Zastępstwa w dniu 2013-06-01 - 2013-06-28
Egzaminy zawodowe
Katarzyna Grabowska / 2013-06-03 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 tt - Uczniowie przychodzą później   Naucz. opieka n. dz.
2 3 ts2 - matematyka, 319,Opieka E. Wiśniewska W. o kulturze
3 3 a - matematyka, 421,Opieka M. Ptak J. angielski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 1P A. Kawka  
       
Beata Kołodziejczyk / 2013-06-03 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 t2 - matematyka, 305,L4 A. Kawka Matematyka
5 1 t2 - matematyka, 305,L4 A. Kawka Matematyka
6 3 ta - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
7 2 t1 - matematyka, 524,L4 R. Żaak PO - za nieob. oddz.
       
Joanna Kuśka / 2013-06-03 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 ts - geografia, 310,Wyc. nauk. T. Kurek J. polski - za nieob. oddz.
6 3 c - geogr.zo.śr., 411,Wyc. nauk. D. Pomocka Zaj. op.-wych. - za nieob. oddz.
7 3 b - geogr.zo.śr., 411,Wyc. nauk. D. Pomocka GDW
8 1 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na wyc. nauk.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 1P M. Jendryka  
       
Jacek Laburda / 2013-06-03 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 a - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na wyc. nauk.
4 3 a - kon.poj.sam., 421,Wyc. nauk. M. Ptak J. angielski
5 1 t3(1) - b.io.poj.sam, 304,Wyc. nauk. Z. Rubin Rys. techn. - złącz. grup
6 1 t3(1) - nap.poj.sam., 304,Wyc. nauk. Z. Rubin Rys. techn. - złącz. grup
7 1 c(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na wyc. nauk.
8 2 ts - podw. p.s., 426,Wyc. nauk. G. Pyrek Fizyka i astr. - za nieob. oddz.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 Sg S. Fiedeń  
3 Sg M. Zaczyk  
       
Zygmunt Rubin / 2013-06-03 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 t3(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 5
8 1 t3(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 6
       
Mirosław Smyła / 2013-06-03 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 t2 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
2 2 t2 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 Sg A. Ścierko  
2 Pd B. Chodyniecka  
       
Katarzyna Grabowska / 2013-06-04 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
4 3 a - matematyka, 426,Opieka G. Pyrek Religia
5 3 te - matematyka, 211,Opieka J. Węgrzyniak Prac. el.-eln. - za l. 9 (gr. II)
7 1 ts - matematyka, sg3,Opieka M. Zaczyk WF
8 3 ts1 - Uczniowie zwolnieni do domu   WF-dz. - wg planu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 1Pd E. Mierzyńska  
7 1P R. Tanistra  
       
Krystian Heidenreich / 2013-06-04 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 ts1(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na zaw. sport.
2 3 ts1(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na zaw. sport.
3 3 ts1(2) - wf, 220,Zaw. sport. S. Wysypoł J. nieniecki - za nieob. oddz.
4 3 ts1(2) - wf, 417,Zaw. sport. M. Ptak J. angielski - za nieob. oddz.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 Sg M. Zaczyk  
       
Beata Kołodziejczyk / 2013-06-04 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 ta - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
2 2 t1 - matematyka, 425,L4 M. Wójcik Religia
       
Teresa Kurek / 2013-06-04 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 ts1 - j.polski, 421,Wyc. nauk. B. Kaczmarek J. polski
6 3 ts2 - j.polski, 309,Wyc. nauk. A. Kawka Matematyka
7 1 t3 - j.polski, 415,Wyc. nauk. E. Mierzyńska J. angielski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 1P A. Kawka  
7 2P M. Wójcik  
       
Andrzej Ociepka / 2013-06-04 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 ta - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na wyc. nauk.
3 1 t2(2) - podst.eln., 405,Wyc. nauk. K. Zorychta Podstawy elektroniki
4 3 te - ukł.analog., 211,Wyc. nauk. J. Węgrzyniak Prac. el.-eln. - za l. 8 (gr. II)
5 2 ta - techn. cyfr, 308,Wyc. nauk. A. Morawiak Historia
6 3 t(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Wycieczka naukowa
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 P A. Morawiak  
4 Os G. Pyrek  
5 Os J. Węgrzyniak  
       
Mirosław Smyła / 2013-06-04 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
0 2 t2 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
1 1 b(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
2 1 b(2) - wf, sg3,Del D. Wojtasz WF - za nieob. oddz.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 Sg D. Wojtasz  
1 Sg D. Wojtasz  
2 Pd M. Pruszowski  
       
Jacek Węgrzyniak / 2013-06-04 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
8 3 te(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 4
9 3 te(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 5
       
Beata Kołodziejczyk / 2013-06-05 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 ta - matematyka, 305,L4 K. Grabowska Matematyka
2 2 ta - matematyka, 305,L4 K. Grabowska Matematyka
       
Renata Nitschke / 2013-06-05 środa
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 t3 - p.przedsięb., 309,Uspr A. Kawka Matematyka
5 2 b - p.przedsięb., 319,Uspr A. Morawiak Historia i WOS
6 2 c - p.przedsięb., 309,Uspr A. Kawka Matematyka
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 P A. Morawiak  
       
Mirosław Smyła / 2013-06-05 środa
lekcja opis zastępca uwagi
9 2 b - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
10 2 b - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
       
Zbigniew Wiśniewski / 2013-06-05 środa
lekcja opis zastępca uwagi
0 1 a - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
1 3 a(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
2 3 a(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
3 3 a(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
4 3 a(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 2P A. Kawka  
2 2P K. Grabowska  
       
Zenon Dziąsko / 2013-06-06 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 ts(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na zaw. sport.
2 1 ts(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na zaw. sport.
3 1 ts(1) - wf, sg1,Zaw. sport. K. Heidenreich WF
4 1 ts(1) - wf, sg1,Zaw. sport. D. Wojtasz WF
7 2 ts(1) - wf, 524,Zaw. sport. D. Grzanka PKM - złącz. grup
8 2 ts(1) - wf, 524,Zaw. sport. D. Grzanka PKM - złącz. grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 Sg K. Heidenreich  
6 Sg D. Wojtasz  
7 Sg D. Wojtasz  
       
Beata Kołodziejczyk / 2013-06-06 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 ta - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
2 1 t2 - matematyka, 305,L4 K. Grabowska Matematyka
3 1 t2 - matematyka, 305,L4 K. Grabowska Matematyka
       
Przemysław Tarasiński / 2013-06-06 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 t(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Praca na rzecz zw. zaw.
8 3 t(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Praca na rzecz zw. zaw.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 Os J. Tworek  
       
Irena Turos / 2013-06-06 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 t1(1) - instalacje - przeniesiona na 2013-06-14 (1)   Piątek - l. 1
8 1 t2(2) - podst. elekt - przeniesiona na 2013-06-10 (0)   Poniedziałek - l. 0
       
Daniel Wojtasz / 2013-06-06 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
10 2 ta - wf - przeniesiona na 2013-06-06 (3)   WF - lekcja 3
       
Tomasz Dylong / 2013-06-07 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 tt - fiz i astr., 310,Zaw. strzel. R. Tanistra Geografia - zamiast l. 2
5 2 c - fiz i astr., 425,Zaw. strzel. A. Nowak Religia - zamiast l. 6
       
Stanisław Fiedeń / 2013-06-07 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
0 2 t1(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Klasa na Dniu Otwartym
1 3 ta - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na Dniu Sportu
2 1 t1(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na Dniu Sportu
3 1 t1(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na Dniu Sportu
4 3 t(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Klasa na Dniu Otwartym
5 2 tt(2) - Zastępstwo   Matematyka - razem z gr. I
       
Krystian Heidenreich / 2013-06-07 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 t3(2) - wf, 303,Zaw. sport. P. Gmyrek Informatyka - złącz. grup
2 1 t3(2) - wf, 415,Zaw. sport. E. Mierzyńska J. angielski - złącz. grup
3 1 t3(1) - wf, 415,Zaw. sport. E. Mierzyńska J. angielski - złącz. grup
4 1 t3(1) - wf, 303,Zaw. sport. P. Gmyrek Informatyka - złącz. grup
5 2 a(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na Dniu Sportu
6 2 a(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na Dniu Sportu
       
Beata Kaczmarek / 2013-06-07 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 ta - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 4
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 2Pd L. Łuczyńska  
       
Agnieszka Karch / 2013-06-07 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 t(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień Otwarty
2 1 t1(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na Dniu Otwartym
3 1 t1(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na Dniu Otwartym
4 3 ta - j.ang.awio., 421,Dni otw. B. Kaczmarek J. polski - zamiast l. 2
5 2 tt(1) - j.angielski, 304,Dni otw. K. Grabowska Matematyka - za nieob. oddz.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 2Pd E. Smok  
4 3P B. Kaczmarek  
5 3P B. Domagała  
       
Andrzej Nowak / 2013-06-07 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 c - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 5
       
Maciej Pruszowski / 2013-06-07 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 te - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień Otwarty
2 3 te - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień Otwarty
3 3 te - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień Otwarty
4 3 te - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień Otwarty
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 Os R. Mateja  
1 Os Z. Rubin  
       
Łukasz Rogacki / 2013-06-07 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 ta - Uczniowie przychodzą później   Naucz. opieka n. dz.
4 2 ta - aerodynamika, 415,Opieka E. Smok J. angielski (gr. II) - zamiast l. 1
5 2 ta - aerodynamika, 415,Opieka M. Ptak J. angielski - za nieob. oddz.
6 3 ta - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. opieka n. dz.
7 3 ta - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. opieka n. dz.
8 3 ta - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. opieka n. dz.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 3P M. Ptak  
       
Grażyna Rudzka-Jopa / 2013-06-07 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 t1(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień Otwarty
2 2 t1(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień Otwarty
3 2 tt - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na Dniu Otwartym
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 2P T. Kurek  
       
Michalina Skała-Kalamorz / 2013-06-07 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
6 3 t(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień Otwarty
7 3 t(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień Otwarty
8 3 t(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień Otwarty
       
Ewa Smok / 2013-06-07 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 ta(2) - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 4
       
Mirosław Smyła / 2013-06-07 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
0 2 b - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na Dniu Sportu
1 1 b(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na Dniu Sportu
2 1 b(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na Dniu Sportu
3 1 b(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na Dniu Sportu
4 1 b(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na Dniu Sportu
       
Karolina Sołtysik / 2013-06-07 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 ts2 - j.niemiecki, 309,Dni otw. A. Kawka Matematyka - za nieob. oddz.
       
Joanna Szczęsny / 2013-06-07 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 tt - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na Dniu Otwartym
2 2 ta - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na Dniu Otwartym
3 3 t - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień Otwarty
5 2 t1 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień Otwarty
6 2 t1 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień Otwarty
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 P J. Tecl  
3 1Pd A. Kawka  
4 1P R. Tanistra  
       
Renata Tanistra / 2013-06-07 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 tt - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 4
       
Irena Turos / 2013-06-07 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 t1(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień Otwarty
3 2 t1(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień Otwarty
4 2 t1(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień Otwarty
6 3 te - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień Otwarty
7 3 te - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień Otwarty
       
Jacek Węgrzyniak / 2013-06-07 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
6 3 t(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień Otwarty
7 3 t(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień Otwarty
8 3 t(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień Otwarty
       
Daniel Wojtasz / 2013-06-07 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 t2(1) - wf, 220,Zaw. sport. M. Ptak J. angielski - złącz. grup
3 1 t2(2) - wf, 220,Zaw. sport. M. Ptak J. angielski - złącz. grup
5 3 t(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Klasa na Dniu Otwartym
7 2 ta - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na Dniu Sportu
8 2 ta - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na Dniu Sportu
       
Marcin Zaczyk / 2013-06-07 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 c - wf, 411,Zaw. sport. B. Domagała J. angielski
6 3 c - wf, 418,Zaw. sport. L. Łuczyńska Zaj. op.-wych.
7 2 c - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na Dniu Sportu
8 2 c - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na Dniu Sportu
       
Beata Kołodziejczyk / 2013-06-10 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 t2 - matematyka, 305,L4 K. Grabowska Matematyka
5 1 t2 - matematyka, 305,L4 K. Grabowska Matematyka
       
Stanisław Fiedeń / 2013-06-11 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
8 2 tt(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 6
       
Katarzyna Grabowska / 2013-06-11 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
8 3 ts1 - Uczniowie zwolnieni do domu   WF-dz. - wg planu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 1P    
       
Agnieszka Karch / 2013-06-11 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
6 3 ta - j.ang.awio., 417,Wyc M. Ptak GDW - zamiast l. 0
8 2 tt(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   WF-dz. - wg planu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 3P G. Pyrek  
       
Aniela Kawka / 2013-06-11 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
8 1 t3 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Małgorzata Ptak / 2013-06-11 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
0 3 ta - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 6
       
Karolina Sołtysik / 2013-06-11 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 t3(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na wycieczce
2 3 ts1(2) - j.niemiecki, 214,Wyc M. Pruszowski Zaj. op.-wych. - za nieob. oddz.
3 3 ts1(1) - j.niemiecki, 214,Wyc M. Pruszowski Zaj. op.-wych. - za nieob. oddz.
4 1 t2 - zaj. z wych., 413,Wyc S. Wysypoł J. niemiecki
6 2 tt(2) - j.niemiecki, sg3,Wyc S. Fiedeń WF - zamiast l. 8
7 2 tt(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   WF-dz. - wg planu
8 2 t1(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na wycieczce
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 3P G. Rudzka-Jopa  
6 3P M. Ptak  
       
Jacek Węgrzyniak / 2013-06-11 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
8 3 te(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
9 3 te(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Bogusława Chodyniecka / 2013-06-12 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 t - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 4
       
Krystian Heidenreich / 2013-06-12 środa
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 t3(2) - wf, 415,Del E. Mierzyńska J. angielski - złącz. grup
3 1 t3(1) - wf, 415,Del E. Mierzyńska J. angielski - złącz. grup
4 3 ts1(1) - wf, 411,Del B. Domagała J. angielski - złącz. grup
5 3 ts1(2) - wf, 411,Del B. Domagała J. angielski - złącz. grup
6 2 ts(2) - wf, 418,Del Z. Nojman PO - złącz. grup
7 3 te(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
8 3 te(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 Sg D. Wojtasz  
6 Pd A. Morawiak  
7 Sg A. Ścierko  
       
Renata Tanistra / 2013-06-12 środa
lekcja opis zastępca uwagi
4 3 t - geografia, 310,Konf B. Chodyniecka GDW - zamiast l. 1
5 3 a - po, 310,Konf Z. Wiśniewski Prac. elt. i eln. sam.
6 3 b - po, 309,Konf A. Kawka Matematyka
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 1P A. Kawka  
       
Beata Kołodziejczyk / 2013-06-13 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 ta - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na konkursie
2 1 t2 - matematyka, 305,Konkurs K. Grabowska Matematyka
3 1 t2 - matematyka, 305,Konkurs K. Grabowska Matematyka
       
Agnieszka Karch / 2013-06-14 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 t1(2) - j.angielski, sg3,Konkurs S. Fiedeń WF - złącz. grup
4 3 ta - j.ang.awio., 421,Konkurs B. Domagała J. angielski - za nieob. oddz.
5 2 tt(1) - j.angielski, sg3,Konkurs S. Fiedeń WF - złącz. grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 2Pd L. Łuczyńska  
4 3P B. Domagała  
       
Aniela Kawka / 2013-06-14 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 t - matematyka, 305,Urocz. szk. K. Grabowska Matematyka
5 2 ts - matematyka, sg2,Urocz. szk. M. Zaczyk WF - za nieob. oddz.
       
Beata Kołodziejczyk / 2013-06-14 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 ta - matematyka, 404,Del G. Rudzka-Jopa Bud. i ekspl. w. e. s. p.
       
Teresa Kurek / 2013-06-14 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 c - j.polski, 405,Urocz. szk. Z. Wiśniewski Urz. el. i eln. p. s. - za nieob. oddz.
5 1 ts - j.polski, 313,Urocz. szk. M. Jendryka J. polski
       
Ewa Wiśniewska / 2013-06-14 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
6 1 t2 - kultura, 418,Urocz. szk. L. Łuczyńska Biologia
       
Zbigniew Wiśniewski / 2013-06-14 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 a - p.elektr.ie., 415,Urocz. szk. B. Domagała J. angielski
6 1 t3(1) - p.elektr.ie., 404,Urocz. szk. A. Hanke Techn. o. s. - złącz. grup
7 3 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Urocz. szkolna
8 3 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Urocz. szkolna
       
Zuzanna Nojman / 2013-06-17 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 tt - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
8 2 t2 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
9 2 ts(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 2P    
       
Zygmunt Rubin / 2013-06-17 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 c(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
2 1 c(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
3 1 c(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
4 1 c(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
5 1 t3(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
6 1 t3(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
7 1 t3(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
8 1 t3(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 Os    
2 P    
4 1Pd    
5 1P    
       
Krystian Heidenreich / 2013-06-18 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 ts1(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
2 3 ts1(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
3 3 ts1(2) - wf, sg1,Del M. Smyła WF
4 3 ts1(2) - wf, sg1,Del M. Smyła WF
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 Sg D. Wojtasz  
       
Zuzanna Nojman / 2013-06-18 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
0 2 ta(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
1 2 t1 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
2 2 t2 - po, 310,Del J. Kuśka Geografia
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 2P G. Rudzka-Jopa  
1 2P J. Kuśka  
2 2Pd K. Sołtysik  
       
Maciej Pruszowski / 2013-06-18 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 t2(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
2 1 t2(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
3 1 t2(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
       
Krzysztof Zorychta / 2013-06-18 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 ts2 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na egzaminie
2 3 ts2 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na egzaminie
4 2 t2(1) - elektr.wyp., 212,Egz J. Nowak Ukł. ster. i reg. - złącz. grup
5 1 ts - p.elektr.ie., 310,Egz K. Sołtysik J. niemiecki
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 1Pd M. Ptak  
       
Zuzanna Nojman / 2013-06-19 środa
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 ts(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
7 2 ts - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
8 2 ta(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 2P    
       
Damian Pomocka / 2013-06-19 środa
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 t1 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
6 2 t2 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
7 1 ts - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
8 2 ts - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
9 1 t3 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
10 3 ts1 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 3P    
7 Os    
       
Zygmunt Rubin / 2013-06-19 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 ta(3) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
2 3 ta(3) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
3 3 ta(3) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
4 3 ta(3) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
5 3 ta(3) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
6 3 ta(3) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
7 3 ta(3) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
8 3 ta(3) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
       
Ryszard Żaak / 2013-06-19 środa
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 a - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
6 1 a - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
7 1 t3(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
8 1 t3(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy - dz. w. od zaj. dyd.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 3P    
       
Zenon Dziąsko / 2013-06-20 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 ts(2) - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 3
2 1 ts(2) - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 4
       
Aldona Hanke / 2013-06-20 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 t2(2) - t. obr. skr., 524,Opieka D. Grzanka PKM - złącz. grup
2 2 t2(2) - t. obr. skr., 524,Opieka D. Grzanka PKM - złącz. grup
4 2 a - PKM, 313,Opieka M. Jendryka J. polski
5 2 a - tech. mech., 521,Opieka A. Lasok Prz. do pr. p. s. - za ost. l. 8
6 1 t3(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. opieka n. dz.
7 1 t3(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. opieka n. dz.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 2P B. Domagała  
2 2P J. Tecl  
3 2P G. Pyrek  
       
Andrzej Lasok / 2013-06-20 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
8 2 a - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 5
       
Zygmunt Rubin / 2013-06-20 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 ts(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na url. wyp.
2 1 ts(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na url. wyp.
3 1 ts(2) - rys. tech., sg1,Wypocz Z. Dziąsko WF - złącz. grup
4 1 ts(2) - rys. tech., sg1,Wypocz Z. Dziąsko WF - złącz. grup
5 1 a(1) - rys. tech., sg1,Wypocz D. Wojtasz WF - złącz. grup
6 1 a(1) - rys. tech., sg1,Wypocz D. Wojtasz WF - złącz. grup
7 1 a(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na url. wyp.
8 1 a(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na url. wyp.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 P M. Pruszowski  
4 1P M. Jendryka  
7 1P J. Kuśka  
       
Daniel Wojtasz / 2013-06-20 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 a(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 5
8 1 a(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 6
10 2 ta - wf - przeniesiona na 2013-06-20 (3)   Lekcja 3
       
Brygida Domagała / 2013-06-21 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
8 3 ts1(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na l. 2 - razem z gr. II
       
Stanisław Fiedeń / 2013-06-21 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
0 2 t1(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na zaw. sport.
1 3 ta - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na zaw. sport.
2 1 t1(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na zaw. sport.
3 1 t1(1) - wf, 308,Zaw. sport. A. Karch J. angielski - złącz. grup
4 3 t(2) - wf, 413,Zaw. sport. M. Ptak J. angielski - złącz. grup
5 2 tt(2) - wf, 421,Zaw. sport. A. Karch J. angielski - złącz. grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 Sg D. Wojtasz  
       
Krystian Heidenreich / 2013-06-21 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 t3(2) - wf, 303,Zaw. sport. P. Gmyrek Informatyka - złącz. grup
2 1 t3(2) - wf, 415,Zaw. sport. E. Mierzyńska J. angielski - złącz. grup
3 1 t3(1) - wf, 415,Zaw. sport. E. Mierzyńska J. angielski - złącz. grup
4 1 t3(1) - wf, 303,Zaw. sport. P. Gmyrek Informatyka - złącz. grup
5 2 a(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na zaw. sport.
6 2 a(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na zaw. sport.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 Pd R. Tanistra  
       
Beata Kołodziejczyk / 2013-06-21 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 ta - matematyka, 425,Wypocz A. Nowak Religia
6 2 ta - matematyka, sg1,Wypocz D. Wojtasz WF - za ost. lekcję 8
7 2 t1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na url. wyp.
       
Zygmunt Rubin / 2013-06-21 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 b(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na url. wyp.
2 1 b(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na url. wyp.
3 1 b(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na url. wyp.
4 1 b(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na url. wyp.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 1P J. Szczęsny  
       
Daniel Wojtasz / 2013-06-21 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
8 2 ta - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 6
       
Anna Wyparło / 2013-06-21 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
8 Etyka - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
9 Etyka - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
       
Marcin Zaczyk / 2013-06-21 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 c - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na zaw. sport.
8 2 c - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na zaw. sport.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 Sg D. Wojtasz  
6 Pd E. Wiśniewska  
       
Ryszard Żaak / 2013-06-21 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 t1(2) - obsł.urz.lot, 404,Wyc. nauk. G. Rudzka-Jopa Podst. elektr. - złącz. grup
5 1 t3 - e_dla_bezp, 415,Wyc. nauk. E. Wiśniewska WOK
6 3 ts1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na wyc. nauk.
7 3 ts1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na wyc. nauk.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 3P Ł. Rogacki  
       
Beata Kołodziejczyk / 2013-06-24 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 t2 - matematyka, 305,Del R. Tanistra Geografia
5 1 t2 - matematyka, 305,Del R. Tanistra Ed. dla bezp.
6 3 ta - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
7 2 t1 - matematyka, 421,Del B. Kaczmarek J. polski
       
Lidia Łuczyńska / 2013-06-24 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 ts2 - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 6
       
Damian Pomocka / 2013-06-24 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
6 3 ts2 - wych.rodz., 418,Del L. Łuczyńska Chemia - zamiast l. 1
8 1 t2 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 Os M. Wójcik  
6 2Pd B. Kaczmarek  
       
Zygmunt Rubin / 2013-06-24 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 c(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na url. wyp.
2 1 c(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na url. wyp.
3 1 c(1) - uż. komp., sg2,Wypocz M. Zaczyk WF - złącz. grup
4 1 c(1) - uż. komp., sg2,Wypocz M. Zaczyk WF - złącz. grup
5 1 t3(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na url. wyp.
6 1 t3(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na url. wyp.
7 1 t3(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na url. wyp.
8 1 t3(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na url. wyp.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 Os A. Ociepka  
2 P A. Morawiak  
4 1Pd R. Tanistra  
5 1P R. Tanistra  
       
Zenon Dziąsko / 2013-06-25 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
8 3 ts2 - Uczniowie zwolnieni do domu   Konferencja klasyf. RP
9 WF - dziewczęta - Uczniowie zwolnieni do domu   Konferencja klasyf. RP
10 WF - dziewczęta - Uczniowie zwolnieni do domu   Konferencja klasyf. RP
11 WF - dziewczęta - Uczniowie zwolnieni do domu   Konferencja klasyf. RP
       
Stanisław Fiedeń / 2013-06-25 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
8 2 tt(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Konferencja klasyf. RP
       
Katarzyna Grabowska / 2013-06-25 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
8 3 ts1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Konferencja klasyf. RP
       
Agnieszka Karch / 2013-06-25 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
8 2 tt(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Konferencja klasyf. RP
       
Aniela Kawka / 2013-06-25 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
8 1 t3 - Uczniowie zwolnieni do domu   Konferencja klasyf. RP
       
Krzysztof Plewnia / 2013-06-25 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 t3 - religia, sg1,Del K. Heidenreich WF
6 1 t3 - religia, 309,Del A. Kawka Matematyka
       
Grzegorz Pyrek / 2013-06-25 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
8 1 c - Uczniowie zwolnieni do domu   Konferencja klasyf. RP
       
Karolina Sołtysik / 2013-06-25 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
8 2 t1(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Konferencja klasyf. RP
       
Andrzej Ścierko / 2013-06-25 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
8 2 t1(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Konferencja klasyf. RP
       
Renata Tanistra / 2013-06-25 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
8 1 t2 - Uczniowie zwolnieni do domu   Konferencja klasyf. RP
       
Jacek Węgrzyniak / 2013-06-25 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
8 3 te(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Konferencja klasyf. RP
9 3 te(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Konferencja klasyf. RP
       
Tomasz Wieczorek / 2013-06-25 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
6 1 a - religia, 305,Del K. Grabowska Matematyka
8 1 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Konferencja klasyf. RP
       
Grzegorz Bazan / 2013-06-26 środa
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 a - historia, 405,Del Z. Wiśniewski Podst. elektr. - zamiast l. 0
5 2 ts - historia, 313,Del M. Jendryka J. polski - za ost. l. 9
       
Mirosława Jendryka / 2013-06-26 środa
lekcja opis zastępca uwagi
9 2 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 5
       
Agnieszka Karch / 2013-06-26 środa
lekcja opis zastępca uwagi
8 3 te(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 4
       
Anna Morawiak / 2013-06-26 środa
lekcja opis zastępca uwagi
4 3 te - historia, 422,Del A. Karch J. angielski - zamiast l. 8
       
Zbigniew Wiśniewski / 2013-06-26 środa
lekcja opis zastępca uwagi
0 1 a - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 4
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN