Zastępstwa w dniu 2013-05-01 - 2013-05-31
Matury; klasa 3ta - praktyka zawodowa od 06-05-2013 do 31-05-2013
Piotr Gmyrek / 2013-05-07 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 b(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Matury - dz. w. od zaj. dyd.
2 1 a(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Matury - dz. w. od zaj. dyd.
3 1 b(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Matury - dz. w. od zaj. dyd.
4 1 a(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Matury - dz. w. od zaj. dyd.
5 1 c(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Matury - dz. w. od zaj. dyd.
       
Piotr Gmyrek / 2013-05-08 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 t2(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Matury - dz. w. od zaj. dyd.
2 1 t1(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Matury - dz. w. od zaj. dyd.
3 1 t1(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Matury - dz. w. od zaj. dyd.
4 1 t2(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Matury - dz. w. od zaj. dyd.
       
Grzegorz Bazan / 2013-05-10 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
4 3 ts1 - Uczniowie przychodzą później   j. angielski gr2 przeniesiony na l. 8 - złączenie grup
5 3 ts2 - Historia, 411,Matura Brygida Domagała za ostatnią lekcję
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 Os Krystian Heidenreich  
       
Tomasz Dylong / 2013-05-10 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 tt - Fizyka i astronomia, 319,Zaw. strzel. Joanna Szczęsny za lekcję 1
5 2 c - Fizyka i astronomia, 425,Zaw. strzel. Andrzej Nowak  
6 1 ts - Uczniowie przychodzą później    
7 1 t1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Etyka odbywa się zgodnie z planem
8 2 ts - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Stanisław Fiedeń / 2013-05-10 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
0 2 t1(1) - Wychowanie fizyczne - przeniesiona na 2013-05-13 (0)    
       
Piotr Gmyrek / 2013-05-10 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 t3(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 ts(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 1 ts(1) - Uczniowie przychodzą później    
4 1 t3(2) - Informatyka, 211,Wypocz Jacek Węgrzyniak Informatyka
5 1 c(1) - Informatyka, 211,Wypocz Jacek Węgrzyniak Informatyka
       
Aldona Hanke / 2013-05-10 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 c - Podstawy techniki, sg4,Matura Daniel Wojtasz wychowanie fizyczne
6 1 t3(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 1 t3(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 2Pd Katarzyna Grabowska  
7 2P Marcin Zaczyk  
       
Mirosława Jendryka / 2013-05-10 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 ts - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 2 ts - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 1Pd Łukasz Rogacki  
       
Agnieszka Karch / 2013-05-10 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 t(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 t1(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 1 t1(2) - Język angielski, sg3,Matura Stanisław Fiedeń złączenie grup
5 2 tt(1) - Język angielski, sg3,Matura Stanisław Fiedeń złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 2Pd Zygmunt Rubin  
4 3P Ryszard Żaak  
5 3P Ryszard Żaak  
       
Teresa Kurek / 2013-05-10 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 c - Uczniowie przychodzą później    
3 3 ts1 - Uczniowie przychodzą później   gr 2 j. angielski przeniesiony na l 8 - złączenie grup
4 1 ts - Uczniowie przychodzą później    
5 1 ts - Uczniowie przychodzą później    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 2P Zbigniew Wiśniewski  
       
Ewa Mierzyńska / 2013-05-10 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 c(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 t3(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 1 t3(2) - Język angielski, sg1,Matura Krystian Heidenreich złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 1Pd Jerzy Tecl  
       
Małgorzata Ptak / 2013-05-10 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 t1(1) - Uczniowie przychodzą później   gr 1 wf przeniesiony na 13.05. lekcja 0
2 1 t2(2) - Język angielski, sg4,Matura Daniel Wojtasz złączenie grup
3 1 t2(1) - Język angielski, sg4,Matura Daniel Wojtasz złączenie grup
4 3 t(1) - Język angielski, sg3,Matura Stanisław Fiedeń złączenie grup
5 3 t(2) - Język angielski, sg4,Matura Daniel Wojtasz złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 2P Stanisław Fiedeń  
4 P Jacek Laburda  
       
Grażyna Rudzka-Jopa / 2013-05-10 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 t1(2) - Uczniowie przychodzą później   wf gr 1 przeniesiony na 13.05.lekcja 0
2 2 t1(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 2 tt - Elektrotechnika i elektronika, 404,Matura Jacek Węgrzyniak  
4 1 t1(1) - Podstawy elektrotechniki, 524,Matura Ryszard Żaak złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 2P Lidia Łuczyńska  
3 2P Zbigniew Wiśniewski  
       
Ewa Smok / 2013-05-10 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 ta(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 ts(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 1 ts(2) - Uczniowie przychodzą później    
5 2 b(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 2P Karolina Sołtysik  
       
Mirosław Smyła / 2013-05-10 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
0 2 b - Uczniowie przychodzą później    
1 1 b(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 b(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 1 b(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
4 1 b(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 Sg    
1 Sg Stanisław Fiedeń  
2 Sg Stanisław Fiedeń  
3 Sg Stanisław Fiedeń  
       
Mirosława Jendryka / 2013-05-13 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 a - Język polski, 212,L4 Ewa Wiśniewska wiedza o kulturze
3 3 b - Język polski, sg3,L4 Stanisław Fiedeń wychowanie fizyczne
4 2 ts - Uczniowie przychodzą później    
6 2 t2 - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 2 t2 - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 1Pd Zbigniew Wiśniewski  
4 P Marcin Zaczyk  
       
Beata Kaczmarek / 2013-05-13 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 t1 - Język polski, 305,Matura Beata Kołodziejczyk za nieobecny oddział
       
Agnieszka Karch / 2013-05-13 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 te(1) - Język angielski, sg3,Matura Krystian Heidenreich złączenie grup
6 3 te(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 2P Grażyna Rudzka-Jopa  
       
Aniela Kawka / 2013-05-13 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 t - Uczniowie przychodzą później    
2 1 t3 - Uczniowie przychodzą później    
3 2 t2 - Matematyka, sg4,Matura Mirosław Smyła za 1 lekcję
       
Teresa Kurek / 2013-05-13 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 t3 - Uczniowie przychodzą później    
4 1 t3 - Uczniowie przychodzą później    
5 3 ts2 - Język polski, 425,Matura Michał Wójcik religia
6 1 b - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 2Pd Jacek Laburda  
6 3P Grzegorz Pyrek  
       
Zuzanna Nojman / 2013-05-13 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 tt - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 2 t2 - Uczniowie zwolnieni do domu    
9 2 ts(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 2P Michał Wójcik  
       
Andrzej Ociepka / 2013-05-13 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 te - Układy analogowe, sg3,Matura Andrzej Ścierko gr1 wf, gr 2 - uczniowie przychodzą później
3 3 t(1) - Maszyny elektryczne, 211,Matura Jacek Węgrzyniak złączenie grup
4 3 t(1) - Maszyny elektryczne, 211,Matura Jacek Węgrzyniak złączenie grup
       
Małgorzata Ptak / 2013-05-13 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 t1(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 2 t1(2) - Uczniowie przychodzą później    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 2Pd Anna Morawiak  
       
Ewa Smok / 2013-05-13 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 ts - Uczniowie przychodzą później    
2 2 ts(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 2 ts(2) - Uczniowie przychodzą później    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 3P Renata Tanistra  
3 2P Zygmunt Rubin  
       
Karolina Sołtysik / 2013-05-13 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 ts(2) - Uczniowie przychodzą później    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 3P Stanisław Fiedeń  
       
Sylwia Wysypoł / 2013-05-13 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 ts(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 2 ts(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 2 ts(1) - Uczniowie przychodzą później    
4 2 t2 - Język niemiecki, 426,Matura Grzegorz Pyrek za ostatnią lekcję
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 1Pd Zbigniew Wiśniewski  
3 3P Lidia Łuczyńska  
       
Grzegorz Bazan / 2013-05-14 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 t2 - Uczniowie przychodzą później    
2 1 t3 - Historia, 308,Okolicz Lidia Łuczyńska  
       
Piotr Gmyrek / 2013-05-14 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 b(2) - Informatyka, 211,Wypocz Jacek Węgrzyniak Informatyka
2 1 a(2) - Informatyka, 211,Wypocz Jacek Węgrzyniak Informatyka
3 1 b(1) - Informatyka, 211,Wypocz Jacek Węgrzyniak Informatyka
4 1 a(1) - Informatyka, 211,Wypocz Jacek Węgrzyniak Informatyka
5 1 c(2) - Informatyka, 211,Wypocz Jacek Węgrzyniak Informatyka
       
Beata Kaczmarek / 2013-05-14 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 te - Uczniowie przychodzą później    
3 2 t1 - Uczniowie przychodzą później   matematyka przeniesiona na 4 l
4 2 t1 - Język polski, 309,Matura Beata Kołodziejczyk za 2 lekcję
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 2P Brygida Domagała  
       
Teresa Kurek / 2013-05-14 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 ts - Uczniowie przychodzą później    
3 3 ts2 - Język polski, 405,Matura Krzysztof Zorychta za 1 lekcję
4 3 ts2 - Język polski, 426,Matura Grzegorz Pyrek fizyka
5 3 ts1 - Język polski, 310,Matura Michał Wójcik za nieobecny oddział
6 3 ts2 - Język polski, 309,Matura Aniela Kawka matematyka
7 1 t3 - Język polski, 313,Matura Grażyna Rudzka-Jopa za nieobecny oddział
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 1P Joanna Kuśka  
2 1P Sylwia Wysypoł  
6 1P Grażyna Rudzka-Jopa  
7 2P Krzysztof Plewnia  
       
Lidia Łuczyńska / 2013-05-14 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 a - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 2Pd Barbara Susek  
       
Anna Morawiak / 2013-05-14 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 t1 - Historia, 308,Matura Bogusława Chodyniecka za 7 lekcję
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 1P Krzysztof Zorychta  
       
Zuzanna Nojman / 2013-05-14 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
0 2 ta(1) - Uczniowie przychodzą później    
1 2 t1 - Uczniowie przychodzą później    
2 2 t2 - Przysposobienie obronne, 309,Szkolenie Michał Wójcik  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 2P    
1 2P Krzysztof Zorychta  
2 2Pd Arkadiusz Krawczyk  
       
Małgorzata Ptak / 2013-05-14 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 t(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 c(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 1 c(2) - Język angielski, sg4,Matura Marcin Zaczyk złączenie grup
4 3 t(1) - Język angielski, sg2,Matura Stanisław Fiedeń złączenie grup
5 2 tt(2) - Uczniowie przychodzą później    
7 2 t1(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 2Pd Brygida Domagała  
       
Grzegorz Pyrek / 2013-05-14 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
6 1 c - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 1 c - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 1 c - Uczniowie zwolnieni do domu   wf dziewcząt zgodnie z planem
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 3P Renata Tanistra  
       
Mirosław Smyła / 2013-05-14 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
0 2 t2 - Uczniowie przychodzą później    
1 1 b(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 b(2) - Uczniowie przychodzą później    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 Sg    
1 Sg Daniel Wojtasz  
2 Pd Marcin Zaczyk  
       
Karolina Sołtysik / 2013-05-14 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 t3(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 3 ts1(2) - Język niemiecki, sg1,Matura Krystian Heidenreich złączenie grup
3 3 ts1(1) - Język niemiecki, sg1,Matura Krystian Heidenreich złączenie grup
4 1 t2 - Zajęcia z wychowawcą, 310,Matura Michał Wójcik za nieobecny oddział
6 2 tt(2) - Uczniowie przychodzą później    
7 2 tt(1) - Język niemiecki, 413,Matura Agnieszka Karch za 8 lekcję , wf dziewczat zgodnie z planem
8 2 t1(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 3P Grażyna Rudzka-Jopa  
6 3P    
       
Jacek Węgrzyniak / 2013-05-14 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
6 3 te(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 3 te(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 te(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
9 3 te(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Michał Wójcik / 2013-05-14 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 ta - Uczniowie zwolnieni do domu   wf dziewczat zgodnie z planem
7 2 ta - Uczniowie zwolnieni do domu   wf dziewcząt zgodnie z planem
       
Piotr Gmyrek / 2013-05-15 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 t2(2) - Informatyka, 211,Wypocz Jacek Węgrzyniak Informatyka
2 1 t1(2) - Informatyka, 211,Wypocz Jacek Węgrzyniak Informatyka
3 1 t1(1) - Informatyka, 211,Wypocz Jacek Węgrzyniak Informatyka
4 1 t2(1) - Informatyka, 211,Wypocz Jacek Węgrzyniak Informatyka
       
Mirosława Jendryka / 2013-05-15 środa
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 t2 - Język polski, 313,L4 Grzegorz Bazan  
5 3 b - Język polski, sg4,L4 Zenon Dziąsko  
6 2 b - Zastępstwo   Mirosław Smyła za lekcję 10
7 3 a - Język polski, 102,L4 Andrzej Ścierko za ostatnią lekcję
9 2 ts - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 1P Brygida Domagała  
6 1P Grzegorz Bazan  
7 1P Andrzej Nowak  
       
Beata Kaczmarek / 2013-05-15 środa
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 ta - Język polski, 421,Matura Beata Kołodziejczyk za lekcję 2
5 2 ta - Język polski, 421,Matura Beata Kołodziejczyk za lekcję 1
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 2P Katarzyna Grabowska  
       
Agnieszka Karch / 2013-05-15 środa
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 t1(1) - Złączenie grup   informatyka, Jacek Węgrzyniak
3 1 t1(2) - Złączenie grup   informatyka, Jacek Węgrzyniak
5 3 te(2) - Język angielski, sg1,Matura Andrzej Ścierko złączenie grup
6 3 t(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 te(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 3P Joanna Szczęsny  
       
Teresa Kurek / 2013-05-15 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 a - Uczniowie przychodzą później   p.elektr.ie przeniesione na piątek - lekcja 0
2 1 a - Uczniowie przychodzą później   p.elektr.ie przeniesione na piątek - lekcja 0
4 1 c - Język polski, 309,Matura Ewa Wiśniewska  
6 3 ts1 - Uczniowie zwolnieni do domu   wdż przeniesione na 20.05. - lekcja 7
7 3 ts1 - Uczniowie zwolnieni do domu   wdż przeniesione na 20.05. - lekcja 7
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 1P Bogusława Chodyniecka  
       
Ewa Mierzyńska / 2013-05-15 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 c(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 t3(1) - Język angielski, sg2,Matura Krystian Heidenreich złączenie grup
3 1 t3(2) - Język angielski, sg2,Matura Krystian Heidenreich złączenie grup
4 2 t2 - Język angielski, 404,Matura Aniela Kawka  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 P Daniel Wojtasz  
3 2P Zbigniew Wiśniewski  
       
Janusz Nagel / 2013-05-15 środa
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 ts2 - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 Sg    
       
Zuzanna Nojman / 2013-05-15 środa
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 ts(1) - Przysposobienie obronne, sg2,Matura Krystian Heidenreich złączenie grup
7 2 ts - Chemia, 310,Matura Renata Tanistra geografia
8 2 ta(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 2P Anna Morawiak  
       
Damian Pomocka / 2013-05-15 środa
lekcja opis zastępca uwagi
9 1 t3 - Wychowanie do życia w rodzinie - przeniesiona na 2013-05-20 (9)    
10 3 ts1 - Wychowanie do życia w rodzinie - przeniesiona na 2013-05-20 (7)    
       
Maciej Pruszowski / 2013-05-15 środa
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 t(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 t(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 Os Andrzej Nowak  
7 P    
       
Małgorzata Ptak / 2013-05-15 środa
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 t2(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 1 t2(1) - Język angielski, sg2,Matura Daniel Wojtasz złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 3P Arkadiusz Krawczyk  
       
Grażyna Rudzka-Jopa / 2013-05-15 środa
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 t1(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 1 t1(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 1Pd Brygida Domagała  
       
Michalina Skała-Kalamorz / 2013-05-15 środa
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 t(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 t(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Ewa Smok / 2013-05-15 środa
lekcja opis zastępca uwagi
0 2 ta(1) - Uczniowie przychodzą później    
1 2 ts(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 ts(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 1 ts(2) - Język angielski, sg3,Matura Zenon Dziąsko złączenie grup
4 2 ts(2) - Język angielski, sg3,Matura Zenon Dziąsko złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 3P    
1 3P Michał Wójcik  
       
Mirosław Smyła / 2013-05-15 środa
lekcja opis zastępca uwagi
9 2 b - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja przeniesiona na czwartek na lekcję 8
10 2 b - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja przeniesiona na środę - lekcja 6
       
Karolina Sołtysik / 2013-05-15 środa
lekcja opis zastępca uwagi
6 3 te(2) - Język niemiecki, sg1,Matura Andrzej Ścierko złączenie grup
7 3 te(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Barbara Susek / 2013-05-15 środa
lekcja opis zastępca uwagi
8 1 t3(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja 9 przeniesiona na poniedziałek 20.05- na l 9
       
Irena Turos / 2013-05-15 środa
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 t1(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 1 t1(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 P    
       
Zbigniew Wiśniewski / 2013-05-15 środa
lekcja opis zastępca uwagi
0 1 a - Podstawy elektrotechniki i elektroniki - przeniesiona na 2013-05-17 (0)    
       
Krzysztof Zorychta / 2013-05-15 środa
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 c - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 ts1 - Uczniowie zwolnieni do domu   wdż przeniesione na 20.05. - lekcja 7
9 3 ts1 - Uczniowie zwolnieni do domu   wdż przeniesione na 20.05. - lekcja 7
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 2Pd    
       
Ryszard Żaak / 2013-05-15 środa
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 t3(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja 9 przeniesiona na poniedziałek 20.05- na l 9
8 1 t3(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja 9 przeniesiona na poniedziałek 20.05- na l 9
       
Mirosława Jendryka / 2013-05-16 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 a - Język polski, sg3,L4 Krystian Heidenreich  
4 3 c - Język polski, 304,L4 Arkadiusz Krawczyk  
5 3 c - Język polski, sg4,L4 Zenon Dziąsko wychowanie fizyczne
6 2 t2 - Język polski, sg3,L4 Marcin Zaczyk wychowanie fizyczne
       
Beata Kaczmarek / 2013-05-16 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 te - Język polski, 310,Matura Renata Tanistra za nieobecny oddział
3 2 ta - Uczniowie przychodzą później    
4 3 te - Język polski, sg2,Matura Andrzej Ścierko za nieobecny oddział - wychowanie fizyczne
7 2 ta - Język polski, 404,Matura Grażyna Rudzka-Jopa za nieobecny oddział
       
Jacek Laburda / 2013-05-16 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 ts - Budowa pojazdów samochodowych, 211,Szkolenie Irena Turos za nieobecny oddział p.elektr.i e
6 1 ts - Budowa pojazdów samochodowych, 425,Szkolenie Tomasz Wieczorek za ostatnią lekcję
7 1 ts - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 P Krystian Heidenreich  
6 P Anna Morawiak  
       
Andrzej Ociepka / 2013-05-16 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 t1(2) - Technika cyfrowa, 404,Szkolenie Grażyna Rudzka-Jopa złączenie grup
6 2 tt - Układy cyfrowe, 211,Szkolenie Irena Turos za nieobecny oddział
8 1 t2(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 P Irena Turos  
       
Maciej Pruszowski / 2013-05-16 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 t(2) - Podstawy teleinformatyki, 211,Szkolenie Irena Turos złączenie grup
4 3 t(2) - Urządzenia techniki komputerowej, 211,Szkolenie Irena Turos złączenie grup
5 3 t(2) - Urządzenia techniki komputerowej, 404,Szkolenie Grażyna Rudzka-Jopa  
       
Małgorzata Ptak / 2013-05-16 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 tt(2) - Język angielski, sg3,Matura Andrzej Ścierko złączenie grup
       
Grzegorz Pyrek / 2013-05-16 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 b - Fizyka, 212,Del Ewa Wiśniewska godzina z wychowawcą
5 2 t2 - Religia, 521,Del Andrzej Lasok  
6 3 ts1 - Fizyka i astronomia, 404,Del Grażyna Rudzka-Jopa za nieobecny oddział
       
Zygmunt Rubin / 2013-05-16 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 ts(2) - Rysunek techniczny, sg1,Szkolenie Zenon Dziąsko złączenie grup
4 1 ts(2) - Rysunek techniczny, sg1,Szkolenie Zenon Dziąsko złączenie grup
5 1 a(1) - Rysunek techniczny, sg1,Szkolenie Daniel Wojtasz złączenie grup
6 1 a(1) - Rysunek techniczny, sg1,Szkolenie Daniel Wojtasz złączenie grup
7 1 a(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 1 a(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 1P Sylwia Wysypoł  
7 1P Józef Tworek  
       
Ewa Smok / 2013-05-16 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 ts(1) - Język angielski, 413,Matura Sylwia Wysypoł złączenie grup
4 2 ts(2) - Język angielski, 417,Matura Sylwia Wysypoł złączenie grup
5 2 ta(1) - Język angielski, 413,Matura Sylwia Wysypoł złączenie grup
6 2 ta(2) - Język angielski, 413,Matura Sylwia Wysypoł złączenie grup
8 2 b(2) - Język angielski, sg3,Matura Mirosław Smyła za środę 9 lekcję - cała klasa
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 2Pd Krystian Heidenreich  
6 3P Andrzej Lasok  
       
Karolina Sołtysik / 2013-05-16 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 t1(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 2 t1(2) - Uczniowie przychodzą później    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 P Jacek Węgrzyniak  
2 Pd Zenon Dziąsko  
       
Joanna Szczęsny / 2013-05-16 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 t1 - Biologia, 319,Kino Anna Morawiak  
7 3 te - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Przemysław Tarasiński / 2013-05-16 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 t(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 t(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 Pd Lidia Łuczyńska  
7 Os Daniel Wojtasz  
       
Irena Turos / 2013-05-16 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 t1(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 1 t2(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Jacek Węgrzyniak / 2013-05-16 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 tt - Pracownia elektroniczna, 211,Szkolenie Grażyna Rudzka-Jopa za ostatnią lekcję
       
Tomasz Dylong / 2013-05-17 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
8 2 ts - Fizyka i astronomia - przeniesiona na 2013-05-17 (2)    
       
Piotr Gmyrek / 2013-05-17 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 t3(1) - Informatyka, 211,Wypocz Jacek Węgrzyniak Informatyka
2 1 ts(2) - Informatyka, 211,Wypocz Jacek Węgrzyniak Informatyka
3 1 ts(1) - Informatyka, 211,Wypocz Jacek Węgrzyniak Informatyka
4 1 t3(2) - Informatyka, 211,Wypocz Jacek Węgrzyniak Informatyka
5 1 c(1) - Informatyka, 211,Wypocz Jacek Węgrzyniak Informatyka
       
Aldona Hanke / 2013-05-17 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 c - Podstawy techniki, sg4,Matura Daniel Wojtasz Wychowanie fizyczne
       
Mirosława Jendryka / 2013-05-17 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   fizyka przeniesiona na 2 lekcję
7 2 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   fizyka przeniesiona na 2 lekcję
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 1Pd Tomasz Dylong  
       
Ewa Wiśniewska / 2013-05-17 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
4 3 ts2 - Wiedza o kulturze, 417,Matura Ewa Smok  
       
Marcin Zaczyk / 2013-05-17 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 c - Wychowanie fizyczne, 411,Matura Brygida Domagała  
6 3 c - Wychowanie fizyczne, sg2,Matura Daniel Wojtasz wychowanie fizyczne
7 2 c - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 2 c - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 Sg Krystian Heidenreich  
6 Pd Łukasz Rogacki  
       
Katarzyna Grabowska / 2013-05-20 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 tt - Uczniowie przychodzą później    
2 3 ts2 - Matematyka, 305,Matura Karolina Sołtysik za nieobecny oddział
3 3 a - Matematyka, sg4,Matura Andrzej Ścierko  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 1P Anna Morawiak  
       
Mirosława Jendryka / 2013-05-20 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 a - Język polski, sg3,L4 Andrzej Ścierko za lekcję 0
3 3 b - Język polski, sg3,L4 Stanisław Fiedeń za nieobecny oddział
4 2 ts - Język polski, 426,L4 Grzegorz Pyrek  
6 2 t2 - Język polski, sg3,L4 Krystian Heidenreich wychowanie fizyczne
7 2 t2 - Język polski, 521,L4 Ewa Wiśniewska  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 1Pd Andrzej Ociepka  
4 P Marcin Zaczyk  
       
Joanna Kuśka / 2013-05-20 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 b - Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska, 309,Konf Arkadiusz Krawczyk  
8 1 ts - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 1P Michał Wójcik  
       
Jacek Laburda / 2013-05-20 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 t3(1) - Budowa pojazdów samochodowych, 304,Del Zygmunt Rubin złączenie grup
6 1 t3(1) - Naprawa pojazdów samochodowych, 304,Del Zygmunt Rubin złączenie grup
7 1 c(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 2 ts - Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, 102,Del Arkadiusz Krawczyk  
       
Renata Nitschke / 2013-05-20 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 t2 - Podstawy przedsiębiorczości, 319,Konf Agnieszka Karch j. angielski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 P Krystian Heidenreich  
       
Michał Wójcik / 2013-05-20 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 t1 - Religia, 404,Matura Grażyna Rudzka-Jopa  
4 3 te - Religia, sg3,Matura Stanisław Fiedeń za nieobecny oddział
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 2Pd Anna Morawiak  
       
Piotr Gmyrek / 2013-05-21 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 b(2) - Informatyka, 211,Wypocz Jacek Węgrzyniak Informatyka
2 1 a(2) - Informatyka, 211,Wypocz Jacek Węgrzyniak Informatyka
3 1 b(1) - Informatyka, 211,Wypocz Jacek Węgrzyniak Informatyka
4 1 a(1) - Informatyka, 211,Wypocz Jacek Węgrzyniak Informatyka
5 1 c(2) - Informatyka, 211,Wypocz Jacek Węgrzyniak Informatyka
       
Krystian Heidenreich / 2013-05-21 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 ts1(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 3 ts1(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 3 ts1(2) - Wychowanie fizyczne, 413,Matura Karolina Sołtysik złączenie grup
4 3 ts1(2) - Wychowanie fizyczne, 411,Matura Brygida Domagała złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 Sg Daniel Wojtasz  
       
Maciej Pruszowski / 2013-05-21 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 t2(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 t2(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 1 t2(1) - Uczniowie przychodzą później    
       
Tomasz Wieczorek / 2013-05-21 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
6 1 a - Religia, 305,Del Katarzyna Grabowska  
8 1 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Wf dziewcząt zgodnie z planem
       
Piotr Gmyrek / 2013-05-22 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 t2(2) - Informatyka, 211,Wypocz Jacek Węgrzyniak Informatyka
2 1 t1(2) - Informatyka, 211,Wypocz Jacek Węgrzyniak Informatyka
3 1 t1(1) - Informatyka, 211,Wypocz Jacek Węgrzyniak Informatyka
4 1 t2(1) - Informatyka, 211,Wypocz Jacek Węgrzyniak Informatyka
       
Mirosława Jendryka / 2013-05-22 środa
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 t2 - Język polski, 313,L4 Teresa Kurek j. polski
5 3 b - Język polski, 313,L4 Bogusława Chodyniecka  
6 2 b - Język polski, 313,L4 Bogusława Chodyniecka  
7 3 a - Język polski, 313,L4 Bogusława Chodyniecka  
9 2 ts - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 1P Renata Tanistra  
6 1P Teresa Kurek  
7 1P Joanna Szczęsny  
       
Anna Morawiak / 2013-05-22 środa
lekcja opis zastępca uwagi
4 3 te - Historia, 309,Konkurs Bogusława Chodyniecka  
6 2 ta - Historia, 421,Konkurs Beata Kaczmarek  
7 2 tt - Historia, 421,Konkurs Agnieszka Karch  
       
Mirosława Jendryka / 2013-05-23 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 a - Język polski, 313,L4 Teresa Kurek j. polski
4 3 c - Język polski, 313,L4 Teresa Kurek j. polski
5 3 c - Język polski, 313,L4 Teresa Kurek j. polski
6 2 t2 - Język polski, 313,L4 Teresa Kurek j. polski
       
Maciej Pruszowski / 2013-05-23 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 te - Uczniowie przychodzą później    
2 3 t(2) - Podstawy teleinformatyki, 214,Matura Irena Turos złączenie grup
3 3 t(2) - Podstawy teleinformatyki, 214,Matura Irena Turos złączenie grup
4 3 t(2) - Urządzenia techniki komputerowej, 214,Matura Irena Turos złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 Os Grzegorz Bazan  
       
Zygmunt Rubin / 2013-05-23 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 ts(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 ts(1) - Uczniowie przychodzą później    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 P    
       
Ewa Wiśniewska / 2013-05-23 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 ts1 - Uczniowie przychodzą później    
       
Grzegorz Bazan / 2013-05-24 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 ts2 - Historia, 411,Prelekcja Brygida Domagała za ostatnią lekcję
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 Os Krystian Heidenreich  
       
Piotr Gmyrek / 2013-05-24 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 t3(1) - Informatyka, 211,Wypocz Jacek Węgrzyniak Informatyka
2 1 ts(2) - Informatyka, 211,Wypocz Jacek Węgrzyniak Informatyka
3 1 ts(1) - Informatyka, 211,Wypocz Jacek Węgrzyniak Informatyka
4 1 t3(2) - Informatyka, 211,Wypocz Jacek Węgrzyniak Informatyka
5 1 c(1) - Informatyka, 211,Wypocz Jacek Węgrzyniak Informatyka
       
Mirosława Jendryka / 2013-05-24 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 ts - Język polski, 313,L4 Bogusława Chodyniecka j. polski
7 2 ts - Język polski, 313,L4 Teresa Kurek j. polski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 1Pd Tomasz Dylong  
       
Andrzej Nowak / 2013-05-24 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 t2 - Religia, 310,Del Renata Tanistra geografia
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 Os Zygmunt Rubin  
       
Ewa Smok / 2013-05-24 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 ta(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 ts(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 1 ts(2) - Uczniowie przychodzą później    
5 2 b(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 2P Karolina Sołtysik  
       
Irena Turos / 2013-05-24 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 t2(2) - Miernictwo elektryczne i elektroniczne, 126,Wyc Andrzej Ociepka złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 P Tomasz Dylong  
       
Ryszard Żaak / 2013-05-24 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 t3 - Edukacja dla bezpieczeństwa, 418,Wyc Lidia Łuczyńska za nieobecny oddział
       
Krystian Heidenreich / 2013-05-27 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 te(2) - Wychowanie fizyczne, 417,Zaw. sport. Agnieszka Karch złączenie grup
7 2 a(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na zaw. sport.
8 2 a(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na zaw. sport.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 Sg Stanisław Fiedeń  
       
Mirosława Jendryka / 2013-05-27 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 a - Język polski, 313,L4 Beata Kaczmarek J. polski
3 3 b - Język polski, 313,L4 Beata Kaczmarek J. polski
4 2 ts - Język polski, 313,L4 Beata Kaczmarek J. polski
6 2 t2 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
7 2 t2 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 1Pd Zygmunt Rubin  
4 P Marcin Zaczyk  
       
Beata Kołodziejczyk / 2013-05-27 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 t2 - Matematyka, 305,L4 Aniela Kawka Matematyka
5 1 t2 - Matematyka, 305,L4 Aniela Kawka Matematyka
6 3 ta - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na L4
7 2 t1 - Matematyka, 421,L4 Beata Kaczmarek J. polski
       
Zuzanna Nojman / 2013-05-27 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 tt - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
8 2 t2 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
9 2 ts(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 2P Michał Wójcik  
       
Grzegorz Pyrek / 2013-05-27 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
9 2 t2 - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 4
       
Jacek Węgrzyniak / 2013-05-27 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 t(2) - Przetwarzanie i obróbka sygnałów, sg3,Del Stanisław Fiedeń WF - za nieob. oddz.
       
Sylwia Wysypoł / 2013-05-27 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 ts(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. opieka n. dz.
2 2 ts(2) - Język niemiecki, 417,Opieka Ewa Smok złączenie grup
3 2 ts(1) - Język niemiecki, 417,Opieka Ewa Smok złączenie grup
4 2 t2 - Język niemiecki, 426,Opieka Grzegorz Pyrek GDW - za ost. lekcję 9
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 1Pd Renata Tanistra  
3 3P Anna Morawiak  
       
Zenon Dziąsko / 2013-05-28 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 ts2 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na zaw. sport.
8 3 ts2 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na zaw. sport.
9 WF - dziewczęta - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na zaw. sport.
10 WF - dziewczęta - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na zaw. sport.
11 WF - dziewczęta - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na zaw. sport.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 Sg Andrzej Ścierko  
       
Stanisław Fiedeń / 2013-05-28 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 t(2) - Wychowanie fizyczne, sg2,Zaw. sport. Mirosław Smyła WF
4 3 t(2) - Wychowanie fizyczne, 415,Zaw. sport. Ewa Mierzyńska J. angielski
7 2 tt(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na zaw. sport.
8 2 tt(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na zaw. sport.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 Sg Mirosław Smyła  
       
Beata Kołodziejczyk / 2013-05-28 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 ta - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na L4
2 2 t1 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
       
Anna Morawiak / 2013-05-28 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 ta - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na konkursie
4 1 t1 - Historia, 425,Konkurs Michał Wójcik Religia - zamiast l. 1
6 1 t1 - Wiedza o społeczeństwie, 308,Konkurs Renata Tanistra Geografia
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 1P Ewa Mierzyńska  
       
Zuzanna Nojman / 2013-05-28 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
0 2 ta(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
1 2 t1 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na szkoleniu
2 2 t2 - Przysposobienie obronne, 426,Szkolenie Grzegorz Pyrek Fizyka i astr.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 2P Jerzy Tecl  
1 2P Grzegorz Pyrek  
2 2Pd Krzysztof Zorychta  
       
Barbara Susek / 2013-05-28 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 ts - Podstawy konstrukcji maszyn, 405,Konf Krzysztof Zorychta P. elektr. i eln.
4 1 ts - Podstawy konstrukcji maszyn, 426,Konf Grzegorz Pyrek Fizyka i astr.
5 1 c(1) - Budowa i eksploatacja maszyn górniczych, sg3,Konf Krystian Heidenreich WF
6 1 b - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na konf. met.
7 1 b - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na konf. met.
       
Michał Wójcik / 2013-05-28 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 t1 - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 4
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 Os Grzegorz Bazan  
1 Os Jerzy Tecl  
       
Sylwia Wysypoł / 2013-05-28 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 t3(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. opieka n. dz.
2 3 t(2) - Język niemiecki, sg2,Opieka Daniel Wojtasz WF - złącz. grup
3 3 t(1) - Zastępstwo   WF - razem z gr. II
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 3P Karolina Sołtysik  
       
Mirosława Jendryka / 2013-05-29 środa
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 t2 - Język polski, 313,L4 Teresa Kurek J. polski
5 3 b - Język polski, sg3,L4 Zenon Dziąsko WF
6 2 b - Język polski, 313,L4 Ewa Wiśniewska GDW - zamiast l. 3
7 3 a - Język polski, 102,L4 Andrzej Ścierko GDW - za ost. lekcję 8
9 2 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 1P Katarzyna Grabowska  
6 1P Teresa Kurek  
7 1P Joanna Szczęsny  
       
Beata Kołodziejczyk / 2013-05-29 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 ta - Matematyka, 305,L4 Katarzyna Grabowska Matematyka
2 2 ta - Matematyka, 305,L4 Katarzyna Grabowska Matematyka
       
Andrzej Ścierko / 2013-05-29 środa
lekcja opis zastępca uwagi
8 3 a - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 7
       
Ewa Wiśniewska / 2013-05-29 środa
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 b - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 6
       
Beata Kołodziejczyk / 2013-05-31 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 ta - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień wolny od zajęć
6 2 ta - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień wolny od zajęć
7 2 t1 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień wolny od zajęć
       
Lidia Łuczyńska / 2013-05-31 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 a - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 5
       
Zbigniew Wiśniewski / 2013-05-31 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 c(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
2 3 c(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
3 3 c(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
4 3 c(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
5 1 a - Podstawy elektrotechniki i elektroniki, 418,Del Lidia Łuczyńska Biologia - za ost. l. 7
6 1 t3(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. oddeleg.
7 3 c - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
8 3 c - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN