizyczne, sg3,Zaw. sport. Zenon Dziąsko WF
7 4 tt - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na zaw. sport.
8 3 ta - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na zaw. sport.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 Sg Zenon Dziąsko  
7 Sg Zenon Dziąsko  
       
Beata Kaczmarek / 2013-04-19 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 ta - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na wyc. nauk.
3 3 te - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Wycieczka nauk.
4 3 te - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Wycieczka nauk.
5 4 te1 - Język polski, 214,Wyc. nauk. Maciej Pruszowski Spesjalizacja - za nieob. oddz.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 1Pd Katarzyna Grabowska  
       
Jacek Laburda / 2013-04-19 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 t2(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
2 4 t2(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
3 4 t2(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
4 2 a - Konstrukcja pojazdów samochodowych, 102,L4 Anna Morawiak Historia i WOS
5 1 c(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
6 1 a - Budowa pojazdów samochodowych, 418,L4 Lidia Łuczyńska Chemia
7 1 t3(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
8 2 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 P Lidia Łuczyńska  
6 Sg Zenon Dziąsko  
       
Ewa Wiśniewska / 2013-04-19 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
8 1 t1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Etyka wg planu
       
Marcin Zaczyk / 2013-04-19 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 c - Wychowanie fizyczne, 403,Zaw. sport. Mirosława Jendryka J. polski
6 3 c - Wychowanie fizyczne, 411,Zaw. sport. Brygida Domagała J. angielski - za nieob. oddz.
7 2 c - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na zaw. sport.
8 2 c - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na zaw. sport.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 Sg Zenon Dziąsko  
6 Pd Brygida Domagała  
       
Beata Kołodziejczyk / 2013-04-22 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
6 3 ta - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
7 2 t1 - Matematyka, 305,Del Ryszard Żaak PO - za nieob. oddz.
       
Jacek Laburda / 2013-04-22 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 ts - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
2 4 ts - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
3 4 ts - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
4 3 a - Konstrukcja pojazdów samochodowych, 102,L4 Dariusz Grzanka Ekspl. poj. sam.
5 1 t3(1) - Budowa pojazdów samochodowych, 304,L4 Zygmunt Rubin Rys. techn. - złącz grup
6 1 t3(1) - Naprawa pojazdów samochodowych, 304,L4 Zygmunt Rubin Rys. techn. - złącz grup
7 1 c(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
8 2 ts - Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, 521,L4 Andrzej Lasok Przep. ruchu drog.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 Sg Dariusz Grzanka  
3 Sg Dariusz Grzanka  
       
Andrzej Ociepka / 2013-04-22 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 te - Układy analogowe, 426,L4 Grzegorz Pyrek Fizyka i astr.
3 3 t(1) - Maszyny elektryczne, 126,L4 Irena Turos Instal. elektr.
4 3 t(1) - Maszyny elektryczne, 126,L4 Irena Turos Instal. elektr.
5 2 tt - Układy cyfrowe, 126,L4 Irena Turos Ukł. cyfr.
6 2 tt - Układy cyfrowe, 126,L4 Irena Turos Ukł. cyfr.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 P Irena Turos  
       
Zygmunt Rubin / 2013-04-22 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 t3(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 5
8 1 t3(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 6
       
Ewa Wiśniewska / 2013-04-22 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 ts - Wiedza o kulturze, 524,Wypocz Ryszard Żaak Eduk. dla bezp. - za nieob. oddz.
       
Bogusława Chodyniecka / 2013-04-23 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 t - Język polski - przeniesiona na 2013-04-22 (2)   Poniedziałek - l. 2
       
Katarzyna Grabowska / 2013-04-23 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 a - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na konkursie
3 4 t1 - Matematyka, 421,Konkurs Beata Kaczmarek J. polski - za nieob. oddz.
4 4 t1 - Matematyka, 421,Konkurs Beata Kaczmarek J. polski - za nieob. oddz.
5 4 te2 - Matematyka, 309,Konkurs Aniela Kawka Matematyka - za nieob. oddz.
6 4 te2 - Matematyka, 220,Konkurs Bogusława Chodyniecka J. polski - za nieob. oddz.
7 1 ts - Matematyka, sg2,Konkurs Zenon Dziąsko WF - za nieob. oddz.
8 4 te1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na konkursie
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 1P Anna Morawiak  
       
Aldona Hanke / 2013-04-23 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
8 4 t2(2) - Eksploatacja maszyn i urządzeń, 413,Szkolenie Karolina Sołtysik J. niemiecki - złącz. grup
       
Krystian Heidenreich / 2013-04-23 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 ts1(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na zaw. sport.
2 3 ts1(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na zaw. sport.
3 3 ts1(2) - Wychowanie fizyczne, sg1,Zaw. sport. Stanisław Fiedeń WF - za nieob. oddz.
4 3 ts1(2) - Wychowanie fizyczne, sg1,Zaw. sport. Stanisław Fiedeń WF - za nieob. oddz.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 Sg Stanisław Fiedeń  
       
Anna Morawiak / 2013-04-23 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 t1 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Wykład - s. 424
4 4 te1 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na wykładzie
6 1 t1 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Wykład - s. 424
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 1P Irena Turos  
       
Andrzej Ociepka / 2013-04-23 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 ta - Technika cyfrowa, 426,L4 Grzegorz Pyrek Fizyka i astr.
3 1 t2(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na L4
4 1 t2(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Klasa na wykładzie
5 2 ta - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na L4
6 3 te - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Klasa na wykładzie
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 P Grzegorz Bazan  
4 Os Grzegorz Pyrek  
5 P Przemysław Tarasiński  
       
Grażyna Rudzka-Jopa / 2013-04-23 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 ta - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 2P Karolina Sołtysik  
       
Michalina Skała-Kalamorz / 2013-04-23 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 t1(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
8 2 t1(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Barbara Susek / 2013-04-23 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 ts - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. oddeleg.
4 1 ts - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Klasa na wykładzie
7 1 b - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Renata Tanistra / 2013-04-23 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
6 3 a - Przysposobienie obronne, 313,Prelekcja Teresa Kurek J. polski - za nieob. oddz.
       
Przemysław Tarasiński / 2013-04-23 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
7 4 tt - Uczniowie zwolnieni do domu   WF-dz. - wg planu
8 4 tt - Uczniowie zwolnieni do domu   WF-dz. - wg planu
9 4 te1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
10 4 te1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
11 4 te1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
12 4 te1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
13 4 te1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 P Renata Tanistra  
       
Irena Turos / 2013-04-23 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 t1(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Jacek Węgrzyniak / 2013-04-23 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 te(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
8 3 te(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
9 3 te(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
10 3 te(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Michał Wójcik / 2013-04-23 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 ta - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Wykład - s. 424
4 3 ta - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Wykład - s. 424
5 3 te - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Wykład - s. 424
6 2 ta - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Wykład - s. 424
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 Os Maciej Pruszowski  
3 Os Maciej Pruszowski  
4 2P Beata Kaczmarek  
       
Aldona Hanke / 2013-04-24 środa
lekcja opis zastępca uwagi
0 1 t3(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
1 2 t2(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
2 2 t2(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
3 4 t2(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
4 4 t2(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 2P Brygida Domagała  
1 1P Michał Wójcik  
       
Agnieszka Karch / 2013-04-24 środa
lekcja opis zastępca uwagi
8 3 te(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Aniela Kawka / 2013-04-24 środa
lekcja opis zastępca uwagi
8 4 tt - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Jacek Laburda / 2013-04-24 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 t2(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
2 1 a - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
3 2 c - Konstrukcja pojazdów samochodowych, 425,Szkolenie Brygida Domagała J. angielski
4 2 c - Konstrukcja pojazdów samochodowych, 425,Szkolenie Ewa Smok J. angielski
9 4 t2(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
10 4 t2(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
11 4 t2(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 Sg Zenon Dziąsko  
2 1Pd Ewa Smok  
       
Anna Morawiak / 2013-04-24 środa
lekcja opis zastępca uwagi
8 4 te2 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Andrzej Ociepka / 2013-04-24 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 ta(1) - Zajęcia praktyczne, ,L4 Zygmunt Rubin Zaj. prakt. - złącz. grup
2 3 ta(1) - Zajęcia praktyczne, ,L4 Zygmunt Rubin Zaj. prakt. - złącz. grup
3 3 ta(1) - Zajęcia praktyczne, ,L4 Zygmunt Rubin Zaj. prakt. - złącz. grup
4 3 ta(1) - Zajęcia praktyczne, ,L4 Zygmunt Rubin Zaj. prakt. - złącz. grup
5 3 ta(1) - Zajęcia praktyczne, ,L4 Zygmunt Rubin Zaj. prakt. - złącz. grup
6 3 ta(1) - Zajęcia praktyczne, ,L4 Zygmunt Rubin Zaj. prakt. - złącz. grup
7 3 ta(1) - Zajęcia praktyczne, ,L4 Zygmunt Rubin Zaj. prakt. - złącz. grup
8 3 ta(1) - Zajęcia praktyczne, ,L4 Zygmunt Rubin Zaj. prakt. - złącz. grup
       
Grażyna Rudzka-Jopa / 2013-04-24 środa
lekcja opis zastępca uwagi
8 1 t1(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Joanna Szczęsny / 2013-04-24 środa
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 ta - Biologia, sg3,L4 Marcin Zaczyk WF
8 2 tt - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
       
Irena Turos / 2013-04-24 środa
lekcja opis zastępca uwagi
8 1 t1(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Ewa Wiśniewska / 2013-04-24 środa
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 t3 - Wiedza o kulturze, sg5,Wypocz Marcin Zaczyk WF
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 P Marcin Zaczyk  
       
Grzegorz Bazan / 2013-04-25 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 a - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 4
       
Brygida Domagała / 2013-04-25 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 a(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na wycieczce
2 2 a(1) - Język angielski, 415,Wyc Aniela Kawka GDW
       
Zenon Dziąsko / 2013-04-25 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 ts(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 5
8 2 ts(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 6
       
Dariusz Grzanka / 2013-04-25 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 t2(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
2 2 t2(1) - Podstawy konstrukcji maszyn, 422,Del Sylwia Wysypoł J. niemiecki - zamiast l. 0
3 2 t2(2) - Podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń, 405,Del Krzysztof Zorychta Elektr. i eln. w. p. s. - złącz. grup
4 2 t2(2) - Zastępstwo   Biologia - razem z gr. I
5 2 ts(1) - Podstawy konstrukcji maszyn, sg2,Del Zenon Dziąsko WF - łączenie grup
6 2 ts(1) - Podstawy konstrukcji maszyn, sg2,Del Zenon Dziąsko WF - łączenie grup
7 2 ts(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
8 2 ts(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 1P Aniela Kawka  
2 Os Jacek Węgrzyniak  
3 Pd Bogusława Chodyniecka  
       
Aldona Hanke / 2013-04-25 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 t2(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
2 2 t2(2) - Zastępstwo   J. niemiecki - za l. 0 (raz. z gr. I)
4 2 a - Podstawy konstrukcji maszyn, 403,Szkolenie Grzegorz Bazan Historia i WOS - za ost. l. 6
5 2 a - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 2P Krzysztof Zorychta  
4 2P Lidia Łuczyńska  
       
Aniela Kawka / 2013-04-25 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
4 4 tt - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na egzaminie
       
Beata Kołodziejczyk / 2013-04-25 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 t2 - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 7
       
Jacek Laburda / 2013-04-25 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 ts - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
2 4 ts - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
3 4 ts - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
4 2 t2(1) - Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, 319,Szkolenie Lidia Łuczyńska Biologia
5 1 ts - Budowa pojazdów samochodowych, 425,Szkolenie Tomasz Wieczorek Religia - za ost. l. 8
6 1 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
7 1 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 Sg Zenon Dziąsko  
5 P Tomasz Wieczorek  
6 1Pd Katarzyna Grabowska  
       
Andrzej Ociepka / 2013-04-25 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 tt - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
4 1 t1(2) - Technika cyfrowa, 404,L4 Grażyna Rudzka-Jopa Podst. elt. - złącz. grup
5 2 t1(2) - Przyrządy pomiarowe, 211,L4 Irena Turos Inst. el. - złącz. grup
6 4 te2 - Urządzenia elektroniczne, 426,L4 Grzegorz Pyrek Fizyka i astr. - za nieob. oddz.
7 2 t1(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 P Anna Morawiak  
       
Joanna Szczęsny / 2013-04-25 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 tt - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
5 1 t1 - Biologia, 319,L4 Lidia Łuczyńska Chemia
6 3 te - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
7 1 t2 - Biologia, 319,L4 Beata Kołodziejczyk Matematyka - zamiast l. 2
       
Tomasz Wieczorek / 2013-04-25 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
8 1 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 5
       
Ewa Wiśniewska / 2013-04-25 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 t2 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na url. wyp.
4 3 ts1 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Klasa na wycieczce
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 1P Grzegorz Bazan  
       
Sylwia Wysypoł / 2013-04-25 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
0 2 t2 - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 2
       
Bogusława Chodyniecka / 2013-04-26 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 tt - Język polski, 220,Urocz. szk. Anna Morawiak Historia - za ost. l. 8
5 4 tt - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Uroczystość szkolna
6 1 t2 - Uczniowie zwolnieni do domu   Uroczystość szkolna
7 1 t2 - Uczniowie zwolnieni do domu   Etyka - wg planu
       
Brygida Domagała / 2013-04-26 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
8 3 ts1(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 6
       
Tomasz Dylong / 2013-04-26 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 tt - Fizyka i astronomia, 426,Dni otw. Michał Wójcik Religia - zamiast l. 7
4 2 ts - Fizyka i astronomia, 214,Dni otw. Maciej Pruszowski Zaj. op. wych. - za nieob. oddz.
5 2 c - Fizyka i astronomia, 426,Dni otw. Brygida Domagała J. angielski - za nieob. oddz.
6 1 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Org. Dni Otwartych
7 1 t1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Etyka - wg planu
       
Stanisław Fiedeń / 2013-04-26 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
8 3 ta - Wychowanie fizyczne - przeniesiona na 2013-04-26 (1)   Lekcja 1
       
Katarzyna Grabowska / 2013-04-26 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 te - Uczniowie przychodzą później   Org. Dni Otwartych
2 3 te - Uczniowie przychodzą później   Org. Dni Otwartych
4 1 a - Uczniowie przychodzą później   Org. Dni Otwartych
5 4 te2 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Uroczystość szkolna
6 2 tt - Uczniowie zwolnieni do domu   Org. Dni Otwartych
7 1 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Org. Dni Otwartych
8 1 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Org. Dni Otwartych
       
Aldona Hanke / 2013-04-26 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
8 1 t3(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 5
       
Mirosława Jendryka / 2013-04-26 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Uroczystość szkolna
7 2 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Uroczystość szkolna
       
Agnieszka Karch / 2013-04-26 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 tt(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Uroczystość szkolna
6 3 t(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Uroczystość szkolna
       
Beata Kołodziejczyk / 2013-04-26 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 t2 - Uczniowie zwolnieni do domu   Etyka - wg planu
6 2 ta - Uczniowie zwolnieni do domu   Uroczystość szkolna
7 2 t1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Etyka - wg planu
       
Jacek Laburda / 2013-04-26 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 t2(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Org. Dni Otwartych
2 4 t2(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Org. Dni Otwartych
3 4 t2(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Org. Dni Otwartych
4 2 a - Konstrukcja pojazdów samochodowych, sg4,Dni otw. Marcin Zaczyk WF
5 1 c(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Org. Dni Otwartych
6 1 a - Budowa pojazdów samochodowych, sg3,Dni otw. Stanisław Fiedeń WF - za nieob. oddz.
7 1 t3(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Org. Dni Otwartych
8 2 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Org. Dni Otwartych
       
Anna Morawiak / 2013-04-26 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
8 2 tt - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 4
       
Andrzej Ociepka / 2013-04-26 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 t1(2) - Przyrządy pomiarowe, 126,L4 Michalina Skała-Kalamorz Przyrz. pom. - za nieob. oddz.
4 2 t1(2) - Układy analogowe, 126,L4 Michalina Skała-Kalamorz Przyrz. pom. - za nieob. oddz.
5 3 t(1) - Maszyny elektryczne, CKP2,L4 Michalina Skała-Kalamorz Elektroenerg. - zamiast l. 8
6 4 te2 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na L4
7 4 te2 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na L4
8 1 t2(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Etyka - wg planu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 Pd Beata Kaczmarek  
5 Os Maciej Pruszowski  
       
Michalina Skała-Kalamorz / 2013-04-26 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
8 3 t(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajecia na lekcji 5
       
Ewa Smok / 2013-04-26 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
0 2 b(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. opieka n. dz.
1 2 ta(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. opieka n. dz.
2 1 ts(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. opieka n. dz.
3 1 ts(2) - Język angielski, 404,Opieka Grażyna Rudzka-Jopa Zaj. op. wych. - za nieob. oddz.
4 4 t2 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Uroczystość szkolna
5 2 b(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. opieka n. dz.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 2Pd Andrzej Nowak  
       
Joanna Szczęsny / 2013-04-26 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 ta - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
3 3 t - Biologia, 319,L4 Anna Morawiak Historia - za nieob. oddz.
4 3 ta - Biologia, 310,L4 Renata Tanistra Geografia - za nieob. oddz.
5 2 t1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
6 2 t1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Etyka - wg planu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 2Pd Zbigniew Wiśniewski  
4 1P Anna Morawiak  
6 1P Renata Tanistra  
       
Jacek Węgrzyniak / 2013-04-26 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 t(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Uroczystość szkolna
6 4 te1 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Uroczystość szkolna
7 3 t(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Uroczystość szkolna
8 3 t(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Uroczystość szkolna
       
Ewa Wiśniewska / 2013-04-26 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
8 1 t1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Etyka - wg planu
       
Michał Wójcik / 2013-04-26 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 tt - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 3
       
Ryszard Żaak / 2013-04-26 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 4 t2(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Org. Dni Otwartych
3 4 t2(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Org. Dni Otwartych
4 1 t1(2) - Obsługa urządzeń lotniczych, 404,Dni otw. Grażyna Rudzka-Jopa P. elektr. - złącz. grup
5 1 t3 - Edukacja dla bezpieczeństwa, 404,Dni otw. Aldona Hanke Techn. - zamiast l. 8
6 3 ts1 - Podstawy konstrukcji maszyn, 411,Dni otw. Brygida Domagała J. angielski - zamiast l. 8 (gr. I)
7 3 ts1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Org. Dni Otwartych
       
Grzegorz Bazan / 2013-04-29 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Stanisław Fiedeń / 2013-04-29 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 t1(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
8 1 t1(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Krystian Heidenreich / 2013-04-29 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 a(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
8 2 a(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Mirosława Jendryka / 2013-04-29 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 t2 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Beata Kołodziejczyk / 2013-04-29 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 t1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Joanna Kuśka / 2013-04-29 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 b - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
8 1 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Jacek Laburda / 2013-04-29 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 a - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Wykład - s. 424
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 Sg Stanisław Fiedeń  
       
Renata Nitschke / 2013-04-29 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 t2 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Zuzanna Nojman / 2013-04-29 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 tt - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
8 2 t2 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
9 2 ts(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Andrzej Ociepka / 2013-04-29 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 te - Układy analogowe, 305,L4 Katarzyna Grabowska Matematyka - za nieob. oddz.
3 3 t(1) - Maszyny elektryczne, 211,L4 Jacek Węgrzyniak Prz. i o. syg. - złącz. grup
4 3 t(1) - Maszyny elektryczne, 211,L4 Jacek Węgrzyniak Prz. i o. syg. - złącz. grup
5 2 tt - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
6 2 tt - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 P Jacek Laburda  
       
Damian Pomocka / 2013-04-29 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
8 1 t2 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Grzegorz Pyrek / 2013-04-29 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 ts - Religia, 404,Szkolenie Grażyna Rudzka-Jopa Zaj. op.-wych.
8 3 ts2 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na szkoleniu
9 2 t2 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Ewa Smok / 2013-04-29 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 ts(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Wykład - s. 424
3 2 ts(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Wykład - s. 424
       
Ewa Wiśniewska / 2013-04-29 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 t1 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na url. wyp.
3 1 ts - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Klasa na wykładzie
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 1P Anna Morawiak  
       
Michał Wójcik / 2013-04-29 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 t - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
8 2 t1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
9 2 t1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Marcin Zaczyk / 2013-04-29 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 c - Wychowanie fizyczne, 524,Szkolenie Ryszard Żaak PO - za nieob. oddz.
8 3 b - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Ryszard Żaak / 2013-04-29 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 ts - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Wykład - s. 424
3 3 ts2 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Klasa na praktyce
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 3P Teresa Kurek  
       
Brygida Domagała / 2013-04-30 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
4 3 ts1(1) - Język angielski, sg1,Egz Krystian Heidenreich WF - złączenie grup
5 3 ts2 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
       
Ewa Mierzyńska / 2013-04-30 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 t2 - Język angielski, 308,Egz Anna Morawiak Historia
       
Małgorzata Ptak / 2013-04-30 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
0 3 ta - Uczniowie przychodzą później   Naucz. opieka n. dz.
1 3 t(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. opieka n. dz.
2 1 c(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. opieka n. dz.
3 1 c(2) - Język angielski, sg4,Opieka Marcin Zaczyk WF - złączenie grup
4 3 t(1) - Język angielski, sg2,Opieka Stanisław Fiedeń WF - złączenie grup
5 2 tt(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. opieka n. dz.
7 2 t1(1) - Język angielski, 421,Opieka Agnieszka Karch J. angielski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 2Pd Grażyna Rudzka-Jopa  
       
Marcin Zaczyk / 2013-04-30 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 c(2) - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 3
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN