Plan lekcji
Oddziały
1ts 1t 2ts 2t 3ts 3tm 1a 1c 2a 2c 3a 3c
Nauczyciele
I.Szpara (IS) K.Grabowska (KG) A.Hanke (AH)
A.Krawczyk (KA) G.Bazan (GB) B.Domagała (BD)
Z.Dziąsko (ZD) K.Heidenreich (KH) M.Jendryka (MJ)
A.Kawka (AK) J.Laburda (JL) L.Łuczyńska (LŁ)
A.Marzec (AM) Z.Nojman (ZN) Z.Rubin (ZR)
E.Smok (ES) M.Smyła (MS) B.Susek (SB)
E.Wiśniewska (EW) Z.Wiśniewski (ZW) M.Zaczyk (MZ)
R.Żaak (RŻ) D.Gałkiewicz (GD) K.Giertyczka (GK)
T.Hetmańczyk (TH) R.Mateja (RM) J.Nowak (JN)
P.Otte (PO) A.Wołczyk (AW) J.Baran (JB)
A.Pilchowski (AP) G.Woźnica (GW)
Sale
sg1 Heidenreich Krystian sg2 Dziąsko Zenon sg3 Siłownia
sg4 Tenis stołowy 102 Laburda Jacek 103 Mateja Rafał
211 Rubin Zygmunt 212 Nowak Jerzy 214 Żaak Ryszard
220 Rezerwa 303 Zaczyk Marcin 304 Krawczyk Arkadiusz
305 Grabowska Katarzyna 308 Bazan Grzegorz 309 Kawka Aniela
310 Kuśka Joanna i Baran Joanna 313 Jendryka Mirosława 319 Nojman Zuzanna
403 Susek Barbara 404 Hanke Aldona 405 Wiśniewski Zbigniew
413 Domagała Brygida 417 Smok Ewa 418 Łuczyńska Lidia
421 Wołczyk Andrzej 422 Giertyczka Katarzyna 424 Sala audytoryjna
425 Woźnica Grzegorz 426 Gałkiewicz Dominik 501 Strzelnica sportowa
501a Strzelnica sportowa 521 Wyłączona z obiegu 524 Wyłączona z obiegu
CKP1 Pracownia 1 w Centrum Kształcenia Praktycznego CKP2 Pracownia 2 w Centrum Kształcenia Praktycznego 102a Laburda Jacek i Gmyrek Piotr
501b Strzelnica sportowa