Plan lekcji
Oddziały
1TS1 1TS2 1TT 2TS 2T 2ts. 2ts 2t. 2t 3ts 3t 1A 1C 2A 2C 2a. 2a 2c. 2c 3a 3c
Nauczyciele
I.Szpara (IS) K.Grabowska (KG) A.Hanke (AH)
A.Krawczyk (KA) G.Bazan (GB) B.Domagała (BD)
Z.Dziąsko (ZD) K.Heidenreich (KH) M.Jendryka (MJ)
A.Kawka (AK) L.Łuczyńska (LŁ) A.Marzec (AM)
Z.Rubin (ZR) E.Smok (ES) M.Smyła (MS)
B.Susek (SB) E.Wiśniewska (EW) Z.Wiśniewski (ZW)
M.Zaczyk (MZ) D.Gałkiewicz (GD) K.Giertyczka (GK)
T.Hetmańczyk (TH) R.Mateja (RM) J.Nowak (JN)
A.Wołczyk (AW) A.Pilchowski (AP) J.Sitek (JO)
M.Jagoda (JG) B.Tumiłowicz Dylong (BT) W.Słota (WS)
A.Wąż (WA) M.Habraszka (HM) G.Tomkowicz (GT)
J.Rostocka (JR) S.Śnietka (SŚ) S.Chaj (CH)
B.Winszczyk (WB) W.Tchórzewski (WT) P.Wiśniowski (WP)
B.Fajer (FB)
Sale
sg1 Heidenreich Krystian sg2 Dziąsko Zenon sg3 Siłownia
sg4 Tenis stołowy 102 Mateja Rafał 103 Śnietka Sebastian
211 Rubin Zygmunt 212 Nowak Jerzy 214 Susek Barbara
220 Rezerwa 303 Zaczyk Marcin 304 Krawczyk Arkadiusz
305 Grabowska Katarzyna 308 Bazan Grzegorz 309 Kawka Aniela
310 Sitek Joanna 313 Jendryka Mirosława 319 Tumiłowicz-Dylong Beata
403 Habraszka Mirosław 404 Hanke Aldona 405 Wiśniewski Zbigniew
406 Czytelnia 407 Wiśniewska Ewa 411 sala tradycji
413 Domagała Brygida 417 Smok Ewa 418 Łuczyńska Lidia
421 Cosinus 422 Giertyczka Katarzyna 424 Sala audytoryjna
425 Cosinus 426 Gałkiewicz Dominik 501 Strzelnica sportowa
501a Strzelnica sportowa 521 Wyłączona z obiegu 524 Wyłączona z obiegu
534 Zaplecze serwisowe CKP1 Pracownia 1 w Centrum Kształcenia Praktycznego CKP2 Pracownia 2 w Centrum Kształcenia Praktycznego
CKP3 Pracownia 3 w Centrum Kształcenia Praktycznego CKP4 Pracownia 4 w Centrum Kształcenia Praktycznego KWK Kopalnia Węgla Kamiennego
102a Laburda Jacek i Gmyrek Piotr 501b Strzelnica sportowa