Zastępstwa w dniu 2014-06-01 - 2014-06-27
Egzaminy zawodowe
Katarzyna Grabowska / 2014-06-02 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 ts - matematyka, 102,Del J. Laburda Prac. poj. sam.
5 2 ts - r_matematyka, 421,Del D. Pomocka WDŻ - za ost. l. 9
6 1 ts - matematyka, 313,Del M. Jendryka J. polski
       
Aldona Hanke / 2014-06-02 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
8 3 c - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 5
       
Krystian Heidenreich / 2014-06-02 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
6 3 a - wf, 310,Zaw. sport. J. Kuśka Geografia - zamiast l. 2
7 2 a(1) - wf, sg2,Zaw. sport. Z. Dziąsko WF - złącz. grup
8 2 ts(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na zaw. sport.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 Sg Z. Dziąsko  
7 Sg M. Zaczyk  
       
Arkadiusz Krawczyk / 2014-06-02 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 b2(1) - uż. komp., sg1,Del M. Zaczyk WF - złącz. grup
6 1 b2(1) - uż. komp., sg1,Del M. Zaczyk WF - złącz. grup
7 1 b2(2) - uż. komp., 309,Del A. Kawka Matematyka
8 1 b2(2) - uż. komp., 309,Del A. Kawka Matematyka
       
Teresa Kurek / 2014-06-02 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 t - j.polski, 308,Del G. Bazan Historia
       
Joanna Kuśka / 2014-06-02 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 a - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 6
       
Damian Pomocka / 2014-06-02 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 c - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 3
9 2 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 5
       
Ewa Smok / 2014-06-02 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 ts(1) - j.angielski, 413,Opieka E. Mierzyńska J. angielski
2 1 t(1) - j.angielski, 413,Opieka E. Mierzyńska J. angielski
3 J. angielski rozszerzony - r_angielski, 413,Opieka E. Mierzyńska J. angielski roz.
4 J. angielski rozszerzony - r_angielski, 413,Opieka E. Mierzyńska J. angielski roz.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 2P L. Łuczyńska  
3 1P G. Bazan  
       
Barbara Susek / 2014-06-02 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 c - PKM, 421,Del D. Pomocka ZzW - za ost. l. 7
4 1 c - PKM, 421,Del D. Pomocka Etyka
       
Ewa Wiśniewska / 2014-06-02 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
4 3 t - kultura, sg3,Del M. Zaczyk WF
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 2P Z. Wiśniewski  
       
Marcin Zaczyk / 2014-06-02 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 b2(1) - Zastępstwo   Matematyka - razem z gr. II
8 1 b2(1) - Zastępstwo   Matematyka - razem z gr. II
       
Ryszard Żaak / 2014-06-02 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 b2 - zaj. z wych., 404,Del A. Hanke Bud. i ekspl. masz. gón.
3 3 a - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
4 3 ts - bezp. pracy, 102,Del J. Laburda Silniki poj. sam.
5 3 c - po, 404,Del A. Hanke GDW - za ost. l. 8
6 3 b - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
7 3 a - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
8 2 t(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 P J. Laburda  
4 P P. Otte  
5 Ost G. Pyrek  
7 P P. Otte  
       
Katarzyna Grabowska / 2014-06-03 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 a - matematyka, 418,Del L. Łuczyńska Chemia
6 1 c - matematyka, 308,Del G. Bazan Historia
       
Arkadiusz Krawczyk / 2014-06-03 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 b1(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
2 1 b1(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
3 1 b1(2) - uż. komp., sg1,Del M. Smyła WF - złącz. grup
4 1 b1(2) - uż. komp., sg1,Del M. Smyła WF - złącz. grup
       
Mirosław Smyła / 2014-06-03 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 b1(2) - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 3
2 1 b1(2) - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 4
       
Barbara Susek / 2014-06-03 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 a - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
2 1 a - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
       
Ewa Wiśniewska / 2014-06-03 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
4 3 ts - kultura, 426,Del G. Pyrek Fizyka
8 1 t - kultura, 413,Del M. Jendryka J. polski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 2P G. Pyrek  
       
Ryszard Żaak / 2014-06-03 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
6 3 b - po, 404,Del A. Hanke Bud. i ekspl. masz. górn.
7 2 t(1) - PKM, 309,Del A. Kawka Matematyka
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 Osg J. Tecl  
       
Ryszard Czaprowski / 2014-06-04 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 a(2) - prac.elt_n.s, 405,L4 Z. Wiśniewski Prac. elt. i eln. sam. - złącz. grup
2 3 a(2) - prac.elt_n.s, 405,L4 Z. Wiśniewski Prac. elt. i eln. sam. - złącz. grup
3 3 a(2) - prac.elt_n.s, 405,L4 Z. Wiśniewski Prac. elt. i eln. sam. - złącz. grup
4 3 a(2) - prac.elt_n.s, 405,L4 Z. Wiśniewski Prac. elt. i eln. sam. - złącz. grup
5 2 c(2) - prac.elt_n.s, 405,L4 Z. Wiśniewski Prac. elt. i eln. sam.
6 2 c(2) - prac.elt_n.s, 405,L4 Z. Wiśniewski Prac. elt. i eln. sam.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 Osg Z. Wiśniewski  
2 Osg J. Nowak  
4 P R. Nitschke  
       
Arkadiusz Krawczyk / 2014-06-04 środa
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 c - matematyka, 422,Del B. Domagała J. angielski
       
Teresa Kurek / 2014-06-04 środa
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 c - j.polski, 313,Del M. Jendryka J. polski
3 2 c - j.polski, 418,Del L. Łuczyńska Zaj. op.-wych.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 1P M. Jendryka  
       
Rafał Mateja / 2014-06-04 środa
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 t(1) - b.io.poj.sam - przeniesiona na 2014-06-05 (9)   Zajęcia WDŻ na l. 9 - wg planu
8 2 t(1) - b.io.poj.sam - przeniesiona na 2014-06-05 (10)   Zajęcia WDŻ na l. 9 - wg planu
       
Barbara Susek / 2014-06-04 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 ts - PKM, 313,Del M. Jendryka J. polski
2 1 ts - PKM, 417,Del E. Smok J. angielski
       
Ryszard Żaak / 2014-06-04 środa
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 t(1) - PKM, 103,Del J. Nagel Silniki poj. sam.
5 2 a - PKM, 309,Del A. Kawka Matematyka
6 2 a - PKM, 309,Del A. Kawka Matematyka
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 Sg J. Laburda  
5 Ost J. Tecl  
       
Katarzyna Grabowska / 2014-06-05 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 ts - matematyka, 405,Del Z. Wiśniewski Podst. elt. i eln.
5 2 a - matematyka, 309,Del A. Kawka Matematyka
6 1 c - matematyka, 309,Del A. Kawka Matematyka
       
Krystian Heidenreich / 2014-06-05 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 t - wf, sg2,Zaw. sport. Z. Dziąsko WF
4 2 t - zaj. z wych., sg2,Zaw. sport. Z. Dziąsko WF
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 Ost J. Laburda  
       
Teresa Kurek / 2014-06-05 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 a - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
2 2 t - j.polski, sg3,Del Z. Dziąsko WF
3 1 c - j.polski, 422,Del B. Domagała J. angielski
4 2 b - j.polski, 308,Del G. Bazan Historia
5 2 b - j.polski, 426,Del G. Pyrek Religia
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 1P A. Kawka  
4 P J. Nowak  
5 1P M. Jendryka  
       
Piotr Otte / 2014-06-05 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 ts(2) - prac_diag.s., 521,Del J. Laburda Prac. diagn. sam.
3 2 ts(2) - prac_diag.s., 521,Del J. Laburda Prac. diagn. sam.
4 2 ts(2) - prac_diag.s., 421,Del B. Franczuk Prac. techn. - złącz. grup
5 2 ts(1) - prac_diag.s., 521,Del J. Nagel Prac. diagn. sam.
6 2 ts(1) - prac_diag.s., 521,Del J. Nagel Prac. diagn. sam.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 3P B. Domagała  
4 3P E. Smok  
5 3P L. Łuczyńska  
       
Barbara Susek / 2014-06-05 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 t(1) - PKM, 404,Del A. Hanke Bud. i o. m. i .u. - złącz. grup
4 1 t(1) - PKM, 404,Del A. Hanke Bud. i o. m. i .u. - złącz. grup
5 1 t(2) - PKM, 102,Del J. Laburda Bud. i o. poj. s. - złącz. grup
6 1 t(2) - PKM, 102,Del J. Laburda Bud. i o. poj. s. - złącz. grup
       
Ireneusz Szpara / 2014-06-05 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 ts - j.polski, 313,Del M. Jendryka J. polski
3 1 ts - j.polski, 418,Del L. Łuczyńska Chemia
       
Ewa Wiśniewska / 2014-06-05 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
8 1 ts - kultura, 313,Del M. Jendryka J. polski
       
Ryszard Żaak / 2014-06-05 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 c(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
2 2 c(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
3 2 c(1) - PDZ, 417,Del E. Smok J. angielski
4 3 c - po, 417,Del E. Smok J. angielski
5 3 t(1) - bezp. pracy, 405,Del Z. Wiśniewski Ukł. ster. i reg. - złącz. grup
7 3 t(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
8 3 t(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 Ost J. Nagel  
1 Sg M. Smyła  
2 Osg G. Bazan  
5 Sg Z. Dziąsko  
7 Sg W. Rył  
       
Ryszard Czaprowski / 2014-06-06 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 c(2) - prac.elmech., 405,L4 Z. Wiśniewski Prac. eltm. i eln. - złącz. grup
2 3 c(2) - prac.elmech., 405,L4 Z. Wiśniewski Prac. eltm. i eln. - złącz. grup
3 3 c(2) - prac.elmech., 405,L4 Z. Wiśniewski Prac. eltm. i eln. - złącz. grup
4 3 c(2) - prac.elmech., 405,L4 Z. Wiśniewski Prac. eltm. i eln. - złącz. grup
5 2 c(2) - p.elektr.ie., 403,L4 J. Tecl Ekspl. złóż - złącz. grup
6 1 ts - p.elektr.ie., 426,L4 T. Dylong Fizyka
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 Osg Z. Wiśniewski  
2 Ost M. Smyła  
6 Osg T. Dylong  
       
Katarzyna Grabowska / 2014-06-06 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 ts - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
2 1 ts - matematyka, sg2,Del M. Smyła WF
3 1 ts - matematyka, 309,Del A. Kawka Matematyka
4 2 ts - r_matematyka, 313,Del M. Jendryka J. polski
5 2 ts - zaj. z wych., 310,Del K. Heidenreich Matematyka
6 1 a - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
       
Arkadiusz Krawczyk / 2014-06-06 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 b - matematyka, 413,Del E. Mierzyńska J. angielski
       
Teresa Kurek / 2014-06-06 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 a - j.polski, 313,Del M. Jendryka J. polski
3 2 a - zaj. z wych., 313,Del M. Jendryka J. polski
6 2 ts - j.polski, sg3,Del K. Heidenreich WF
7 2 ts - j.polski, sg3,Del K. Heidenreich WF
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 Ost G. Bazan  
7 1P K. Heidenreich  
       
Ireneusz Szpara / 2014-06-06 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 ts - j.polski, 313,Del M. Jendryka J. polski
       
Ewa Wiśniewska / 2014-06-06 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
6 3 b - godz. wych., 422,Del B. Domagała J. angielski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 P E. Mierzyńska  
       
Ryszard Żaak / 2014-06-06 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 c(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
2 2 ts - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
3 3 ts - PKM, 418,Del L. Łuczyńska Chemia
4 2 a - PDZ, 417,Del E. Smok J. angielski
5 2 b - PDZ, 308,Del G. Bazan Historia
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 P J. Kuśka  
1 Sg K. Heidenreich  
5 P B. Domagała  
       
Krystian Heidenreich / 2014-06-09 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
6 3 a - wf, 310,L4 J. Kuśka Geografia z o. i k. śr.
7 2 a(1) - wf, sg3,L4 Z. Dziąsko WF - złącz. grup
8 2 ts(1) - wf, 421,L4 D. Pomocka WDŻ - zamiast l. 9
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 Sg Z. Dziąsko  
7 Sg M. Zaczyk  
       
Tomasz Hetmańczyk / 2014-06-09 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 t(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
8 3 t(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
       
Piotr Otte / 2014-06-09 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 ts(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
2 2 a(1) - prac. poj.s., 102,Del J. Laburda Prac. poj. sam.
3 2 a(1) - prac. poj.s., 102,Del J. Laburda Prac. poj. sam.
4 2 a(2) - prac. poj.s., 102,Del J. Laburda Prac. poj. sam.
5 2 a(2) - prac. poj.s., 404,Del A. Hanke PKM
6 2 t(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
7 2 t(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
8 2 t(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 Ost J. Laburda  
3 Ost J. Laburda  
6 P A. Hanke  
       
Damian Pomocka / 2014-06-09 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
9 2 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 8
       
Krystian Heidenreich / 2014-06-10 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 t(2) - wf, sg2,L4 M. Zaczyk WF
4 1 t(1) - wf, sg2,L4 M. Zaczyk WF
5 3 a - wf, sg1,L4 M. Zaczyk WF
6 3 a - wf, sg1,L4 M. Zaczyk WF
7 2 ts(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
8 2 ts(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na L4
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 Sg M. Zaczyk  
6 Sg M. Zaczyk  
       
Tomasz Hetmańczyk / 2014-06-10 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 t(2) - prac. CNC, 102,Del J. Laburda Prac. poj. sam. - złącz. grup
3 2 t(2) - prac. CNC, 102,Del J. Laburda Prac. poj. sam. - złącz. grup
4 2 t(2) - Zastępstwo   Napr. poj. sam. - razem z gr. I
       
Rafał Mateja / 2014-06-10 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 ts - nap.poj.sam., 103,Del J. Nagel Napr. poj. sam.
2 1 t(1) - nap.poj.sam., 103,Del J. Nagel Napr. poj. sam.
3 1 ts - nap.poj.sam., 103,Del J. Nagel Napr. poj. sam.
4 2 t(1) - nap.poj.sam., 103,Del J. Nagel Napr. poj. sam.
5 2 ts - b.io.poj.sam, 103,Del J. Nagel Bud. i o. poj. sam.
6 2 ts - b.io.poj.sam, 521,Del A. Lasok Przyg. do pr. poj. sam.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 Osg J. Nagel  
1 Osg J. Nagel  
4 Osg J. Nagel  
       
Wiesław Rył / 2014-06-10 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 ts - podw. p.s., 417,Del E. Smok GDW - za ost. l. 8
8 2 c(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 Ost J. Nagel  
7 Ost G. Pyrek  
       
Ewa Smok / 2014-06-10 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
8 3 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 7
       
Ryszard Czaprowski / 2014-06-11 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 a(2) - prac.elt_n.s, 405,L4 Z. Wiśniewski Prac. elt. i eln. sam. - złącz. grup
2 3 a(2) - prac.elt_n.s, 405,L4 Z. Wiśniewski Prac. elt. i eln. sam. - złącz. grup
3 3 a(2) - prac.elt_n.s, 405,L4 Z. Wiśniewski Prac. elt. i eln. sam. - złącz. grup
4 3 a(2) - prac.elt_n.s, 405,L4 Z. Wiśniewski Prac. elt. i eln. sam. - złącz. grup
5 2 c(2) - prac.elt_n.s, 404,L4 A. Hanke Bud. i eks. m. - złącz. grup
6 2 c(2) - prac.elt_n.s, 405,L4 Z. Wiśniewski Prac. elt. i eln. sam.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 Osg Z. Wiśniewski  
2 Osg J. Nowak  
4 P R. Nitschke  
       
Krystian Heidenreich / 2014-06-11 środa
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 t - wf, sg1,L4 Z. Dziąsko WF
6 2 t - wf, sg1,L4 Z. Dziąsko WF
7 2 a(1) - wf, sg1,L4 Z. Dziąsko WF - złącz. grup
8 2 a(1) - wf, sg1,L4 Z. Dziąsko WF - złącz. grup
       
Aniela Kawka / 2014-06-11 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 t - matematyka, 313,Egz M. Jendryka J. polski
4 2 t - r_matematyka, 214,Zebranie R. Żaak PKM
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 1P M. Jendryka  
       
Arkadiusz Krawczyk / 2014-06-11 środa
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 c - matematyka, 310,Egz R. Nitschke Podst. przedsięb.
       
Teresa Kurek / 2014-06-11 środa
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 c - j.polski, 214,Egz R. Żaak PKM
       
Rafał Mateja / 2014-06-11 środa
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 t(1) - b.io.poj.sam, 404,Del A. Hanke Technol. o. s. - złącz. grup
8 2 t(1) - b.io.poj.sam, 404,Del A. Hanke Technol. o. s. - złącz. grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 P R. Żaak  
       
Zygmunt Rubin / 2014-06-11 środa
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 c(1) - rys. tech., 422,Egz B. Domagała J. angielski - złącz. grup
       
Barbara Susek / 2014-06-11 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 ts - PKM, 214,Egz R. Żaak PKM
       
Grzegorz Bazan / 2014-06-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 a - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 4
       
Bartosz Franczuk / 2014-06-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 ts(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
2 2 ts(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
3 2 ts(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
4 2 ts(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
5 2 ts(2) - Zastępstwo   Prac. diagn. sam. - razem z gr. I
6 2 ts(2) - Zastępstwo   PKM - razem z gr. I
7 2 ts(2) - prac. techn., 102,Del J. Laburda Prac. poj. sam. - złącz. grup
8 2 ts(2) - prac. techn., 102,Del J. Laburda Prac. poj. sam. - złącz. grup
       
Aldona Hanke / 2014-06-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 t(2) - b.io_m_górn., 403,Del B. Susek PKM - złącz. grup
5 1 b2 - bud_m_górn., 426,Del G. Pyrek Religia - zamiast l. 2
6 1 b1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
7 1 b1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 2P B. Domagała  
6 2P G. Pyrek  
7 2P B. Skrzypulec  
       
Krystian Heidenreich / 2014-06-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 t - wf, sg2,L4 Z. Dziąsko WF
4 2 t - zaj. z wych., sg2,L4 Z. Dziąsko WF
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 Ost G. Bazan  
       
Tomasz Hetmańczyk / 2014-06-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 t(1) - prac. techn., 212,Del J. Nowak Prac. techn. - złącz. grup
6 2 t(1) - prac. techn., 212,Del J. Nowak Prac. techn. - złącz. grup
7 2 t(1) - prac. techn., 212,Del J. Nowak Prac. techn. - złącz. grup
8 2 t(1) - prac. techn., 212,Del J. Nowak Prac. techn. - złącz. grup
       
Jacek Laburda / 2014-06-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 ts(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
4 2 a - b.io.poj.sam, 308,Del G. Bazan WOS - za ost. l. 6
       
Piotr Otte / 2014-06-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 ts(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
3 2 ts(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
4 2 ts(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
5 2 ts(1) - prac_diag.s., 103,Del J. Nagel Prac. diagn. sam.
6 2 ts(1) - prac_diag.s., 214,Del R. Żaak PKM
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 3P B. Domagała  
4 3P L. Łuczyńska  
5 3P L. Łuczyńska  
       
Grzegorz Pyrek / 2014-06-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 b2 - Uczniowie przychodzą później   Zajęcia na lekcji 5
       
Zygmunt Rubin / 2014-06-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 a(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
2 1 a(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
3 1 a(2) - rys. tech., 422,Del B. Domagała J. angielski
4 1 a(2) - rys. tech., sg1,Del M. Zaczyk WF - złącz. grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 Osg G. Pyrek  
       
Wiesław Rył / 2014-06-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
6 3 ts - podw. p.s., 103,Del J. Nagel Silniki poj. sam.
7 3 t(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
8 3 t(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 Ost J. Nagel  
6 Ost J. Nagel  
       
Zbigniew Wiśniewski / 2014-06-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 c - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
2 3 c - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
3 3 c - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
5 3 t(2) - uk.st.i reg., 214,Del R. Żaak Bezp. pracy - złącz. grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 2P J. Kuśka  
       
Ryszard Czaprowski / 2014-06-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 c(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na L4
2 3 c(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na L4
3 3 c(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Uroczystość szkolna;
4 3 c(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   zak. zajęć w ZSZ
5 2 c(2) - p.elektr.ie., 403,L4 J. Tecl Ekspl. złóż - złącz. grup
6 1 ts - p.elektr.ie., 404,L4 Z. Rubin Podst. elt. i eln.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 Ost J. Tecl  
6 Osg G. Bazan  
       
Piotr Gmyrek / 2014-06-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 b2(1) - informatyka, sg2,Urocz. szk. M. Zaczyk WF - złącz. grup
       
Krystian Heidenreich / 2014-06-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 t(2) - wf, sg1,L4 Z. Dziąsko WF
2 1 t(2) - wf, sg1,L4 Z. Dziąsko WF
3 1 t(1) - wf, sg1,L4 Z. Dziąsko WF
4 1 t(1) - wf, sg1,L4 Z. Dziąsko WF
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 Sg Z. Dziąsko  
2 Sg Z. Dziąsko  
3 Sg Z. Dziąsko  
4 Sg Z. Dziąsko  
       
Aniela Kawka / 2014-06-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 t - matematyka, sg3,Urocz. szk. M. Smyła WF - za nieob. oddz.
6 1 b1 - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na urocz. szk.
7 3 b - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Uroczystość szkolna
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 1P G. Bazan  
       
Andrzej Nowak / 2014-06-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Uroczystość szkolna
6 3 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Uroczystość szkolna
       
Ewa Wiśniewska / 2014-06-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
6 3 b - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Uroczystość szkolna
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 P Z. Dziąsko  
       
Marcin Zaczyk / 2014-06-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
6 1 b2(1) - wf, 303,L. przen. P. Gmyrek Informatyka - złącz. grup
       
Grzegorz Bazan / 2014-06-16 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 a - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na egzaminie
3 1 t - historia, 319,Egz T. Kurek J. polski
4 1 t - wos, 319,Egz T. Kurek J. polski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 P R. Żaak  
       
Brygida Domagała / 2014-06-16 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 t(2) - j.angielski, 404,Konf A. Hanke Bud. i o. masz. i urz.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 3P L. Łuczyńska  
1 2P Z. Wiśniewski  
2 3P L. Łuczyńska  
       
Zenon Dziąsko / 2014-06-16 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
6 3 t - wf, 214,Del R. Żaak PKM
7 2 a(2) - Zastępstwo   PKM - razem z gr. I
8 WF - dziewczęta - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 Ost D. Pomocka  
       
Krystian Heidenreich / 2014-06-16 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 a(1) - wf, 214,L4 R. Żaak PKM
8 2 ts(1) - wf, 220,L4 D. Pomocka WDŻ - zamiast l. 9
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 Sg D. Pomocka  
7 Sg M. Zaczyk  
       
Tomasz Hetmańczyk / 2014-06-16 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 t(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
8 3 t(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
       
Mirosława Jendryka / 2014-06-16 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 t - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na egzaminie
3 3 ts - j.polski, 214,Egz R. Żaak PKM
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 1P T. Kurek  
       
Joanna Kuśka / 2014-06-16 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
3 Geografia rozszerzona - r_geografia, 426,Del G. Pyrek Fizyka - złącz. grup
4 Geografia rozszerzona - r_geografia, 426,Del G. Pyrek Fizyka - złącz. grup
8 3 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 6
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 1P K. Giertyczka  
       
Piotr Otte / 2014-06-16 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 ts(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
2 2 a(1) - prac. poj.s., 405,Del Z. Wiśniewski Prac. elt. sam. - złącz. grup
3 2 a(1) - prac. poj.s., 405,Del Z. Wiśniewski Prac. elt. sam. - złącz. grup
4 2 a(2) - prac. poj.s., 405,Del Z. Wiśniewski Prac. elt. sam. - złącz. grup
5 2 a(2) - prac. poj.s., 405,Del Z. Wiśniewski Prac. elt. sam. - złącz. grup
6 2 t(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
7 2 t(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
8 2 t(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 Ost J. Laburda  
3 Ost Z. Wiśniewski  
6 P R. Żaak  
       
Damian Pomocka / 2014-06-16 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
9 2 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 8
       
Grzegorz Pyrek / 2014-06-16 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
6 3 ts - religia, 310,Del J. Kuśka Geografia - za ost. l. 8
7 3 ts - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
       
Zygmunt Rubin / 2014-06-16 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 ts(1) - rys. tech., 303,Egz P. Gmyrek Rys. techniczny
4 1 ts(1) - rys. tech., 303,Egz P. Gmyrek Rys. techniczny
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 Osg G. Pyrek  
       
Ewa Smok / 2014-06-16 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 ts(1) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na egzaminie
2 1 t(1) - j.angielski, 102,Egz J. Laburda Bud. i o. poj. sam.
3 J. angielski rozszerzony - r_angielski, 418,Egz L. Łuczyńska Chemia - złącz. grup
4 J. angielski rozszerzony - r_angielski, 418,Egz L. Łuczyńska Chemia - złącz. grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 2P Z. Wiśniewski  
3 1P T. Kurek  
       
Mirosław Smyła / 2014-06-16 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 c - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
2 1 c - Uczniowie przychodzą później   Naucz. oddeleg.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 Sg J. Laburda  
1 Sg Z. Dziąsko  
       
Grzegorz Bazan / 2014-06-17 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 c - wos, 426,Konkurs G. Pyrek Religia
       
Brygida Domagała / 2014-06-17 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 a(2) - j.angielski, 413,Konf E. Mierzyńska J. angielski
       
Zenon Dziąsko / 2014-06-17 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
8 WF - dziewczęta - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Krystian Heidenreich / 2014-06-17 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
8 2 ts(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Andrzej Lasok / 2014-06-17 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
8 2 t(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 7
       
Ewa Wiśniewska / 2014-06-17 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
8 1 t - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na szkoleniu
       
Ryszard Żaak / 2014-06-17 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 t(1) - PKM, 521,Del A. Lasok Przyg. do p. p. s. - złącz. klas
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 Osg R. Mateja  
       
Ryszard Czaprowski / 2014-06-18 środa
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 c(2) - prac.elt_n.s, 405,L4 Z. Wiśniewski Prac. elt. i eln. sam.
6 2 c(2) - prac.elt_n.s, 405,L4 Z. Wiśniewski Prac. elt. i eln. sam.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 P R. Nitschke  
       
Brygida Domagała / 2014-06-18 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 b(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na konf. metod.
2 2 b(2) - j.ang.zaw., 417,Konf E. Smok J. angielski
3 1 ts(2) - j.angielski, 405,Konf Z. Wiśniewski Podst. elt i eln.
5 1 c(2) - j.angielski, 413,Konf E. Mierzyńska J. angielski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 P E. Smok  
3 3P E. Mierzyńska  
5 3P E. Mierzyńska  
       
Ryszard Czaprowski / 2014-06-20 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 c(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień wolny od zaj. dyd.
6 1 ts - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień wolny od zaj. dyd.
       
Katarzyna Grabowska / 2014-06-23 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 ts - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień wolny od zaj. dyd.
5 2 ts - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Konferencja klasyfikacyjna
6 1 ts - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Egzaminy zawodowe
       
Grzegorz Bazan / 2014-06-24 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 c - wos, sg3,Egz M. Zaczyk WF
5 3 ts - historia, 313,Egz M. Jendryka J. polski
       
Katarzyna Grabowska / 2014-06-24 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 a - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na url. bezpł.
6 1 c - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. na url. bezpł.
       
Aldona Hanke / 2014-06-24 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 t(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na egzaminie
2 1 t(2) - Uczniowie przychodzą później   Naucz. na egzaminie
3 2 b - bud_m_górn., sg3,Egz M. Zaczyk WF
4 2 b - bud_m_górn., 422,Egz B. Domagała J. angielski
5 1 b1 - bud_m_górn., 422,Egz B. Domagała J. angielski
       
Jacek Laburda / 2014-06-24 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 t(1) - prac. poj.s., 211,Del T. Hetmańczyk Prac. CNC - złącz. grup
3 2 t(1) - prac. poj.s., 211,Del T. Hetmańczyk Prac. CNC - złącz. grup
4 1 c - bud.poj.sam., 426,Del G. Pyrek Fizyka
5 1 c - bud.poj.sam., 319,Del L. Łuczyńska Chemia - za ost. l. 7
6 1 a - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
7 1 a - Uczniowie zwolnieni do domu   Naucz. oddeleg.
       
Lidia Łuczyńska / 2014-06-24 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 c - Uczniowie zwolnieni do domu   Zajęcia na lekcji 5
       
Ryszard Czaprowski / 2014-06-25 środa
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 c(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na L4
6 2 c(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Uczniowie na dniu sportu
       
Brygida Domagała / 2014-06-25 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 b(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
       
Tomasz Dylong / 2014-06-25 środa
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 a - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
5 1 t - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Uczniowie na dniu sportu
6 1 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
       
Zenon Dziąsko / 2014-06-25 środa
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 a(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
8 2 a(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
       
Piotr Gmyrek / 2014-06-25 środa
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 c(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
4 1 c(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Uczniowie na dniu sportu
5 1 a(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
6 1 a(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Uczniowie na dniu sportu
       
Aldona Hanke / 2014-06-25 środa
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 c(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
6 2 c(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Uczniowie na dniu sportu
7 2 t(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
8 2 t(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Uczniowie na dniu sportu
       
Krystian Heidenreich / 2014-06-25 środa
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 t - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień sportu
6 2 t - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień sportu
7 2 a(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień sportu
8 2 a(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień sportu
       
Arkadiusz Krawczyk / 2014-06-25 środa
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
       
Teresa Kurek / 2014-06-25 środa
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
       
Jacek Laburda / 2014-06-25 środa
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 a - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
5 1 ts - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Uczniowie na dniu sportu
6 1 ts - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
       
Ewa Mierzyńska / 2014-06-25 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 t(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
       
Renata Nitschke / 2014-06-25 środa
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 t - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
3 2 a - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Uczniowie na dniu sportu
5 2 b - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
       
Zuzanna Nojman / 2014-06-25 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
       
Jerzy Nowak / 2014-06-25 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 t(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
2 3 t(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Uczniowie na dniu sportu
3 3 t(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
       
Damian Pomocka / 2014-06-25 środa
lekcja opis zastępca uwagi
0 1 ts - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
1 1 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
2 1 b1 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Uczniowie na dniu sportu
3 1 b2 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
4 1 a - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Uczniowie na dniu sportu
6 1 t - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
7 Etyka - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Uczniowie na dniu sportu
8 Etyka - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
9 2 t - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
       
Grzegorz Pyrek / 2014-06-25 środa
lekcja opis zastępca uwagi
8 3 t - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
9 3 t - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
       
Zygmunt Rubin / 2014-06-25 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 a - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
2 1 c(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Uczniowie na dniu sportu
3 1 c(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
4 1 c(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Uczniowie na dniu sportu
5 1 c(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
       
Mirosław Smyła / 2014-06-25 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 b(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień sportu
2 2 b(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień sportu
3 2 b(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień sportu
4 2 b(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień sportu
       
Barbara Susek / 2014-06-25 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 ts - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
2 1 ts - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Uczniowie na dniu sportu
       
Jerzy Tecl / 2014-06-25 środa
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 b2 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
5 1 b1 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Uczniowie na dniu sportu
6 2 b - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
       
Marcin Zaczyk / 2014-06-25 środa
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 a(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień sportu
6 1 a(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dzień sportu
       
Ryszard Żaak / 2014-06-25 środa
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 t(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
5 2 a - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Uczniowie na dniu sportu
6 2 a - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Naucz. na egzaminie
       
Ryszard Czaprowski / 2014-06-27 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 c(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Zakończenie zaj. dyd.
6 1 ts - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Nauczyciel na L4
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN