Zastępstwa w dniu 2013-12-01 - 2013-12-31
Mirosława Jendryka / 2013-12-02 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 a - Uczniowie przychodzą później   Naucz. opieka n. dz.
2 3 c - Uczniowie przychodzą później   Naucz. opieka n. dz.
3 3 ts - j.polski, 309,Opieka A. Kawka Matematyka
4 3 a - j.polski, sg3,Opieka K. Heidenreich WF
5 1 t - j.polski, sg3,Opieka K. Heidenreich WF
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 1P A. Kawka  
4 1Pd K. Heidenreich  
       
Mirosław Smyła / 2013-12-02 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 c - wf, sg2,L4 M. Zaczyk WF
2 1 c - wf, sg2,L4 M. Zaczyk WF
3 3 b - wf, sg2,L4 M. Zaczyk WF
4 3 b - wf, sg2,L4 M. Zaczyk WF
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 Sg M. Zaczyk  
1 Sg M. Zaczyk  
       
Piotr Gmyrek / 2013-12-03 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 t(1) - informatyka, sg2,L4 K. Heidenreich WF - złącz. grup
4 1 t(2) - informatyka, sg2,L4 K. Heidenreich WF - złącz. grup
5 1 ts(1) - informatyka, sg2,L4 Z. Dziąsko WF - złącz. grup
6 1 ts(2) - informatyka, sg2,L4 Z. Dziąsko WF - złącz. grup
       
Lidia Łuczyńska / 2013-12-03 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
6 3 ts - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Wykład w UM
7 1 c - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na wykładzie
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 2P J. Tecl  
       
Mirosław Smyła / 2013-12-03 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 b1(2) - wf, sg1,L4 Z. Dziąsko WF
2 1 b1(2) - wf, sg1,L4 Z. Dziąsko WF
3 1 b1(1) - wf, sg1,L4 Z. Dziąsko WF
4 1 b1(1) - wf, sg1,L4 Z. Dziąsko WF
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 Sg M. Zaczyk  
3 Sg Z. Dziąsko  
4 Sg Z. Dziąsko  
       
Piotr Gmyrek / 2013-12-04 środa
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 c(1) - informatyka, 304,L4 Z. Rubin Rys. techn. - złącz. grup
4 1 c(2) - informatyka, 304,L4 Z. Rubin Rys. techn. - złącz. grup
5 1 a(1) - informatyka, sg2,L4 M. Zaczyk WF - złącz. grup
6 1 a(2) - informatyka, sg2,L4 M. Zaczyk WF - złącz. grup
       
Aldona Hanke / 2013-12-04 środa
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 c(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Etyka wg planu
6 2 c(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Etyka wg planu
7 2 t(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na url. bezpł.
8 2 t(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na url. bezpł.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 2Pd J. Tecl  
7 2P D. Pomocka  
       
Andrzej Nowak / 2013-12-04 środa
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 b1 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 2Pd E. Mierzyńska  
       
Mirosław Smyła / 2013-12-04 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 b(1) - wf, sg1,L4 K. Heidenreich WF
2 2 b(1) - wf, sg1,L4 K. Heidenreich WF
3 2 b(2) - wf, sg1,L4 K. Heidenreich WF
4 2 b(2) - wf, sg1,L4 K. Heidenreich WF
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 Sg K. Heidenreich  
2 Sg K. Heidenreich  
3 Sg K. Heidenreich  
4 Sg J. Nagel  
       
Mirosław Smyła / 2013-12-05 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 b(1) - wf, sg3,L4 Z. Dziąsko WF
2 1 c - wf, sg3,L4 Z. Dziąsko WF
5 1 b1 - zaj. z wych., 404,L4 K. Heidenreich GDW
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 Sg Z. Dziąsko  
2 Sg Z. Dziąsko  
4 Sg K. Heidenreich  
       
Piotr Gmyrek / 2013-12-06 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 b1(1) - Zastępstwo   WF - razem z gr. II
4 1 b1(2) - Zastępstwo   WF - razem z gr. I
5 1 b2(1) - Zastępstwo   WF - razem z gr. II
6 1 b2(2) - Zastępstwo   WF - razem z gr. I
       
Aniela Kawka / 2013-12-06 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 b2 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
3 3 b - matematyka, 418,L4 L. Łuczyńska Zaj. op.-wych.
4 3 t - matematyka, 214,L4 R. Żaak PKM
5 1 t - matematyka, 313,L4 M. Jendryka J. polski
6 1 b1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 1Pd T. Kurek  
4 1Pd R. Żaak  
5 1P M. Jendryka  
       
Mirosław Smyła / 2013-12-06 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 b(2) - wf, sg2,L4 M. Zaczyk WF
3 1 b1(2) - wf, sg2,L4 M. Zaczyk WF
4 1 b1(1) - wf, sg2,L4 Z. Dziąsko WF
5 3 b - wf, sg3,L4 K. Heidenreich WF
       
Aldona Hanke / 2013-12-09 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 b2 - bud_m_górn., sg3,Opieka K. Heidenreich WF
4 1 b2 - bud_m_górn., sg3,Opieka K. Heidenreich WF
6 2 t(2) - t. obr. skr., 103,Opieka P. Otte Prac. d. s. - złącz. grup
7 2 t(2) - t. obr. skr., 103,Opieka P. Otte Prac. d. s. - złącz. grup
8 3 c - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. opieka n. dz.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 2Pd E. Smok  
3 2Pd G. Pyrek  
       
Aniela Kawka / 2013-12-09 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
4 3 t - matematyka, 305,L4 K. Grabowska Matematyka
5 3 c - matematyka, 310,L4 J. Kuśka Geografia - zamiast l. 7
6 3 ts - matematyka, 313,L4 M. Jendryka J. polski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 1P M. Jendryka  
6 1Pd J. Kuśka  
       
Joanna Kuśka / 2013-12-09 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 c - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 5
       
Mirosław Smyła / 2013-12-09 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 c - wf, sg2,L4 M. Zaczyk WF
2 1 c - wf, sg2,L4 M. Zaczyk WF
3 3 b - wf, sg2,L4 M. Zaczyk WF
4 3 b - wf, sg2,L4 M. Zaczyk WF
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 Sg M. Zaczyk  
1 Sg M. Zaczyk  
       
Aniela Kawka / 2013-12-10 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 t - matematyka, 426,L4 G. Pyrek Religia - za ost. l. 7
6 2 t - matematyka, 308,L4 G. Bazan Zaj. op.-wych.
7 3 a - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
8 3 a - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 1P G. Bazan  
7 1P G. Pyrek  
       
Jacek Laburda / 2013-12-10 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 t(1) - prac. poj.s., 211,Wyc. nauk. T. Hetmańczyk Prac. CNC - złącz. grup
3 2 t(1) - prac. poj.s., 211,Wyc. nauk. T. Hetmańczyk Prac. CNC - złącz. grup
4 1 c - bud.poj.sam., 308,Wyc. nauk. G. Bazan Historia - za nieob. oddz.
5 1 c - bud.poj.sam., 425,Wyc. nauk. E. Wiśniewska Zaj. op.-wych. - za nieob. oddz.
6 1 a - b.io.poj.sam, 418,Wyc. nauk. L. Łuczyńska Chemia - za nieob. oddz.
7 1 a - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na wyc. nauk.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 Ost T. Wieczorek  
3 P R. Mateja  
5 P R. Mateja  
7 P R. Żaak  
       
Grzegorz Pyrek / 2013-12-10 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 t - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 5
       
Mirosław Smyła / 2013-12-10 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 b1(2) - wf, sg1,L4 Z. Dziąsko WF
2 1 b1(2) - wf, sg1,L4 Z. Dziąsko WF
3 1 b1(1) - wf, sg1,L4 Z. Dziąsko WF
4 1 b1(1) - wf, sg1,L4 Z. Dziąsko WF
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 Sg M. Zaczyk  
3 Sg Z. Dziąsko  
4 Sg Z. Dziąsko  
       
Barbara Susek / 2013-12-10 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 a - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na wyc. nauk.
2 1 a - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na wyc. nauk.
       
Aniela Kawka / 2013-12-11 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 t - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
2 1 t - matematyka, 305,L4 K. Grabowska Matematyka
3 2 t - matematyka, 305,L4 K. Grabowska Matematyka
4 2 t - r_matematyka, 214,L4 R. Żaak PKM
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 1P K. Grabowska  
4 1P R. Żaak  
       
Zuzanna Nojman / 2013-12-11 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 c - p.przedsięb. - przeniesiona na 2013-12-12 (8)   Czwartek - l. 8
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 2P E. Mierzyńska  
       
Mirosław Smyła / 2013-12-11 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 b(1) - wf, sg1,L4 K. Heidenreich WF
2 2 b(1) - wf, sg1,L4 K. Heidenreich WF
3 2 b(2) - wf, sg1,L4 K. Heidenreich WF
4 2 b(2) - wf, sg1,L4 K. Heidenreich WF
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 Sg K. Heidenreich  
2 Sg K. Heidenreich  
3 Sg K. Heidenreich  
4 Sg J. Laburda  
       
Mirosława Jendryka / 2013-12-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 t - j.polski, 417,Konf E. Smok J. angielski
4 1 b1 - j.polski, 417,Konf E. Smok J. angielski
5 3 c - j.polski, 404,Konf A. Hanke GDW
6 1 b2 - j.polski, sg3,Konf K. Heidenreich WF
7 3 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na konf. met.
8 3 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na konf. met.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 1Pd L. Łuczyńska  
4 1Pd G. Bazan  
7 1P J. Kuśka  
       
Aniela Kawka / 2013-12-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 t - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
2 3 ts - matematyka, sg1,L4 K. Heidenreich WF - za nieob. oddz.
3 1 b1 - matematyka, 418,L4 L. Łuczyńska Chemia - zamiast l. 1
4 1 b2 - matematyka, 405,L4 Z. Wiśniewski Zaj. op.-wych.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 1P G. Bazan  
3 1P K. Grabowska  
       
Teresa Kurek / 2013-12-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 a - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
3 1 c - j.polski, 422,L4 B. Domagała J. angielski
4 2 b - j.polski, 319,L4 A. Krawczyk Matematyka
5 2 b - j.polski, 417,L4 E. Smok J. angielski
6 4 ts2 - j.polski, 422,L4 B. Domagała J. angielski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 1P G. Bazan  
5 1P J. Kuśka  
       
Jacek Laburda / 2013-12-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 ts(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na pr. egz. zaw.
2 4 ts2 - prac. diagn., sg2,Egz M. Zaczyk WF - za nieob. oddz.
3 4 ts2 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Pr. egz. zawodowy
4 4 ts2 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Pr. egz. zawodowy
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 P T. Wieczorek  
       
Lidia Łuczyńska / 2013-12-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 b1 - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 3
       
Zygmunt Rubin / 2013-12-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 a(1) - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 3
2 1 a(1) - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 4
3 1 a(2) - rys. tech., sg1,Egz M. Zaczyk WF - złącz. grup
4 1 a(2) - rys. tech., sg1,Egz M. Zaczyk WF - złącz. grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 1Pd G. Bazan  
       
Mirosław Smyła / 2013-12-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 b(1) - wf, sg3,L4 Z. Dziąsko WF
2 1 c - wf, sg3,L4 Z. Dziąsko WF
5 1 b1 - zaj. z wych., 309,L4 K. Heidenreich GDW
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 Sg Z. Dziąsko  
2 Sg Z. Dziąsko  
4 Sg K. Heidenreich  
       
Mirosława Jendryka / 2013-12-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
6 3 b - j.polski, sg3,Opieka K. Heidenreich WF
7 3 t - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. opieka n. dz.
8 3 t - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. opieka n. dz.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 1P R. Nitschke  
       
Aniela Kawka / 2013-12-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 b2 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
3 3 b - matematyka, 418,L4 L. Łuczyńska Zaj. op.-wych.
4 3 t - matematyka, 214,L4 R. Żaak PKM
5 1 t - matematyka, 405,L4 Z. Wiśniewski Podst. elt.i eln.
6 1 b1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 1Pd Z. Rubin  
4 1Pd R. Żaak  
5 1P Z. Wiśniewski  
       
Teresa Kurek / 2013-12-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 a - j.polski, sg2,L4 M. Zaczyk WF
3 2 a - zaj. z wych., 319,L4 D. Pomocka WDŻ - za ost. l. 7
5 4 ts1 - j.polski, 424,L4 I. Szpara J. polski
6 4 ts1 - j.polski, 424,L4 I. Szpara J. polski
7 2 ts - j.polski, sg3,L4 K. Heidenreich WF
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 1P J. Kuśka  
3 1P D. Pomocka  
       
Damian Pomocka / 2013-12-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 a - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 3
       
Ewa Smok / 2013-12-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 ts(1) - j.angielski, 421,L4 K. Giertyczka J. niemiecki - złącz. grup
2 3 ts(2) - j.angielski, 421,L4 K. Giertyczka J. niemiecki - złącz. grup
3 2 ts(1) - j.angielski, 415,L4 E. Mierzyńska J. angielski - złącz. grup
5 3 t - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
6 3 t - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
7 4 ts1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 2P Z. Wiśniewski  
       
Mirosław Smyła / 2013-12-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 b(2) - wf, sg2,L4 M. Zaczyk WF
3 1 b1(2) - wf, sg2,L4 M. Zaczyk WF
4 1 b1(1) - wf, sg2,L4 Z. Dziąsko WF
5 3 b - wf, sg3,L4 K. Heidenreich WF
       
Teresa Kurek / 2013-12-16 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 t - j.polski, 319,L4 I. Szpara J. polski
2 2 t - j.polski, 319,L4 I. Szpara J. polski
3 4 ts1 - j.polski, 319,L4 I. Szpara J. polski
4 4 ts1 - j.polski, 319,L4 I. Szpara J. polski
5 2 ts - j.polski, 319,L4 I. Szpara J. polski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 1Pd A. Kawka  
3 1P G. Bazan  
4 1P A. Kawka  
       
Ewa Smok / 2013-12-16 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 ts(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
2 1 t(1) - j.angielski, 417,L4 B. Domagała J. angielski - złącz. grup
3 J. angielski rozszerzony - r_angielski, 418,L4 L. Łuczyńska Złączenie grup
4 J. angielski rozszerzony - r_angielski, 418,L4 L. Łuczyńska Złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 2P L. Łuczyńska  
4 2Pd D. Pomocka  
       
Mirosław Smyła / 2013-12-16 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 c - wf, sg2,L4 M. Zaczyk WF
2 1 c - wf, sg2,L4 M. Zaczyk WF
3 3 b - wf, sg2,L4 M. Zaczyk WF
4 3 b - wf, sg2,L4 M. Zaczyk WF
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 Sg M. Zaczyk  
1 Sg M. Zaczyk  
       
Ewa Wiśniewska / 2013-12-16 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 b - godz. wych., 425,Del A. Kawka Matematyka
3 3 t - kultura, 425,Del A. Kawka Matematyka
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 P M. Zaczyk  
3 2P G. Pyrek  
       
Grzegorz Bazan / 2013-12-17 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
7 4 ts2 - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 6
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 Osg J. Tecl  
       
Teresa Kurek / 2013-12-17 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 ts2 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
4 2 c - j.polski, sg3,L4 M. Zaczyk WF
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 1P J. Kuśka  
2 1Pd T. Wieczorek  
3 1Pd G. Bazan  
4 Pd B. Domagała  
       
Ewa Smok / 2013-12-17 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 ts(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
2 3 a - j.angielski, sg3,L4 K. Heidenreich WF
3 1 a(1) - j.angielski, sg3,L4 M. Zaczyk WF
4 2 ts(1) - j.angielski, 422,L4 B. Domagała J. angielski
5 2 t(1) - j.angielski, 422,L4 B. Domagała J. angielski
6 4 ts2 - j.ang.zaw., 308,L4 G. Bazan Historia - za ost. l. 7
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 3P G. Pyrek  
3 3P E. Mierzyńska  
6 1Pd G. Bazan  
       
Mirosław Smyła / 2013-12-17 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 b1(2) - wf, sg1,L4 Z. Dziąsko WF
2 1 b1(2) - wf, sg1,L4 Z. Dziąsko WF
3 1 b1(1) - wf, sg1,L4 Z. Dziąsko WF
4 1 b1(1) - wf, sg1,L4 Z. Dziąsko WF
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 Sg M. Zaczyk  
3 Sg Z. Dziąsko  
4 Sg Z. Dziąsko  
       
Ewa Wiśniewska / 2013-12-17 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 ts - kultura, 426,Del G. Pyrek Religia
6 1 t - kultura, 313,Del M. Jendryka J. polski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 2P L. Łuczyńska  
       
Ryszard Żaak / 2013-12-17 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
6 3 b - po, 422,L4 B. Domagała J. angielski
7 2 t(1) - PKM, 422,L4 B. Domagała J. angielski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 Osg J. Laburda  
       
Teresa Kurek / 2013-12-18 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 ts2 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
2 4 ts2 - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
3 2 c - j.polski, 418,L4 L. Łuczyńska Zaj. op.-wych.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 1P A. Kawka  
3 1P M. Jendryka  
       
Ewa Smok / 2013-12-18 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 t(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na L4
3 1 ts(1) - j.angielski, 421,L4 B. Domagała J. angielski - złącz. grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 3P E. Mierzyńska  
2 Pd R. Żaak  
3 3P L. Łuczyńska  
       
Mirosław Smyła / 2013-12-18 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 b(1) - wf, sg1,L4 K. Heidenreich WF
2 2 b(1) - wf, sg1,L4 K. Heidenreich WF
3 2 b(2) - wf, sg1,L4 K. Heidenreich WF
4 2 b(2) - wf, sg1,L4 K. Heidenreich WF
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 Sg K. Heidenreich  
2 Sg K. Heidenreich  
3 Sg K. Heidenreich  
4 Sg J. Nagel  
       
Aldona Hanke / 2013-12-19 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 b1 - bud_m_górn., 304,L. przen. A. Krawczyk GDW
       
Mirosław Smyła / 2013-12-19 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 b(1) - wf, sg3,L4 Z. Dziąsko WF
2 1 c - wf, sg3,L4 Z. Dziąsko WF
5 1 b1 - zaj. z wych., 404,L4 A. Hanke Bud. i e. m. g. - zamiast l. 7
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 Sg Z. Dziąsko  
2 Sg Z. Dziąsko  
4 Sg Z. Dziąsko  
       
Ewa Wiśniewska / 2013-12-19 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
8 1 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
       
Mirosław Smyła / 2013-12-20 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 b(2) - wf, sg2,L4 M. Zaczyk WF
3 1 b1(2) - wf, sg2,L4 M. Zaczyk WF
4 1 b1(1) - wf, sg2,L4 Z. Dziąsko WF
5 3 b - wf, sg3,L4 K. Heidenreich WF
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN